Sharing is caring!

.

Deň 1  Kapitola 1 "Pokoj od Boha"
no najskôr Danovo & Erinino
Svedectvo o obnovenom manželstve

Slovak-mRYM-Cover

Svedectvo ako Boh
obnovil naše manželstvo
Dan Thiele

Dan by sa rád podelil so svedectvom o obnove nášho manželstva, lebo v Biblii sa píše v Knihe zjavení 12:10-11: “Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom. Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo svojho svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť.″

Naše manželstvo bolo mŕtve no pre Jeho preliatu krv bolo oživené. Je našou nádejou a túžbou, že naše svedectvo ti pomôže alebo niekomu, koho poznáš, prekonať zlo. Vzdávame Bohu všetku chválu za to, čo urobil v našich životoch.

V januári 1989 som opustil Erin kvôli inej žene. No Pán dal Erin srdce a vytrvalosť, aby stála za naše manželstvo. Bolo to počas tohto ohnivého boja, keď sa z Erin stala nová žena. Študovala Bibliu, ktorá hovorila o manželstve a začala uplatňovať princípy v jej živote. Ako tí traja, ktorí boli vhodení do ohnivej pece, Erin bola tiež uvoľnená z vecí, ktoré ju v jej živote zväzovali. Tiež našla samu seba, ako kráča s iným, pre ňu drahocenným Pánom. (Pozri Daniel 3:25.)

Všetci, dokonca aj veľmi rešpektovaní pastori v našom meste povedali Erin, že to bolo beznádejné bojovať proti mojej túžbe opustiť ju a byť s inou ženou. No Erin našla v Božom Slove, že “Bohu nič nie je nemožné!″ (Lk 1:37) Počas tohto času založila Restore Ministries na pomoc tým, ktoré chceli, aby ich manželstvá boli tiež obnovené. S každým sa začala deliť o Písmo, ktoré jej Pán ukázal. Veľmi skoro bolo veľa žien, ktoré chceli osobnú pomoc a tak začala písať tieto odkazy z Biblie. Niektoré ženy, ktoré prišli, nikdy nedržali Bibliu vo svojich rukách a tak Erin začala písať celé úryvky z Biblie a potom robila kópie na službu týmto zraneným a zanechaným ženám.

No čím viac pomáhala iným ženám, tým horšia bola jej situácia. Jej ohnivá pec ešte zosilnela, keď som sa s Erin rozviedol v októbri 1990. No Pán dal Erin pokoj, ktorý potrebovala, aby nebojovala a nezápasila proti rozvodu, ale dôverovala Pánovi. Smelo Erin pokračovala v službe iným ženám tým, že sa delila o Slovo Božie. Povedala Pánovi, že ak obnoví jej manželstvo s mužom, ktorého miluje, mňa, oddá svoj život na pomoc ženám v manželskej kríze. A vtedy Erin dala dokopy knihu pre ženy Múdrosť žien buduje si dom, hlúposť však vlastnými rukami ho búra.Naše manželstvo bolo zázračne obnovené kvôli, z časti poslušnosti Erin, že si nezadovážila právnika. Boh ma zachránil, keď bolo objavené, že napriek tomu, že súd uznal rozvod na október 30, papiere, ktoré boli vyplnené mojím právnikom sa museli vrátiť kvôli chybe, ktorá sa v týchto papieroch vyskytla! Toto bol pre mňa prvý znak, že Boh ma nejako vytrhne z lana, ktoré ma viazalo k cudzoložstvu. Keby mala Erin právnika, rozvod by nebol zrušený. Erin, ktorá mala “nádej proti nádeji″ (Rim 4:18), obdržala svoj zázrak v januári 29, 1991 o 23:10, keď som sa vrátil domov k Erin a našim štyrom deťom. To bolo po cudzoložstve a po rozvode po dvoch rokoch, ako som ju opustil.

Zrodenie Restore Ministries International - Medzinárodného spoločenstva obnovy

Počas nasledujúcich piatich rokov nás Pán požehnal s ďalšími troma deťmi, keď Erin pokračovala v službe iným ženám. V 1996 vyšla prvá verzia Ako Boh môže a obnoví tvoje manželstvo, ktorá bola vyňatá z tejto knihy. Tisíce požiadaviek po tejto knihe začali chodiť do spoločenstvo Restore Ministries a vydavateľom z celého U.S a zo zahraničia.Veľa kníh bolo poslaných do väzníc do celého U.S. Muži boli požehnaní s obnovenými manželstvami po tom, ako si prečítali túto knihu, ktorá je určená pre ženy! A vtedy Bola Erin vedená, aby napísala verziu pre mužov. Neskôr napísala (s mojou malou pomocou) manuál pre mužov A Wise Man Builds upon a Rock: by a FOOL Who Built on Sinking Sand, aby sprevádzala knihu o obnove manželstva pre mužov.Dnes, cez Restore Ministries International: Encouraging Woman, Encouraging Man, Encouraging Bookstore a NarrowRoad vydavateľstvo teraz slúžime ženám a mužom hlavne cez internet a cez knihy, kurzy online a videá.Videl som v mojom živote a v životoch tých, ktorým sme pomohli, že Boh je viac ako schopný vyliečiť a zachrániť hociktoré manželstvo!Povzbudzujem ťa, aby si si prečítal a opäť prečítal tieto svedectvá a vybudoval svoju vieru a VERIL Pánovým prisľúbeniam o obnovenom manželstve!Poznač si tie “zdanlivo″ nemožné situácie, ktoré sú podobné tvojej situácii; a prosím, nesústreď sa na to, v čom je tvoja situácia odlišná. Samozrejme, že je! Boh hľadá, presnejšie “prechádza″ po CELEJ zemi a hľadá srdcia, ktoré sú úplne Jeho. Aby ťa  PEVNE povzbudil, aby si odovzdal svedectvo, ktoré je odlišné, jedinečné a “zdanlivo″ nemožné, keby to nebolo pre BOHA!Táto VIERUBUDOVACIA kniha má svedectvá od prvej a tretej osoby. Predtým, ako sme mali miesto, aby sme poslali správu o chvále (Praise Reports), obdržali sme naše “svedectvá″ z mnohých rozličných zdrojov. Všetci chceme počuť z úst konkrétnej osoby a teraz máme svedectvo od prvej osoby. Či prvá alebo tretia osoba, všetky tieto svedectvá vzdávajú chválu Bohu!

Pokoj od Boha

"...Všetkým, Bohom milovaným...
Milosť vám a pokoj od Boha,
nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista."
Rim 1:7

 

Milovaný brat v Kristovi, 

Nie je to náhoda, že držíš túto knihu vo svojich rukách; je to vďaka Božej prozreteľnosti. Boh počul tvoje volanie o pomoc a prišiel ťa zachrániť. Nasledujúce strany ťa povedú, aj keď ti ostatní povedia, že tvoja situácia je úplne beznádejná.

Nebude jednoduché urobiť to, o čo ťa Boh žiada, ale ak vo svojom živote túžiš po zázraku, môže sa tak stať. Ak chceš s ostatnými zdieľať svedectvo Božej vernosti, stane sa tak. Ak skutočne chceš, aby Boh obnovil tvoje manželstvo, hoci je v beznádejnej situácii, čítaj ďalej. Boh obnoví tvoje manželstvo tak, ako obnovil to moje.

Biblia hovorí „Lebo oči Hospodinove chodia sem a ta po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu.“ 2 Krn 16:9 (RP). Hľadá ťa, aby ti pomohol. Si pripravený?

