Sharing is caring!

SLV mWOTT

My sme tá hlina

no najskôr svedectvo o
obnovenom manželstve

zobraté z

Bohu nie je nič nemožné!

Manželka je doma—Chvála MU!

Musím vzdať nášmu Pánovi všetku slávu a chválu. Čakal som príliš dlho na zaslanie mojej správy. Moja žena sa so mnou po sedemnástich rokoch rozviedla v Júli 2001 len po štyroch mesiacoch odlúčenia. Ten istý víkend začala prejavovať prvé príznaky, že chce pracovať na prestavbe.

Od tej doby som videl toľko veľa vyslyšaných modlitieb že ich ani všetky nedokážem vymenovať. S dvoma deťmi a dvadsiatimi dvoma rokmi spoločného života, som konečne nechal Pána vojsť do môjho života v mojej najtemnejšej hodine. Dal mi toľko sily a trpezlivosti, znášať veľa skúšok a mnoho bolesti.

Stal som sa znovuzrodeným kresťanom začiatkom roka 2001, zápasiac so svojou vierou. Zakaždým keď mám pochybnosti, prídem k Restore ministries na obnovenie samého seba a pozdvihnutiu Pána vyššie v mojom živote.

Urobil som tak veľa chýb v manželstve s ňou a opakovane som sa za to vinil. Videl som ako nás oboch Pán zmenil v toľkých veciach, že si to nedokážeš ani predstaviť. Porušili sme  Jeho cesty tak veľmi, až som myslel, že náš život nikdy nemôže prísť k tomu, čo sa deje teraz!

Držal som sa toho, čo mi hovoril Pán- „čakaj“. Pri pohľade na bolesť, ktorú tak veľmi prežívala, som ju musel niekoľkokrát odísť. Skúšok bolo mnoho a tvrdých, no sme neodlúčiteľní až do konca. Keď sa rozprávame, obaja súhlasíme, že nás Boh drží spolu pokým nebude práca ukončená.

Bola doma (svojou vôľou) tri týždne po roku a pol od rozvodu a 21 mesiacov odlúčenia, stále pri tom prežíva ťažké časy. Viem, že Boh pracuje na nás oboch ale nepriateľ sa taktiež snaží ukradnúť naše životy. Vychádzame spolu omnoho lepšie ako sme vychádzali mnoho, mnoho rokov. Zdá sa, že naše mysle občas pracujú s tým čo do nich vkladá nepriateľ aby nás opäť rozdelil.

Prosím modlite sa, aby bol Satan odstránený z našich životov aby sa mohla splniť Božia vôľa. Prišiel som na Erinine stránky pred dvoma rokmi a kúpil som si materiály pre seba a druhých. Zakaždým, keď som tu prišiel alebo znova prečítal tieto materiály, nadobudol som novú nádej a povzbudenie. Túto stránku som našiel náhodou, keď som pátral po vedomostiach prečo sa naše životy rozpadali a ako ich napraviť.

Dlho som otáľal s mojim odpustením voči druhému mužovi za udalosti v našom živote. Prosím pridaj sa ku mne, pozdvihni ma aby som mohol skutočne odpustiť, veriť a nechať všetko ísť Božím spôsobom a časom.

No napokon ON priviedol manželku a aj našu dcéru späť domov k nášmu synovi a mne. Teraz moja manželka a ja máme zúfalú potrebu nechať minulosť aby sme mohli budovať budúcnosť. Z nejakého dôvodu druhý muž napáda moju myseľ a rovnako aj myseľ mojej ženy. Prosím modlite sa za nás, keďže sme sa vydali na cestu, ktorú Pán naplánoval pre naše deti s cieľom obnoviť to, čo bolo od nás vzaté a čo sme vzali jeden druhému.

.

Kapitola 8 "Spreneveril si sa?"