Budeš potrebovať horlivú poslušnosť. Musíš vstúpiť tesnou bránou. „Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú! Lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú.“ Mt 7:14,13. Je na tebe, či sa rozhodneš nasledovať Jeho úzky chodník, alebo sa vrátiš späť. 

Je čas vybrať si. „Za svedkov proti vám volám nebo i zem: Predložil som vám život i smrť, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo, keď budeš milovať Pána, svojho Boha, a poslušne a verne sa vinúť k nemu; lebo pre teba to znamená život.“ Dt 30:19-20.

Ak stále čítaš a ešte si túto knihu nezahodil, potom si sa rozhodol pokračovať. Tešíme sa, keď si pomyslíme na slávne zmŕtvychvstanie tvojho manželstva a rodiny, ktoré ťa čaká. Žehnáme každého jedného z vás. Dúfame, že sa stretneme buď na tejto strane, alebo na druhej strane „neba“, tam, kde už nie sú ani slzy, ani bolesť.

Drahý brat v Ježišovi Kristovi, Boh obnoví tvoje manželstvo: máš Jeho slovo. „Ježiš im na to povedal: Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru a nebudete pochybovať, urobíte nielen to, čo sa stalo s figovníkom, ale keby ste aj tomuto vrchu povedali: Zdvihni sa a hoď sa do mora, stane sa to.“ Mt 21:21.

Keďže čítaš túto knihu, predpokladáme, že si sa ocitol v manželskej kríze. Opustila ťa manželka? Opustil si ty svoju ženu, alebo si ju požiadal, aby odišla? Možno sa táto kniha dostala k tebe ešte pred týmto drastickým krokom odchodu. Hoci ste už možno počas hádky vyslovili slovo rozvod, prípadne ste už oň požiadali, alebo dokonca máte po rozvode, musíš veriť, že „Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.“ Rim 8:28.

Ak prechádzaš cez osobné ťažkosti svojho problémového manželstva, a ak pritom skutočne chceš, aby sa veci obrátili na dobré, tvojou prvou láskou musí byť Boh a musíš skutočne chcieť, aby sa v tvojom živote diala Jeho vôľa.

Práve teraz je Jeho vôľou, aby si sa k Nemu priblížil a dovolil Mu, aby ťa viac a viac premieňal na svoj obraz. Buď povzbudený, Boh povedal „Nikdy ťa nezanechám, ani neopustím.“ Heb 13:5. Boh ťa neodvrhol. „I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou.“ Ž 23:4.

Som si istá, že „údolie tieňov smrti“ vystihuje to, ako vnímaš svoju situáciu, ale Boh toto všetko dovolil pre tvoje dobro. 

Len potom budeš svietiť ako zlato. „Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky, aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus.“ 1 Pt 1:6-7.

Najdôležitejšia vec, ktorú teraz musíš urobiť, je „Prestaňte už a uznajte, že

Ja som Boh“ Ž 46:10. (Toto je podrobnejšie vysvetlené v sérii pre mužov „Maj odvahu“). Choď Božou cestou. Uisti sa, že všetko, čo robíš a hovoríš, sa dôsledne pridŕža Biblie, a rob tak stále.

Boh nechce, aby ti manželstvo stroskotalo. Pamätaj, že Ježiš sám povedal, „Muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú jedným telom. Teda následne už neexistujú dve telá, ale jedno. „Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.“ Mt 19:5. Tiež „Lebo nenávidím rozvodu, hovorí Hospodin, Boh Izraelov. Preto sa chráňte vo svojom duchu a nerobte neverne!“ Mal 2:16 (RP).

To nie Pán, nie Boh túži zničiť tvoje manželstvo, ale Satan. Pamätaj, že: „Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ Jn 10:10. Never diablovým klamstvám, ale podriaď každú myšlienku Bohu (2 Kor 10:5) a nedovoľ Satanovi, aby ti ukradol manželku, zničil rodinu, život, deti a ukradol ti budúcnosť. Ver mi a ver tým, ktorí ti z vlastnej skúsenosti potvrdia, ako rozvod ničí deti, ako ničí budúcnosť tebe aj im. 

Namiesto toho choď Božou cestou a nájdeš tak uprostred svojej krízy skutočný pokoj. „Nech i vrchy odstúpia a kopce nech sa otrasú: moja milosť neodstúpi od teba, zmluva môjho mieru sa neotrasie, hovorí Pán, tvoj zľutovník.“ Iz 54:10.

Hĺbaj nad Bibliou a nechaj Ho: „aby ťa posvätil očistným kúpeľom vody a slovom.“ Ef 5:26. Modli sa a ver, čo hovorí písmo, nie tomu, čo vidíš: „Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme.“ Heb 11:1. „Bez viery je nemožné potešiť Boha.“ Heb 11:6.

Iba Boh vie, čím prechádzaš, alebo aké odpovede potrebuješ. Ak sa modlíš

(jednoducho rozprávaš s Bohom) a načúvaš Mu (čítaš Jeho Slovo, Bibliu), On ťa povedie k víťazstvu, ktoré má pre teba pripravené. Neriaď sa podľa toho, čo hovoria ostatní, ani podľa toho, čo hovorí svet, a ak je to v rozpore s Božím slovom, tak priatelia z kostola, kňazi, alebo poradcovia, ktorí ti hovoria niečo, čo kdesi vyčítali, alebo počuli. Ak sa modlíš a čítaš Božie slovo, Boh sa prihovorí najprv tebe - v tvojom srdci, alebo pri čítaní Biblie, a potom ti niekto potvrdí smer, v ktorom ťa On vedie, a ktorý je zhodný s Jeho Slovom!

Príliš veľa ľudí (kresťanov i iných) hovorí veci, ktoré znejú dobre a o ktorých máme v tele dobrý pocit. Ale ak sa to nezhoduje s Písmom, je to nesprávne! Budeš stáť na tekutom piesku. „Blažený muž, čo nekráča podľa rady hriešnikov.“ Ž 1:1. Ak je to od Boha, zvyčajne to znie bláznivo (ako viera v tvoje manželstvo, keď ti iní hovoria: „vykašli sa na to!“) a aby si to zvládol, vždy potrebuješ pomoc Ducha Svätého. 

Nekonaj impulzívne a nechci napredovať rýchlo. Boh zvyčajne hovorí:

„Čakaj!“ On počas čakania mnohokrát zmení situáciu. Boh hovorí, že On je „Zázračný radca a mocný Boh.“ Iz 9:6. Nechceš to najlepšie? Nechceš radcu, ktorý pozná budúcnosť? Toho, kto skutočne zmení srdce tvojej ženy? Iba On jediný ti môže ukázať ten správny smer. Dôveruj Jemu a len Jemu samému! V cirkvi je dokonca VIAC rozbitých manželstiev, než vo svete, preto sa neriaď nikým, kto ti namiesto Božích právd dáva svetské rady, aj keby to boli kresťania alebo kresťanskí poradcovia.

Smutné je, že aj kresťanskí manželskí poradcovia už zničili príliš veľa kresťanských manželstiev. Chcú, aby ste sa ty a tvoja žena rozprávali o minulosti a vyťahovali veci, ktoré nikdy nemali byť povedané. Kruté výroky sú diablove klamstvá alebo telesné pocity. Potom, čo si poradca vypočul to, k čomu vás sám pobádal, vám môže povedať, že vaša situácia je beznádejná!

Ak niekto (vrátane tvojej ženy) povedal, že situácia je beznádejná, potom začni chváliť Pána. Beznádejné situácie sú presne tým miestom, ktoré si Boh vyberá, aby ukázal svoju silu! „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné." Mt 19:26.