Pán je svedkom medzi 
tebou a medzi manželkou tvojej mladosti, 
ktorej si sa spreneveril,
hoci je ona tvoja spoločnica 
a zmluvná manželka.
Mal 2:14 
Slovak-mRYM-Cover

Spreneveril si sa manželke? 

Zrejme sa ti bude ťažko odpovedať, ak presne nevieš, ako vníma spreneveru Biblia. V origináli (podľa Strongovej konkordancie) toto slovo znamená správať sa tajnostkársky, plieniť, klamať, urážať, hrešiť, odlučovať sa, byť neverným.

Websterov náučný slovník tento pojem definuje, ako mať charakter, alebo robiť skutky zradcu.

Keď už poznáš definíciu, musíš sa spýtať sám seba - spáchal som voči svojej žene niektorý z týchto priestupkov? Poďme sa teraz bližšie pozrieť na každý z týchto pokleskov. Ak sa to stalo aj tebe, nechceme ťa týmto odsúdiť, ale usvedčiť pre tvoje dobro. Pokiaľ nie si usvedčený a nevnímaš svoje priestupky ako hriech, nemôžeš ich oľutovať. A bez ľútosti nie je milosrdenstvo. A bez milosrdenstva nie je milosť. A tú milosť tak veľmi potrebujeme - my všetci! Svoje hriechy môžeme zapierať, ale to nepovedie k potrebnej zmene. Musíš sa stať takým manželom, akého tvoja žena potrebuje (a akého si zaslúži)! Ak si teda pripravený, poďme na to!

Správať sa tajnostkársky. Znamená to skryto, utajene, alebo neúprimne. Koľkokrát si veci skrýval alebo ich robil tajne? „Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo a všetko, čo je zjavné, je svetlo.“ Ef 5:13-14. Možno sa ti to podarilo ukryť pred každým, vrátane tvojej ženy, ale je tu Niekto, pred kým sa nemôžeš schovať. Ak si robil veci tajne, potom si sa voči manželke spreneveril.

Plieniť. To znamená brať si veci násilím, útokom, podvodom alebo krádežou. Zrejme sa na to pozeráš z materiálneho hľadiska, ale pre ženu sú dôležitejšie emocionálne, nie hmotné potreby. Útočil si na ňu slovne, kradol si jej svojím hnevom radosť? Bral si jej potešenie aj tak, že si na ňu kládol svoje nerealistické požiadavky? Bol si mužom, ktorý jej sústavne bral a pritom dával tak málo? Ešte sa čuduješ, prečo je tvoje manželstvo v stave, v akom je? Milý priateľ, našťastie tu je Niekto – Spasiteľ, ktorý čaká, aby si Mu toto všetko zložil ku krížu. Ak oľutuješ, On je pri tebe, aby ti odpustil.

Klamať. Väčšinou sme úžasní v prekrúcaní faktov a našou výhovorkou, prečo manželke nehovoríme pravdu, je to, že ju nechceme zraniť. A keď potom vyjde pravda najavo, žene povieme, že je to aj tak jej chyba, pretože sa do nás stále naváža a my nepotrebujeme ďalšiu matku. V poriadku, nepotrebujeme matku, ale ak na tom, čo robíme, nie je nič zlé, prečo to potom potrebujeme zatajovať?

Prestaňme sa teda ospravedlňovať a poďme sa pozrieť do Písma. „Falošný svedok nezostane bez trestu, kto hovorí nepravdu, bude za to pykať.“ Prís 19:5 (JP). V poslednej kapitole sme sa naučili, že: „Šestoro vecí nenávidí Pán a sedmoro je preň ohavnosťou: pyšné oči, jazyk falošný a ruky, ktoré prelievajú krv nevinnú, srdce, ktoré snuje zlé zámery, nohy, čo bežkom utekajú za zlom, kto hovorí lož ako svedok falošný a ten, kto medzi bratmi zvady rozsieva.“ Prís 6:16-19.

Uraziť. Skutočne ťa mrzí, ak urazíš svoju ženu? Alebo si iba pomyslíš, či povieš, že je to jej problém. Muži a ženy boli stvorení a spojení, aby sa navzájom dopĺňali. Naše ženy potrebujú našu silu a vodcovstvo a my, muži, zúfalo potrebujeme ich kultivovanosť.

Ako sa obliekaš? Čo tie vyťahané tepláky, ktoré stále nosíš aj napriek tomu, že ich neznáša? To, čo máš oblečené v prítomnosti svojej manželky, hlasno vypovedá o tom, ako ti na nej záleží. A čo tvoje spôsoby? Podržíš jej dvere a pomôžeš do kabáta? Správaš sa k nej úctivo? Aký príklad dávaš svojím správaním a pozornosťou deťom?

Prehrešiť. Websterov slovník uvádza, že to znamená ísť za hranicu. Muži i ženy majú svoju hranicu, koľko vydržia, kým sa nezlomia. Zlomiť sa môžu fyzicky alebo emocionálne. Keď je človek tlačený za svoje hranice, môžu nastať tieto tri prípady: naučí sa brániť, odíde, alebo sa bude snažiť vydržať, kým sa nezlomí. Čia je to vina, že tlačíš manželku príliš ďaleko? „Potom povedal svojim učeníkom: Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú!“ Lk 17:1.

Oddeliť. Je smutné vidieť mužov opúšťať svoje rodiny len preto, aby si našli ďalšiu ženu a starali sa o novú rodinu. Je frustrujúce vidieť týchto mužov venovať toľko pozornosti nevlastným deťom, zatiaľ čo ich vlastné deti sa emocionálne rúcajú kvôli pocitu opustenosti. „Zo svojho hniezda vyhnanému vtákovi podobá sa muž, ktorý svoju postať opúšťa.“ Prís 27:8. 

Nevera. Bol si svojej žene niekedy neverný? Mnohí z nás musia s hanbou skloniť hlavu a povedať „áno“. Poďme sa na to pozrieť bližšie aj u tých, čo si myslia, že sa ich to netýka. V dnešnom svete, v tejto bezbožnej, hriešnej a perverznej spoločnosti sa považuje za neveru, ak sa vyspíš s inou ženou. Avšak nevera rovnako znamená aj: sklamať niekoho dôveru; byť nelojálnym. Sklamal si niekedy manželku, keď ti plne dôverovala? Staval si dôveru v niekoho iného nad dôveru voči svojej žene? Vieš, že máš byť „jedno“ so ženou, s ktorou ťa Boh spojil. Ten iný človek, ktorému si viac dôveroval nemusí byť vôbec opačného pohlavia; môže to byť aj priateľ, či iný člen rodiny. 

Jedno z najzničujúcejších pút môže byť s vlastnou matkou alebo otcom. Ako to vieme? Pretože Boh sám sa o tom výslovne zmienil: „Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo.“ Mk 10:6-8.

Zneužívanie

Ja že som ju zneužíval? Ak si na ňu nikdy nevztiahol ruku, zrejme budeš zneužívanie popierať. Alebo si môžeš povedať, že si ju nezneužíval, pretože si nikdy nedal prvú ranu. Poďme teda zistiť, čo to vlastne zneužívanie je.

Vo výkladovom slovníku je zneužívanie definované ako: nesprávne zaobchádzanie, zraňovanie, znevažovanie, používanie hrubých výrazov za účelom niekoho ponížiť, zneuctiť a znevážiť.

Zneužívanie. Boh ťa ženou požehnal. „Kto našiel dobrú ženu, našiel niečo znamenité a dostal milostný dar od Pána.“ Prís 18:22. A „Potom Pán, Boh, povedal: Nie je dobre byť človeku samému...“ Gn 2:18. Boh mal určite dobrý dôvod, aby ťa požehnal ženou; ale nedal ti ju, aby si s ňou zaobchádzal nenáležite a neprimerane. Tvoja žena je (alebo bola – kým ste žili spolu) darom od Boha. Správal si sa k nej tak?