Spolupracuj s Bohom. A never, že bez pomoci alebo spolupráce tvojej ženy sa tvoje manželstvo nedá zachrániť alebo zlepšiť. Naše spoločenstvo bolo založené tými a pre tých, ktorí sami (v rámci svojho manželstva) túžia po jeho záchrane. Všetko, čo potrebuješ, je tvoje srdce a Božia sila. „Lebo oči Hospodinove chodia sem a ta po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu.“ 2 Krn 16:9 (RP).

Využi toto privilégium - byť vedený najlepším Radcom. Pravdou je, že neexistujú dve rovnaké situácie; avšak Jeho Slovo platí pre všetky. „Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.“ 2 Kor 1:3-4.

Modli sa a hľadaj Jeho slovo. „Proste a dostanete; hľadajte a nájdete!“ Mt 7:7. „Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju. Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána; - muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní.“ Jak 1:5-8.

Musíš veriť! A odkiaľ zoberieš vieru? Od Neho, lebo „Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora.“ Jak 1:17.

Božie slovo, Jeho princípy 

Milovaný, či poznáš Bibliu dobre, alebo si ju nikdy predtým nečítal, k obnove tvojho manželstva ti musí byť sprievodcom JEDINE ona. Kniha, ktorú práve čítaš, obsahuje tie verše, ktoré Pán použil, aby cez ohne skúšok priviedol k obnove manželstvá iných ľudí.

Boh ti v tejto knihe začne cez Písmo ukazovať, ako si pravdepodobne porušil princípy manželstva a ukáže ti hriechy, ktoré si si buď ani neuvedomil, alebo si sa nimi nikdy nezaoberal (neoľutoval ich). K rozpadu tvojho manželstva viedli všetky tieto hriechy, ako aj nedodržiavanie Božích princípov.

Toto je rovnaké u každého, komu sa manželstvo rúca alebo je úplne zničené. Ak si to ešte neuvedomuješ, tak čoskoro zistíš, že to nebola len tvoja žena, ktorá nedodržiavala Božie princípy tým, že ťa opustila, bola ti neverná alebo podala žiadosť o rozvod. Tak ako aj ostatní, ktorí majú teraz obnovené manželstvá, aj ty zistíš, že aj ty si mnohým prispel k rozpadu tvojho manželstva. Toto zistenie bude pre teba veľmi dôležité, pretože ak uvidíš a priznáš si svoje hriechy, prestaneš sa zaoberať hriechmi svojej manželky.

Múdrosť, ktorú získaš z opakovaného čítania biblických veršov, ktoré ti Pán v tejto knihe adresoval, ti pomôžu porozumieť, čím Biblia skutočne je a čím potrebuješ, aby bola v tvojom živote – tvojím sprievodcom.

Biblia je naplnená duchovnými zákonmi Jeho stvorenia. Keď Boh stvoril svet, utvoril ho nielen s fyzikálnymi zákonmi, ako je zákon gravitácie, ale aj s duchovnými. Rovnako ako porušenie fyzikálneho zákona gravitácie zapríčiní, že zakopneme alebo že predmety padajú, narušenie biblických princípov ohľadne manželstva spôsobí, že sa manželstvo rúca. 

Iným úžasným objavom je, že svetské cesty sú takmer vždy protikladom Božích ciest a Jeho Slova. To, ako si sa vysporiadal s tým, že ťa žena opustila, s jej neverou, alebo s predložením rozvodových papierov, je pravdepodobne spôsobom, akým by konal každý vo svete. V tejto knihe zistíš, že Boh má úplne opačný spôsob vysporiadania sa s týmito problémami a skúškami, a ten ti prinesie víťazstvo. „Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.“ 1 Jn 5:4.

Ak sa rozhodneš postupovať Božím spôsobom, ktorý je v protiklade s tým, čo robia a hovoria všetci ostatní, potom začneš vidieť, ako sa tvoje manželstvo začína meniť. Spôsoby tohto sveta vždy vedú k rozpadu, ale Božie spôsoby vždy prinesú uzdravenie a obnovu. „Lebo kto seje pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto seje pre ducha, z ducha bude žať večný život.“ Gal 6:8.

V tejto kapitole sme spísali odporúčania, ktoré tvojmu manželstvu okamžite pomôžu z toho najhoršieho. Ak budeš zachovávať tieto princípy dôsledne, s úprimným a poníženým srdcom, tak sa ti manželstvo skôr či neskôr určite obnoví. Božie Slovo ti to garantuje.

Čím viac budeš dodržiavať tieto princípy, tým väčšiu obnovu uvidíš. Toto je priamy dôsledok tvojej poslušnosti. Kto odmietne uveriť a poslúchať duchovné Božie zákony, alebo chybne verí, že je nad Božím zákonom, ten zostáva v kríze a nezažije manželskú obnovu.

Ak si jedným z tých, ktorí veria, že nie sú „pod zákonom“, a preto sú oslobodení od dodržiavania Božích princípov, „Nech sa nestane!“

„Tak čo teda? Či budeme hrešiť, keď nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Nech sa nestane!“ Rim 6:15 (RP).

Rušíme teda vierou zákon? Vôbec nie! Naopak, zákon potvrdzujeme. Rim 3:31.

„Nech sa nestane! Lebo veď ktorí sme zomreli hriechu - jako budeme ešte žiť v ňom?!“ Rim 6:1-2 (RP).

Tí, ktorí porozumeli zákonu gravitácie, sa naučili, ako sa nadeň pozdvihnúť, a tak sa naučili lietať. Kresťan, ktorý študuje Božie Slovo, prevýši svet a prekvapí tak neveriacich, ktorí potom budú hľadať Boha. No ak si človek myslí, že preň gravitačný zákon neplatí a poruší ho skokom z lietadla bez padáka, zomrie. Kvôli tomuto žije veľa kresťanov život, ktorý vedie do záhuby.

Ver a buď poslušný

Ak si jedným z mnohých mužov, ktorí si chcú obnoviť manželstvo, nestačí len veriť, že Boh je schopný obnoviť ti manželstvo, ale musíš aj počúvať Jeho slovo. Si dostatočne zúfalý – tak zúfalý, že budeš poslúchať Božie Slovo, nech ťa to stojí čokoľvek?? Bez ohľadu na to, ako veľmi to bude bolieť? Otázka, ktorú si musíš položiť, je: „Ako veľmi mi záleží na záchrane môjho manželstva, mojej rodiny, mojej budúcnosti?“

Nedostaneš nič. Ak nebudeš horlivo poslúchať Boha, neočakávaj nič, pretože máš rozpoltenú myseľ. „Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána; muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní.“ Jak 1:7-8. „Nenávidím ľudí dvojtvárnych, ale tvoj zákon milujem.“ Ž 119:113.

Viera skrze moje skutky. Ak hovoríš, že dôveruješ Bohu, že ti zachráni manželstvo, potom podľa toho konaj. „Bratia moji, čo osoží, keď niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? Ale niekto povie: Ty máš vieru a ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru.“ Jak 2:14,18. Je veľa svedectiev tých, ktorí sa rozhodli pre „vieru“ namiesto poslušnosti. Každý z nich ešte stále „verí“ v svoje manželstvo, ale žiadne nie je obnovené!

Vylúp ho a odhoď od seba. A znova – aká dôležitá je pre teba záchrana manželstva? Si natoľko zúfalý, že pre to urobíš čokoľvek? Ak neveríš, že ťa Ježiš volá k takejto poslušnosti, pozri si, čo povedal v Mt 5:29-30. „Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.“

V celej piatej kapitole Matúšovho Evanjelia nás Ježiš vyzýva k väčšej poslušnosti, než je tomu v Starom Zákone. Čítaj si to, aby si bol dostatočne motivovaný k poslušnosti, ktorá sa zdá byť až fanatická. Ak to, čo práve robíš, ešte nie je pred svetom dosť bláznivé, potom musíš byť vo svojom záväzku obnovy manželstva ešte radikálnejší, pretože o to tu ide! 

V poslušnosti sa všetci musíme podobať Petrovi. Zakaždým, keď bol vyzvaný, aby niečo urobil, napríklad dovoliť Ježišovi, aby mu umyl nohy, tak to až prehnal! Dokonca vystúpil z loďky, keď ho na to Ježiš vyzval. On bol tým, kto poslúchal Ježiša s najhorlivejšou poslušnosťou. A Ježiš ho predsa pokarhal za slabú vieru. Aj ty si vlažný? „Takto, že si vlažný, ani horúci ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst.“ Zjv 3:16.

Dôveruj a ver, že Boh je schopný a chce zjednotiť a prestavať teba, tvoje manželstvo, aj tvoju rodinu. Boh nemá pre teba pripraveného niekoho iného, ani si nemyslí, že si si vybral nesprávnu ženu. „...nech je každý z nich bez úhony, muž JEDNEJ ženy, má mať veriace deti, ktoré nemožno obviniť z neviazanosti a neposlušnosti.“ Tit 1:6.

Ak uvažuješ o opätovnom sobáši, mal by si vedieť, že druhé manželstvo má menej ako 20% šancu, že vytrvá! Mal by si šancu 8 k 10, že prejdeš cez ďalší bolestný rozvod! Potom by ťa čakal tretí, či štvrtý sobáš. Zastav sa na akomkoľvek čísle, na ktorom si teraz. Existuje lepší spôsob!

Namiesto toho: „Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.“ Ž 27:14. „Milujte Pána, všetci jeho svätí. Pán verných chráni, ale plnou mierou odpláca tým, čo si počínajú pyšne.“ Ž 31:24. „Povedzte malomyseľným: "Vzchopte sa, nebojte sa, hľa, váš Boh! Príde pomsta, Božia odplata, sám príde a spasí vás." Iz 35:4. „Pomôž nám dostať sa z útlaku, pretože ľudská pomoc nestačí.“ Ž 60:11. „Ty nám pomôž dostať sa z útlaku, pretože ľudská pomoc nestačí.“ Ž 108:12. Viac sa dočítaš v kapitole 11 „Pripútaj sa k svojej manželke“.

So svojimi problémami neutekaj za inými, ale hovor k Bohu, v Jeho Slove hľadaj odpoveď. „Hľadajte a nájdete.“ Mt 7:7; Lk 11:9. „On je mocný radca.“ Iz 9:5. „Nevstupuj na chodník bezbožných a nevykračuj cestou zlostníkov!“ Prís 4:14. „Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov“. Ž 1:1. Nerozoberaj svoju situáciu s druhými: „Muž zlého jazyka sa neudrží na zemi, násilníka stihne náhla skaza.“ Ž 140:11.

Tiež: „Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený." Mt 12:37. „Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.“ Prís 16:28. „Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku zachovať, kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.“ Prís 17:9. Pre podrobnejšie poznanie, aké zlo môže napáchať jazyk, pozri kapitolu 7 „Bodnutia mečom“. Toto nie sú nepovinné, ale absolútne nevyhnutné vedomosti: „Lebo môj ľud hynie nedostatkom poznania.“ Oz 4:6.

Popros Boha o partnera v modlitbe. Partnera ktorý bude veriť Bohu a v tvoje manželstvo. Ak máš k dispozícii internet, pripoj sa k nášmu Spoločenstvu obnovy. Spojíme ťa s priateľom, ktorý ťa bude povzbudzovať, modliť sa za teba a pomáhať ti zostať verný princípom obnovy tvojho manželstva.

Vyhýbaj sa skupinám slobodných ľudí!! Ak chceš, aby sa ti obnovilo manželstvo, tak tam rozhodne nepatríš! Nezačleňuj sa do „podporných skupín“, ktoré nie sú ničím iným, než „sebaľútostnými párty.“ Ak túžiš po obnove manželstva, nenavštevuj skupiny na spamätanie sa po rozvode, ktoré ťa budú nabádať, aby si sa pohol do ďalších vzťahov. Teraz sa musíš rozhodnúť, či chceš nádej, alebo koniec svojho manželstva. 

Nepripájaj sa k takýmto skupinám – či už cirkevným, alebo vo svojej komunite. Namiesto toho ti odporúčame, aby si sa modlil za pripojenie k nášmu spoločenstvu, kde ti bude pridelený partner. Pre viac informácii navštív našu stránku www.MarriageHelpOnLine.com.

Stopni AKÉKOĽVEK hádky a slovné súboje so svojou ženou! Tento princíp bude z tvojej strany tým rozhodujúcim faktorom, ktorý rozhodne, či sa ti obnoví manželstvo. V Písme je tak veľa citátov na túto tému, celé strany. Tu sú niektoré: „Buď dobre zmýšľajúci a zmier sa rýchle so svojím protivníkom.“ Mt 5:25 (RP). „Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.“ Prís 15:1. „Púšťať sa do zvady je ako pretŕhať vodnú hať, a preto nechaj škriepku prv, než vybúši.“ Prís 17:14. „Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho.“ Prís 17:28. „Je pre človeka cťou, keď pokojne sedí, kde sa strhol spor, lež každý blázon, sa zamieša do škriepky.“ Prís 20:3. „Zádrapku hľadá, kto by sa rád odlúčiť, všetkými prostriedkami vyvoláva spor.“ Prís 18:1. Si prchký muž? (Viac sa dozvieš v Kapitole 6, „Rozhnevaný muž“ a v knihe „Múdry muž“ v Kapitole 5 „Zbrane nášho boja“). 

Zbav sa nenávisti a bolestí; svojej žene sa snaž s láskou pozerať do očí. „Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou.“ Ž 34:6. „Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ Mt 23:12; Lk 14:11; Lk 18:14. Peter sa pýtal, koľkokrát má odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti nemu prehreší. Pýtal sa, či až sedemkrát? Ale Ježiš mu odpovedal: "Hovorím ti, nie sedem ráz, ale až sedemdesiatkrát sedem.“ Mt 18:22 (EP). To je 490 krát! 

Rozhodol si sa neodpustiť svojej žene (alebo mužovi, s ktorým je zapletená) pre to, čo ona (alebo on) urobili tebe a tvojim deťom? Nedostatok odpustenia je nebezpečný nielen pre teba, ale aj pre budúcnosť tvojho manželstva. (Viac v kapitole 9, „Blahoslavení tichí“ v odseku „Odpustenie“). Ak máš problém odpustiť, vypočuj si naše svedectvá. Sú úžasným príkladom toho, ako ti Boh môže „dať“ odpustenie, ktoré tvoja žena zúfalo potrebuje a ktoré je znakom tvojho odovzdania sa Bohu!

Musíš začať vidieť svoju ženu tak, ako ju vidí Boh. Modli sa za svoju ženu. Najskôr potrebuješ odpustiť jej a všetkým, ktorí sú s ňou v spojení (priatelia, rodina, spolupracovníci a dokonca aj ten ďalší muž). (Opäť - o nebezpečenstvách neodpustenia pozri Kapitolu 9, „Blahoslavení tichí“, odsek „Odpustenie“).

Potom sa budeš vedieť modliť za svoju ženu, aby sa stala takou manželkou, akou ju chce mať Boh. (Nájdi si čas a prečítaj si úžasné svedectvo „Žena a nová žena“ na našom webe, alebo v našej knihe „Boh koná!“, a presvedč sa, ako skutočné odpustenie zmení manželstvo a prinavráti ti manželku). Prestaň sa pozerať na zlé veci, ktoré robí tvoja žena. 