Zranenie. Vo Websterovom slovníku je zraniť definované, ako spôsobiť fyzickú alebo emocionálnu ranu, bolesť alebo škodu, zraniť niekoho pocity. Žalmista hovorí, „Nech sa sklamú a zhynú, ktorí na mňa útočia, hanba a potupa na tých, čo mi chcú škodiť!“ Ž 71:13 (JP). Boh vie aj to, čo sa deje v skrytosti. „Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť.“ Lk 8:17. A nezabudnime na to, aký je hlavný verš: „...  Pán je svedkom medzi tebou a medzi manželkou tvojej mladosti, ktorej si sa spreneveril, hoci je ona tvoja spoločnica a zmluvná manželka.“ Mal 2:14.

Používanie hrubých výrazov. Znamená to zneuctiť, pošpiniť česť, uraziť a znevážiť. V predchádzajúcej kapitole „Bodnutia mečom“ sme si prečítali o jazyku a hrozných následkoch, ktoré prichádzajú, ak si ho niekto nedokáže udržať na uzde. Bohužiaľ, málokto si je ochotný priznať, že našimi nepríjemnými rečami zneužívame od Boha nám dané manželky. „Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách.“ 1 Pt 3:7.

Násilný muž

Hovorí sa niekde v Biblii o násilnom mužovi? 

Áno. Mnohé verše a knihy (hlavne Žalmy) nám približujú mužské násilnícke správanie. O takomto mužovi je vlastne celý 140. Žalm. „Osloboď ma, Pane, od zlého človeka a pred násilníkom ma chráň. Veď oni zamýšľajú robiť zlo, deň čo deň podnecujú rozbroje. Ako had si ostria jazyky, za perami majú jed vreteníc. Pane, bráň ma pred rukou hriešnika a chráň ma pred násilníkom, lebo mi zamýšľajú nohy podraziť.“ Ž 140:2-5. Hodí sa to na teba? Buď k sebe úprimný. Snoval si proti svojej žene niečo zlé, len aby si sa jej odplatil alebo jej dal príučku? Podnecuješ škriepky a hádky? Musí ťa prosiť, aby si prestal používať hrubé slová? Ignoruješ jej nárek? Prekrúcaš jej slová, aby si ju zosmiešnil? Ak áno, potom si násilným mužom.

Násilník. „Nech žije Pán a nech je zvelebená moja skala, nech je vyvýšený Boh, skala mojej spásy. Bože, ty si ma poveril odplatou a podmanil si mi národy; ty si ma zbavil mojich nepriateľov. Povýšil si ma nad mojich odporcov a vyslobodil si ma z rúk násilníka.“ 2 Sam 22:47–49. Boh zachráni z rúk násilného muža tú ženu, ktorá v Neho dôveruje. Možno sa to už stalo. Je toto dôvod, prečo ťa opustila, alebo ťa požiadala, aby si sám odišiel? Možno ešte stále popieraš, že si násilník. Pozrime sa do Božieho Slova a hľadajme hlbšie pravdy. 

Čo slovo násilník skutočne znamená? 

Krutý. Slovo násilník/násilie (v gréčtine chamac) znamená týranie, obnažovanie, násilie, porušovanie, krutosť alebo spôsobenie falošnej nespravodlivosti. Buď k sebe úprimný. Opisuje ťa to?

Pán je svedkom. „Pýtate sa: Prečo je to? Preto, lebo Jahve je svedkom proti tebe v prospech manželky tvojich mladých liet. Ty si jej bol neverný, hoci ona je tvojou družkou, tvojou manželkou, viazanou k tebe slávnostnou zmluvou. Či ju nestvoril jeden Boh, a to tak telo, ako ducha? ... Dajte teda pozor na svoj život a nebuďte neverní manželke svojich mladých liet! Lebo ja nenávidím rozvod, vraví Jahve, Boh Izraela, aj toho, kto svoju manželku pokrýva ukrutnosťou, hovorí Jahve nebeských mocností. Majte úctu k svojmu životu a nebuďte neverní!“ Mal 2:14–16 (JP).