Namiesto toho popros Boha, aby ti ukázal tvoje vlastné chyby. Ty si (lepšie povedané mal by si byť) hlavou rodiny, duchovným vodcom, a preto si ty zodpovedný za to, kam sa tvoja manželka dostala a čo urobila. (Opäť - nájdi si čas na nádherné svedectvo „Žena a nová žena“ na našej web stránke alebo v knihe „Boh koná!“, a presvedč sa, ako prevzatie celej svojej viny na seba oslobodí tvoju ženu a privedie ti ju späť!!).

Ak ťa žena opustila, nevolaj jej! Ale ak si ju opustil ty, alebo si zapríčinil, že opustila domov, musíš jej zavolať a poprosiť ju o odpustenie. Toto je kritický bod! Čím dlhšie čakáš, tým väčšia je možnosť cudzoložstva, ak k nemu ešte nedošlo. (Prosím, prečítaj si svedectvá na našom webe. Sú dôkazom toho, ako účinne fungovali tieto princípy v životoch mužov a žien, ktorí sa nimi riadili.) 

Ak si sa už raz manželke ospravedlnil, neospravedlňuj sa znova a neber na seba znova a znova celú vinu za túto situáciu. To by mohlo byť kontraproduktívne. Nie je dôležité, či tvoja žena prijíma alebo neprijíma tvoje ospravedlnenie. Robíš to v pokore a poslušnosti voči Bohu.

Ak máš príležitosť rozprávať sa so svojou ženou, buď k nej milý a láskavý. „Plást medom pretekajúci sú slová láskavé, sladkosť z nich prúdi do duše a osvieženie do kostí.“ Prís 16:24. „Radostné srdce je výborným liekom; ale zronený duch suší kosti.“ Prís 17:22. „Mužný duch znáša svoju chorobu, no myseľ zronenú kto môže zniesť?“ Prís 18:14. Nemusíš sa radovať zo svojej situácie; teš sa z toho, že Boh ju má pod kontrolou. „Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.“ Heb 12:11.

Nepočúvaj ohováranie ani nikoho, kto sa ti snaží prinášať o manželke zlé správy. „Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“ 1 Kor 13:7. Možno ti tvoja žena tvrdí, že nie je s nikým zapletená, ale ty VIEŠ, že niekoho má. Napriek tomu jej musíš veriť. Neskúmaj ani nespochybňuj jej slovo. Nie si naivný ani hlúpy; ale vyjadruješ svoju bezpodmienečnú a dôverujúcu lásku. 

Niekedy je to práve tvoja rodina alebo najbližší priatelia, kto sa ťa snaží dotlačiť k rozvodu, alebo ťa odhovárajú od ženy kvôli veciam, ktoré urobila alebo robí. Musíš sa odlúčiť od tých, ktorí sa ťa pokúšajú odviesť od Boha kŕmením tvojho tela a emócií. „Vyhni sa hlúpemu človeku, keď si vybadal, že tára nezmysly.“ Prís 14:7 (JP). „Vyzrádza tajnosti, kto klebetí, kade sa len hne, preto sa so strešteným rapotačom nepusť do reči!“ Prís 20:19. Ak ohováraš svoju ženu, iní ju budú ohovárať tiež! „Umlčím toho, čo šíri nepravdy o blížnom“. Ž 101:5 (JP).

Nebav sa s ľuďmi o svojej situácii. Väčšina rád, ktoré ti dajú, je v protiklade s Božou vôľou a Božím Slovom. Vzbudí to v tebe akurát hnev alebo sebaľútosť. Tieto pocity sú z tela a bojujú proti tvojmu duchu. Boh nám hovorí v Gal 5:17: „Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete.“

V tvojej situácii ti počúvanie druhých, diskutovanie a hľadanie rady prinesie akurát zmätok, pretože väčšina kresťanov nepozná poriadneBožie Slovo a dokonca aj kňazi ti môžu poradiť opak toho, čo sa píše v Písme! Ak si oni na vlastnej koži nepreskákali to, čím teraz prechádzaš ty, môžu prehliadať alebo minimalizovať Božie princípy, zatiaľ čo ty na záchranu manželstva zúfalo potrebuješ celú a nekompromisnú Božiu pravdu.

Nesnaž sa zistiť, ako je na tom tvoja žena. Ak ju podozrievaš, že je zapletená s niekým iným, alebo to naisto vieš, rob, čo hovorí Písmo. „Nech tvoje oči hľadia priamo vpred a tvoje mihalnice nech pozerajú pred teba!“ Prís 4:25. „Nebude sa ti treba náhlej hrôzy ľakať, ani presily ničomníkov, keď prikvačí, lebo Pán bude tvojou dôverou a chrániť bude tvoju nohu pred slučkou.“ Prís 3:25-26. A opäť pamätaj „Láska všetko verí.“ 1 Kor 13:7.

Nekonfrontuj ani svoju ženu, ani ostatných! Je to sieť, ktorú na teba hodil Satan. Mnohí muži i ženy znova a znova padajú do tejto pasce. Maj sa na pozore! Môžeš uspokojiť svoje telo, ale následky zničia teba i akýkoľvek zvyšok citov, ktoré manželka voči tebe ešte prechováva. Nerozprávaj s jej ďalším mužom telefonicky ani osobne. 

Muži si veľmi často mylne myslia, že by mali konfrontovať svoje ženy, pretože by sa im nemalo len tak prepáčiť to, čo urobili, alebo by aspoň mali „vedieť, že ja o tom viem.“ Všetci, ktorí či už z nevedomosti, alebo odmietnutím nášho varovania, konfrontovali svoju manželku alebo manžela, nám napísali, ako veľmi to ľutujú! Všetci priznali, že to prinieslo mnoho hrozných dôsledkov! Prosím, nebuď ako Adam, ktorý urobil to, o čom vedel, že nemá robiť! Ak je raz hriech odhalený, vždy bude „mávať“ pred tvojou tvárou a ty stratíš výhodu, ktorú ti Boh dal. Musíš si pamätať:

„Láska všetko verí.“ 1 Kor 13:7.

Stále maj na pamäti, že toto je „duchovný“ boj. Ako vo všetkých vojnách, bolo by hlúpe a nebezpečné dať nepriateľovi najavo to, čo vieš. Žiadny boj sa v Biblii nevyhral vykecaním Pánovej taktiky! Ani Biblia nás neučí, aby sme pred nepriateľom odkrývali svoje „triumfy“. Namiesto toho nás varuje, aby sme bojovali ako v duchovnej vojne! 1 Tim 1:18 hovorí „bojuj dobrý boj.“ „Nebojujeme podľa tela.“ 2 Kor 10:3. Namiesto toho nám bolo povedané: „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.“ 1 Pt 5:8.

Tvoja žena a ostatní pracujú v područí diabla - ako otroci, aby zničili vaše manželstvo, budúcnosť a deti. „Neviete, že komu sa dávate za otrokov a poslúchate ho, ste otrokmi toho, koho poslúchate: či hriechu na smrť, alebo poslušnosti pre spravodlivosť?“ Rim 6:16. Aby si vyhral túto vojnu, musíš byť otrokom spravodlivosti – preto svoju ženu nekonfrontuj ani s jej hriechmi, ani s tým, čo vieš!!

Ak ti to tvoja žena nepovedala, nesnaž sa zistiť, kde práve je! Toto je pre teba Božia ochrana! Buď tichý; buď pokojný. Choď do svojej komôrky a na kolenách pred Pánom začni bojovať skrze modlitbu.

Boh môže zmeniť srdce tvojej ženy, ale sťažíš to, ak voči nej otvorene prejavíš nedôveru, podozrievanie a žiarlivosť. „Sťa vodná struha je srdce kráľa v ruke Pánovej, vedie ho, kamkoľvek chce.“ Prís 21:1. Nie ty, ale ten druhý muž sa jej potom bude javiť ako ten, ktorého chce viac! Každá žena bude obraňovať muža, s ktorým je zapletená, keď ho jej manžel verbálne (alebo fyzicky) napadne. Drž svoje emócie na uzde. 

Žena nebude reagovať na chlapa, ktorý je zúrivý, alebo zženštilý a plače. Musíš byť pokorný, láskavý a milujúci a mať úplnú kontrolu nad svojimi emóciami. Svoje pocity si rieš neskôr, keď budeš sám. Ale v jej prítomnosti sa nesprávaj nepríjemne.

Nikdy nerob unáhlené rozhodnutia. V tomto čase nerozmýšľaš jasne a je veľmi pravdepodobné, že budeš konať na základe emócií, nie rozumu. „Ani nedostatok rozumného nazerania nie je dobrý, kto však naťahuje nohy (ponáhľa sa), potkne sa.“ Prís 19:2. „Hlúpy verí každému slovu; ale opatrný rozumie svojmu kroku.“ Prís 14:15 (RP). „Nejedna cesta vidí sa byť správna človeku, napokon však vedie do smrti.“ Prís 16:25 a Prís 14:12. „Ak vidíš muža, ktorý sa prenáhľuje vo svojom konaní, nuž vedz, že pochábeľ má viac nádeje než on.“ Prís 29:20. 

„Lós sa hádže do záhybu, ale každé jeho rozhodnutie býva od Pána.“ Prís 16:33. „Múdry sa úzkostlivo chráni zla, pochabý sa však bezstarostne vrhá doň.“ Prís 14:16. Neponáhľaj sa a nerob zmeny ako „zmyslov zbavený“. Neunáhli sa s rozvodom. Boh hovorí: „Lebo ja nenávidím rozvod.“ Mal 2:16 (JP). Nesťahuj sa a neopúšťaj svoj dom: „Zo svojho hniezda vyhnanému vtákovi podobá sa muž, ktorý svoju postať opúšťa.“ Prís 27:8.

Rozprával si sa so ženou o svojich potrebách, starostiach a problémoch a ona ťa odmietla? Zapamätaj si tento verš: „Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.“ Flp 4:19. „Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.

Očakávaj Pána a buď statočný; srdce maj silné a drž sa Pána.“ Ž 27:1314.

Ak chce muž získať svoju ženu späť, musí byť sebaistý. Nemá však byť pyšný, ale pokorný. Ak ťa opustila žena, potom u vás nebolo niečo v poriadku. Zožeň si manuál „Múdry muž“ a nauč sa, aký má Boh zámer s tvojím domovom.

„Ak sa Pánovi ľúbia cesty nejakého človeka, pomerí aj jeho nepriateľov s ním.“ Prís 16:7.

Namiesto toho, aby si sa pokúšal presvedčiť svoju ženu, aby sa k tebe vrátila, využi túto situáciu ako príležitosť sa jej poďakovať a pochváliť ju za to, ako sa v minulosti starala o teba, deti a domácnosť. Toto je Božia cesta; nazýva sa pokoj. 

Časťou vášho problému môže byť manželkina kariéra mimo domu. 

Aj keď ti Boh kázal čakať, možno si kupoval veci na úver, alebo si sa nasťahoval do väčšieho domu a potom si veril, že tvoja žena „potrebuje prácu.“ A pokým ti žena pracovala a deti boli v jasliach alebo v škôlke, dom bol aj tak prázdny. Satan je zlodej!

Možno prídeš o dom, na ktorý si tak tvrdo pracoval. Dovoľ Bohu, aby ti zachránil domov, rodinu, aj manželstvo. (Prosím, prečítaj si v „Múdrom mužovi“ kapitolu 8, „Správca domácnosti“.)

Nabádal si manželku, alebo si jej priamo hovoril, aby odišla? V našom spoločenstve obnovy máme mnohých, ktorí žiadali svoje ženy, aby odišli, alebo ktorí ako prví v hneve spomenuli slovo „rozvod“. Keď zasievaš zlé semená, nebuď prekvapený, ak to skončí cudzoložstvom. Slová majú väčšiu silu, než si myslíš. „No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.“ Mt 12:36.

Možno si chcel, aby odišla kvôli alkoholu, drogám, hádkam alebo nevere. Alebo možno jeden z vás cítil, že už toho druhého nemiluje. Uvedom si, že mnohí muži považujú ženu, ktorá odišla od manžela „za voľnú“, i keď to tak nie je! Odlúčenie je prvým krokom k rozvodu. A rozvod je životnou chybou. 

Mnohí kresťania ignorujú deštrukciu, ktorú separácia prináša, a  v manželskej kríze mužom radia, aby nechali svoje neverné ženy odísť, alebo aby im nedovolili vrátiť sa domov. Starší muži, ako je uvedené v Tit 2, by mali: „...hovoriť, čo zodpovedá zdravému učeniu. ...nech sú triezvi, cudní, rozvážni, zdraví vo viere, v láske a v trpezlivosti.“ Tit 2:1-2.

Oddelenie, o ktorom sa hovorí v 1 Kor 7:5, by malo byť so vzájomným súhlasom a za účelom pôstu a modlitby. Tento verš potvrdzuje, že: „ak nejaký brat má ženu, ktorá je neveriaca (alebo veriaca) a súhlasí, že bude s ním žiť, nech ju neposiela preč.“ 1 Kor 7:12.

Rozhodnutím odlúčiť sa alebo sa rozviesť zničíš nielen svoj vlastný život a život svojej ženy, ale tiež životy vašich detí a ich budúcnosť. Tvoje (budúce) vnúčatá, rodičia a všetci tvoji priatelia tiež pocítia zničujúce následky tvojho sebeckého, ignorantského a hlúpeho rozhodnutia. 

Ak manželke navrhneš, aby odišla, tak si urobil prvý krok smerom k rozvodu. Nie je načase to zmeniť, kým veci nezájdu až tak ďaleko? Svet a Satan ťa presviedčali, že odlúčenie a rozvod vám vyriešia problémy, ale to je lož! Keby to bola pravda, nerozvádzalo by sa 8 z 10 nasledujúcich manželstiev. A opäť, Biblia hovorí jasne: „Ostatným hovorím ja, nie Pán: Ak má niektorý brat neveriacu ženu a ona chce s ním bývať, nech ju neprepúšťa.“ 1Kor 7:12.

Avšak, ak ťa tvoja žena opustila, musíš ju prestať prenasledovať, tlačiť na ňu alebo jej dokonca stáť v ceste. Bude sa ešte viac snažiť od teba utiecť, prípadne bežať za zlým. „Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov.“ Ž 1:1. Jej jedinou prekážkou v ceste by mala byť „ohrada z tŕnia“ Oz 2:6. Mal by si si v Biblii prečítať knihu Ozeáš. Napísali sme ti modlitbu, odporúčame ti naučiť sa ju naspamäť. Jej podstatou je ohrada z tŕnia. (Nájdeš ju v kapitole 16, „Hľadal som človeka.“) Denne sa ju modli za svoju manželku.