Hlavné príčiny zneužívania
Prečo sa takto správam k svojej žene?

Ak porušujeme Biblické princípy, nevyhnutne prídu aj následky. Pre ženatého muža platia určité zásady a ak ich porušíš, „manželka tvojej mladosti“ sa ti odcudzí.

Prilipne k svojej manželke. „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom.“ Gn 2:24. Prilipnutie je definované ako „mohutné zavesenie sa na niekoho.“ Toto sa dnes celkom určite nestáva, keďže toľkí muži opúšťajú manželky. 

Stále sa snažíš ulahodiť, alebo získať súhlas rodiny, ktorú si mal dávno opustiť? Máme si ctiť svojich rodičov, ale Písmo tiež jasne hovorí, že si máš ctiť aj svoju ženu. „Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou a preukazujte im úctu ako spoludedičkám milosti života, aby vám nič neprekážalo v modlitbách.“ 1 Pt 3:7.

Čo má chlap urobiť, ak vznikne rozpor v tom, čo si myslí a cíti žena a rodičia? Koho si má ctiť? Ježiš odpovedal citáciou z Genezis: „Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele.“ Mt 19:5. Tiež povedal: „A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“ Mt 19:6.

Stále pripútaný. Na chvíľu sa zamysli, pretože si možno ešte stále „neopustil“ mamu a/alebo otca. Samozrejme, že s nimi už nežiješ, ale tvoja poslušnosť (= pripútanie) voči nim možno zostala. Zanechaj svojich rodičov, pripútaj sa k svojej žene a raduj sa so ženou svojej mladosti! „Nech je požehnaný tvoj prameň, žena tvojej mladosti, u nej nachádzaj radosť.“ Prís 5:18 (JP).

Miluj. „Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje ...“ Ef 5:25. „Tak sú aj muži povinní milovať, svoje manželky ...“ Ef 5:28. „Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim nevrlí!“ Kol 3:19. Odkedy do cirkvi preniklo feministické hnutie so svojimi klamstvami, nastalo „miešanie“ úloh a nariadení daných žene a mužovi. Počujeme názory, že ženám i mužom bolo prikázané, aby milovali svoje „polovičky“, ale toto prikázanie bolo dané iba mužom. V Písme je iba jeden odkaz (v liste Títovi), kde sa hovorí, aby žena milovala muža, a to v súvislosti s učením starších žien, aby učili mladšie milovať svojich mužov a deti. „K slovám, ktoré vám hovorím, nepridáte vôbec nič, ani z nich nič neuberiete...“ Dt 4:2. Znamená to teda, že žena nemá milovať svojho muža? Rozhodne nie! „... a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ...“ Ef 5:2.

Od manželky sa žiada, aby sa podriadila a ctila manžela a my by sme im to mali uľahčiť tým, že budeme svoje ženy milovať tak, ako je to prikázané v  Ef 5. Má tvoja žena problém ctiť ťa? Modli za sa príležitosti, aby si mohol získať jej úctu. Urob niečo, čo si vyžaduje charakter, pokoru alebo inú vlastnosť, ktorú nie vždy prejavuješ.

Jednoducho jej ukáž Božieho muža. Získaš to, že ťa bude úprimne milovať. „Milujeme, pretože On prvý miloval nás.“ 1 Jn 4:19. Naše ženy nás budú milovať vďaka našej láske k Bohu. Keď budeme zachovávať Jeho prikázania, budeme sa Mu viac podobať.