Ak už manželka od teba odišla, niektoré spoločenstvá ti budú odporúčať, aby si ju „prenasledoval“ telefonátmi, mailami, statusmi, listami o vašej „manželskej zmluve“. Toto nie je v súlade s Písmom a mnohokrát to zapríčinilo definitívny koniec! Biblia hovorí: „No ak neveriaci chce odísť, nech odíde. V takomto prípade nie sú brat alebo sestra otrocky viazaní; veď Boh nás povolal žiť v pokoji“ 1 Kor 7:15. Ak ju nenecháš odísť, napätie bude pokračovať. „Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov.“ Ž 1:1. Svojej žene musíš dať na vedomie, že môže odísť (podľa 1 Kor 7, 15). To spôsobí, že prestane utekať, naháňať rozvod, alebo sa ponáhľať do iného vzťahu. 

Ale ja už som rozvedený. Nikdy nie je príliš neskoro, dokonca ani vtedy, ak už rozvod prebehol. Mnohí si po tom, ako sa rozviedli, opäť zobrali svoju bývalú manželku. „Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.“ Rim 12:21.

Boh zvlášť požiadal proroka Ozeáša, aby si opäť vzal svoju manželku Goméru - dokonca po tom, ako mu bola nehanebne neverná. „... lebo nie je mojou manželkou a ja nie som jej manželom.“ Oz 2:2. „Vtedy povie: Pôjdem ja a vrátim sa k prvému manželovi, lebo vtedy mi lepšie bolo než teraz.“ Oz 2:7. „Pán mi znova riekol (Ozeášovi): "Choď a miluj ženu, ktorá má milenca a cudzoloží." Oz 3:1. Boh použil príbeh Ozeáša a Gomér, aby ukázal svoj záväzok ku svojej vlastnej neveste (cirkvi) a svoje pevné stanovisko ohľadne manželstva.

Tiež dáva príklad, ako zvábiť ženu tým, že k nej budeš milo a láskavo hovoriť. Ale to až potom, ako ju uistíš, že môže slobodne odísť. „Preto ju ja vyvábim, zavediem ju na púšť a prehovorím (láskavo) k jej srdcu.“ Oz 2:14. 

Neukazuj pred deťmi bolesť alebo hnev, ktoré prechovávaš voči svojej žene. Urob všetko, čo môžeš preto, aby si uchránil deti pred tým, čo sa deje. Inak sa v nich vyvinú zlé pocity voči svojej mame.

Neviň svoju ženu za to, čo sa stalo; namiesto toho preber plnú zodpovednosť a povedz svojím deťom, kde sa skutočne stala chyba. Dávaj pozor, kam obraciaš srdcia svojich detí. Ak ich svojimi rečami obrátiš proti manželke, zničíš tým nielen deti, ale aj jej zlomíš srdce. Ak zraníš srdce milovanej ženy, neprivedieš ju tým späť. Namiesto toho jej prejav lásku, vyzdvihni ju v očiach detí a prikry jej nahotu, aby si nepreklial svoje deti. „I uvidel Cham Kanaánov otec, nahotu svojho otca a vonku to hovoril svojim dvom bratom. Povedal: "Buď prekliaty, Kanaán, staň sa poníženým sluhom svojich bratov! Potom pokračoval: "Nech je zvelebený Pán, Boh Semov a Kanaán nech je jeho sluhom!“ Gn 9:22, 25-26. Žehnaj svojim deťom slovami milosti, lásky, odpustenia a úcty.

Boh v tvojom živote a v živote tvojich detí na čas dopustil tieto ťažkosti, aby vás všetkých pritiahol bližšie k sebe, aby vo vás uskutočnil svoje dielo a opäť vás všetkých priviedol do svojej slávy! Keď nebudeš zvaľovať vinu na manželku, dokážeš sa pozrieť na seba a hlavne na Boha s prosbou, aby ťa zmenil! Ak Ho budeš hľadať, priblížiš sa k Nemu a potom ťa bude môcť premieňať na svoj obraz! „Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou.“ Ž 34:6.

Nedovoľ deťom, aby zle rozprávali o svojej mame. Voči ich mame musíš vyžadovať rešpekt (jedno, či majú 5, 15 alebo 25 rokov)! „Cti svojho otca a svoju matku!“ Ex 20:12; Dt 5:16; Mk 7:10. Ak si rozprával zle o ich matke, najskôr požiadaj o odpustenie Boha, potom pokorne požiadaj o odpustenie tvoju ženu a nakoniec deti. „Tomu, kto tají svoje previnenia, povodí sa zle, kto sa však vyzná z nich a nechá hriech, dosiahne milosrdenstvo.“ Prís 28:13. Potom ju začni vyzdvihovať v očiach svojich detí (a vo svojich očiach). (Viac v kapitole 7, „Bodnutia mečom“.)

Pamätaj, že ak si nectíš svoju ženu, tvoje deti si nebudú ctiť teba! 1 Pet 3:7 nám hovorí: „Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách.“ 

Nedovoľ deťom, aby sa stali neposlušnými. „Bláznivý syn je na mrzutosť svojmu otcovi a na zármutok svojej rodičke.“ Prís 17:25. „Samopašné dieťa robí hanbu svojej materi.“ Prís 29:15. Nespôsobuj si zármutok, nezahanbuj a nepotupuj svoju manželku. Nedovoľ svojim deťom vybúriť sa na svojej matke, ale využi tento čas a nauč ich odpúšťať a modliť sa za mamu.

Keď ich hnev pominie a budú cítiť bolesť; nauč ich spoľahnúť sa na Boha a v Ňom hľadať útechu. Tento verš pomohol môjmu 5-ročnému synovi (naučil sa ho naspamäť): „Veď on sám povedal: Nezanechám ťa, ani neopustím." Heb 13:5. Tvoje deti sú teraz bezradné, tak im daj jasné pokyny. (V „Múdrom mužovi“ si pozri kapitolu 15, „Otcove rady“) Nezabúdaj - ak nezvládneš svoj hnev, budeš mať problém toto všetko uplatniť. 

Buď opatrný a nevyberaj si tú „najľahšiu“ cestu. Teraz sa môže zdať najľahšou, ale na konci prinesie ešte viac smútku, problémov, ťažkostí a bolestí, než ako to prežívaš teraz. Všetci, ktorí sme si prešli zložitými manželstvami, odlúčením a/alebo rozvodom, ťa chceme varovať pred akýmikoľvek myšlienkami, knihami alebo ľuďmi, ktorí ťa budú nabádať ísť cestou sveta, lebo táto cesta vždy konči katastrofou! Čo svet schvaľuje, my, kresťania, poznáme ako širokú cestu, ktorá vedie do záhuby.

Do života vedie tá úzka cesta a ako málo je tých, čo ju nachádzajú! „Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“ Mt 7:13-14. Tú úzku cestu musíš hľadať vo všetkých svojich rozhodnutiach, v spôsobe, akým rozprávaš s druhými a ako sa vysporiadaš s problémami, ktoré v budúcnosti (určite) prídu. 

Prosím, dávaj si pozor na to, čo čítaš. Knihy, ktorých základ je vo filozofii, alebo ktoré napísali manželskí poradcovia, alebo psychológovia, ti môžu naplniť myseľ deštruktívnymi myšlienkami. Buď opatrný s knihami na tému ako „tvrdá láska,“ „okoreň si manželstvo,“ alebo „závislosť na partnerovi“. Videli sme zničujúce účinky týchto myšlienok na manželstvách u ľudí, ktorí sa vo svojom zúfalstve riadili týmito radami. Namiesto toho si obnovuj myseľ Božím Slovom. Ak rozjímaš nad Jeho Slovom, Boh v Žalme 1 sľubuje, že budeš prosperovať vo všetkom, do čoho sa pustíš. 

Vzhliadaj k Bohu a drž sa tých, ktorí podobne zmýšľajú, aby ťa povzbudili vo viere v Božie uzdravenie tvojho manželstva. Prosím, choď k Radcovi (Božie slovo), ktorý je zadarmo, ušetrí ti peniaze a zachráni manželstvo. Boh ťa chce pre Seba! Drž sa ďalej od „profesionálov“. Každý takýto expert má svoje vlastné teórie a názory. Existujú tisícky kresťanských i sekulárnych manželských poradcov a kníh o riešení manželských kríz. Ak poznajú všetky odpovede, prečo tu máme epidémiu rozvodov, obzvlášť v cirkvi?!!

Ako začať? Čo robiť? Začni stavať svoj zničený dom na skale. „A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.“ Mt 7:24-25. „Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou býva upevňovaný. Vedomosťou sa naplňujú komory všakovým hodnotným a krásnym imaním.“ Prís 24:3-4.

Vo všetkom chváľ Boha. „Skrze neho teda ustavične prinášajme Bohu obetu chvály, totiž ovocie úst, ktoré vyznávajú jeho meno.“ Heb 13:15. Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Flp 4:4.

Nauč sa skutočne modliť. „Keď som však hľadal medzi nimi niekoho, kto by vymuroval múr, postavil sa proti mne do trhliny za krajinu, aby som ju nezničil, nenašiel som.“ Ez 22:30. Postaviť sa do trhliny znamená, že nebudeš stáť svojej žene v ceste, ale že sa za ňu budeš modliť tak, ako by si sa modlil za seba samého. 

Pútaj si myseľ k poslušnosti. „Boríme výmysly a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná

Kristovi,“ 2 Kor 10:4-5.

Začni si obnovovať myseľ, aby bola podobná Kristovej a pozeraj sa na svoju situáciu tak, ako ju vidí Boh – z nadhľadu. Zaobstaraj si knihu „Múdry muž“ a postupuj podľa nej spolu so svojím priateľom. Takisto knihu „Kniha biblických prísľubov“ a polož si ju vedľa postele. Verše sa stanú pre teba miestom útočišťa. Občerstvi sa týmito prísľubmi vždy, keď sa ťa zmocní nepokoj.

Biblické verše si napíš na malé kartičky. Pomôžu ti obnovovať myseľ a bojovať v Duchu (mečom Ducha je Slovo Božie). Utiekaj sa k nim v čase útokov strachu, pochybností či klamstiev. Maj ich stále pri sebe a znova a znova si ich čítaj. Prestaň rozmýšľať a rozprávať o svojich problémoch; počúvaj Boha a čítaj Jeho Slovo. 

Ako sme už povedali, Žalm 1 ti dáva prísľub: „V zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká.“ Ž 1:2-3. Prakticky povedané, ak čítaš a opäť čítaš túto knihu, až kým sa ti nerozpadne, alebo si dáš tú námahu a spravíš si kartičky s citátmi z Písma, ktoré nutne potrebuješ, potom nebudeš môcť inak, iba rozjímať o Jeho Slove. Takmer každý muž, ktorého poznám a má obnovené manželstvo, urobil jednu alebo druhú vec, najlepšie oboje.

Žiadne manželstvo nezašlo príliš ďaleko! „Ježiš sa na nich zahľadel a povedal im: "Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné." Mt 19:26. Pamätaj, že nie je nutné, aby ste obnovu manželstva chceli obaja - ty aj tvoja žena. Videli sme „dobré ovocie“ u mužov, ktorí prosili Boha, aby zmenil srdcia ich žien, pracovali na tom a Boh bol verný. (o ovocí si pozri Mt 7:16,20).

„Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka - a ty máš v oku brvno?! Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.“ Mt 7:3-5; Lk 6:41-42. Takto sa modlíme aj za teba: aby si jasne uvidel, ako môžeš skutočne pomôcť svojej žene tým, že budeš miernym mužom, zároveň smelým v Duchu, ktorý privábi svoju ženu milými a láskavými slovami.

Ako dlho? Muži sa nás pýtajú, „ako dlho“ bude ich žena preč alebo „ako dlho“ budú musieť pokračovať. Pomôže ti, ak o tom budeš uvažovať ako o ceste. Ako dlho, to bude záležať na tebe. Ty si pôdou, na ktorej Boh pracuje. Spolupracuj s Ním. Nedovoľ práci alebo všedným starostiam, aby ťa zdržali alebo odradili. Satan bude prinášať „starosti sveta“, aby v tebe zadusil Slovo. Bude ti prinášať rôzne neočakávané situácie, núdzu a iné krízy. Je to len preto, aby odvrátil tvoju pozornosť od hlavného cieľa – obnovenej rodiny! 

Možno sa ti bude často zdať, že sa tá cesta „preťahuje.“ Len urob ďalší krok v poslušnosti. Ak sa aj unavíš čakaním, nestrácaj srdce. Tento čas Pán využíva na to, aby rozšíril našu vieru a zameral našu pozornosť na Jeho prácu, ktorú robí v našich životoch. Všetko, čo požaduje, je naša poslušnosť. Tvoja poslušnosť je podmienkou, ktorou Boží Duch uvoľní duchovnú silu, ktorá bude za nás pracovať v náš prospech. 

Nie je nutné, aby nám Boh detailne vysvetľoval, čo robí. Vieme, že On naplní svoj zámer cez akúkoľvek okolnosť, dokonca aj cez naše chyby. Musíme uveriť, že je to On, kto pracuje s ľuďmi a situáciami a vytvára okolnosti pre naše dobro. 

Je tu aj ďalšia pomoc!

Ponúkame aj ďalšiu knihu, ktorá ti pomôže obnoviť manželstvo. Je to naša príručka „Múdry muž“. Táto kniha je zadarmo dostupná na našej webovej stránke. Vytlačenú si ju môžeš objednať na webe www.RestoreMinistries.net.

Modlíme sa za teba... Drahý Bože, prosíme Ťa, sprevádzaj tohto vzácneho brata počas problémov v jeho manželstve. A nech jeho uši počujú spoza seba slová: „Toto je cesta, kráčajte po nej! - ak sa odchýlite napravo, či naľavo.“ Iz 30:21. 

Prosím, uisti ho, keď bude vidieť po svojom pravom boku padnúť tisíce a desaťtisíce po svojom ľavom boku; daj mu vedieť, že keď bude nasledovať Teba, nestane sa mu tak. (ako hovorí Ž 91:7.)

Pomôž mu nájsť úzky chodník, ktorý vedie do života, do života v hojnosti, ktorý si pripravil pre neho, pre jeho ženu a rodinu. Pane, prosím, použi na svoju chválu slávu svedectvo obnovy a uzdravenia tohto problémového alebo zlomeného manželstva! Vzdávame Ti všetku česť. Amen.

Osobná oddanosť: nájsť a nasledovať Úzku cestu. "Na základe toho, čo som sa naučil z Božieho Slova, zaväzujem sa, že budem nasledovať Pána a Jeho Slovo na mojej Ceste k obnove. Zaväzujem sa čítať Jeho Slovo, ktoré som našiel v tejto kapitole a ktoré On použije, aby mi pomohol prekonať  krízu a nájsť pokoj vo mne a v každom okolo mňa."

Pripoj sa k víťazstvu!
Nepozeraj iba. 
Cesty k obnove nie sú diváckym športom!
Vylej si svoje srdce do formulra na každý deň!

Prosíme, začni denne DOKUMENTOVAŤ s PÁNOM v mysli, čo si sa naučil na tejto ceste počas nasledujúcich 30 dní "Obnov tvoje manželstvo."

Čím viac si vyleješ svoje srdce do týchto formulárov, tým viac ti vieme pomôcť. Tento formulár tiež pomôže tebe a aj tvojmu ePartnerovi v zodpovednosti. KLIKNI SEM