Oddelenie? Ak bude muž preukazovať manželke pravú lásku (tak, ako o tom hovorí Písmo), ochráni ho to od rozdelenia a rozvodu. „Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč?“ Rim 8:35.

Ženie nás láska. Tvoja láska bude pre manželku motiváciou, aby urobila to, o čo ju žiadaš, rovnako ako láska rodičov motivuje deti, aby poslúchali. „Lebo nás ženie Kristova láska...“ 2 Kor 5:14.

Kráčaj v láske. Milovať slovami nestačí. Niekedy sú naše činy hlasnejšie, než naše slová. „...a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ...“ Ef 5:2. Ak ste sa už s manželkou oddelili, začni sa k nej správať tak, ako by si mal. Ukáž jej takú lásku, aká je opísaná v 1 Kor 13 - bezpodmienečnú, nesúdiacu. Urob to vždy, keď máš príležitosť sa s ňou rozprávať alebo jej napísať.

Jedno telo. „Tu Pán, Boh, dopustil na Adama tvrdý spánok a keď zaspal, vybral mu jedno rebro a jeho miesto zaplnil mäsom. A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi. Vtedy Adam povedal: Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa; preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža.“ Gn 2:21–23. „...A BUDÚ DVAJA V JEDNOM TELE. A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo.“ Mk 10:8. „A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“ Mt 19:6.

Viac než po telesnej jednote, žena túži byť „jedno“ so svojím manželom emocionálne, duchovne a psychicky. Máš so svojou ženou rovnaké ciele a nasmerovanie? Dovoľuješ alebo umožňuješ, aby v tvojom dome zavládlo rozdelenie? Podporoval si ženu, aby študovala alebo si budovala kariéru, čo v konečnom dôsledku zapríčinilo vaše rozdelenie? Boh stvoril ženu, aby pomáhala a dopĺňala muža. Ak sa dvaja vezmú, už nie sú dve, ale jedno telo. To znamená, že žijú svoj život v spoločnom súlade. Nie sú spolubývajúcimi, ktorí si naďalej žijú každý svoj vlastný život. 

Muž nezávislý od ženy? Máme byť jedným v našich srdciach i túžbach. Tak isto ako muža, Boh stvoril aj ženu s určitými potrebami. Prázdno v mojom živote a v živote mojej ženy boli stvorené ako ozubené kolieska - aby do seba navzájom zapadali, keď si budeme jeden druhému navzájom napĺňať potreby.

Keď si zapĺňame svoje prázdne miesta sami, oddelene od ženy, naše ozubené kolieska prestanú do seba zapadať. Čím viac žena alebo muž zapĺňajú svoju prázdnotu nevhodne, tým viac sa kolieska odďaľujú, až neostane nič, čo by nás spájalo. Svet hovorí, že žena si má naplniť svoje potreby sama a muž sa má o seba tiež postarať sám. Dnešná psychológia nevhodne operuje termínom vzájomná závislosť, a presviedča nás, že pre muža a ženu nie je dobré, aby záviseli jeden na druhom. Ale čo hovorí o manželskej závislosti jedného na druhom Božie Slovo?

„Pravda, v Pánovi nie je ani žena bez muža ani muž bez ženy, lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha.“ 1 Kor 11:11–12. Keď nedodržiavame Božie princípy, nutne zožneme dôsledky. Modli za sa príležitosť, aby si mohol naplniť potreby svojej ženy, aj keď s ňou momentálne nežiješ. 

V pote tváre. „A Adamovi povedal: Preto, že si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal: „Nesmieš z neho jesť!", nech je prekliata zem pre teba; s námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života.“ Gn 3:17. Po páde muža stihol trest oboch - muža i ženu. Žena bola potrestaná pôrodnými bolesťami a muž drinou a prácou v pote tváre. Tak prečo teraz mužov trest zdieľajú obaja, muž i žena?

Ak ženy zarábajú svoje vlastné peniaze oddelene od manželov, môžu potom aj samy rozhodovať o tom, na čo ich minú. Keď má žena svoju vlastnú kariéru mimo domu a detí, rozdeľuje to záujmy páru a robí ich to oboch nezávislými. Presne toto sa deje v prípade, ak žena prácou mimo domu zabezpečuje druhý príjem.

Ochranca. Keď sa tvoja žena bráni sama, pretože cíti, že dokáže (alebo musí) „vybojovať svoje vlastné boje“, na čo ťa potom ešte potrebuje? Je to tvoja žena, kto pošle preč podomového obchodníka, alebo kohokoľvek, kto otravuje pri dverách? Zabudol si zvládať tieto situácie? Kto skutočne nosí vo vašom dome nohavice; kto je skutočne silnejším?

Musíme si priznať, že kvôli nášmu zanedbávaniu musia tieto úlohy na seba veľakrát prebrať ženy. Buď tieto úlohy neprijímame, alebo sme mimo domu kvôli práci, koníčkom či čomukoľvek inému. Keď si toto uvedomíš, staneš sa schopný priznať si svoje zlyhania v úlohe ochrancu svojej manželky. Odteraz budeš musieť začať preberať zodpovednosť za všetko, čomu bude tvoja rodina čeliť. Možno sa budeš hrdiť, že si to vybavíš s kýmkoľvek, kto by ohrozil člena tvojej rodiny. Ale čo s mizerným čašníkom v reštaurácii alebo s drzým opravárom? Čo s tvojím papuľnatým puberťákom? Pripustíš takéto útoky voči manželke? Sú si tvoje deti láskavo vedomé, že ak sa na mamu čo i len krivo pozrú, budú mať s tebou do činenia? Aj keď žijete oddelene, modli sa za príležitosť ukázať jej svoju schopnosť ochrániť ju.

Pýtajte sa doma svojich manželov. Muži, ste aj duchovnými vodcami? Pýta sa ťa žena ako duchovného vodcu rodiny na tvoj názor, alebo si povie: „Nemá cenu za ním ísť. Čo on už len môže vedieť, však aj tak len ja chodím na semináre, Biblické hodiny a dokonca sedím vo všetkých tých cirkevných výboroch.“ Ona túži po tom, aby si bol ty duchovným vodcom rodiny. „Jej muž je vážený v mestskej rade, zasadá medzi staršími krajiny.“ Prís 31:23 (JP).

Namiesto toho, aby sme boli duchovnými vodcami našich rodín, uprednostňujeme čokoľvek iné - šport, hobby, poľovačky, televíziu alebo svoju „krčmovú partiu.“ A vôbec, ak majú žena alebo deti duchovné otázky, môžu sa v nedeľu po omši spýtať farára. „Ak sa chcú niečo naučiť, nech sa doma opýtajú svojich mužov, lebo sa nesluší, aby žena hovorila na zhromaždení.“ 1 Kor 14:35. Využi tento čas, študuj Božie Slovo a pripravuj sa.

Otec. Muži boli jasne vytlačení zo svojej úlohy otcov. Sú často kritizovaní za to, ako vychovávajú, alebo pristupujú k deťom, a tak sa do toho často radšej ani nemiešajú. Boh dal každému z nás otca aj mamu s ich odlišnými vlastnosťami, aby mohli deti vyrastať bez problémov a emocionálnych ťažkostí. Deti potrebujú oboch rodičov. Ale opäť, ak sú úlohy rodičov premiešané a pomýlené, kto by ešte potreboval otca? „Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ Mt 19:19. Pokiaľ sú deti s tebou, uč ich poslúchať a rešpektovať ich matku, aj keď sú s ňou neskôr samy. (To platí pre deti každého veku a je jedno, či majú 5, 15 alebo 25 rokov!)

Kto by mal byť duchovným vodcom?

Mnohé ženy si kladú otázku: „Kto by mal byť duchovným vodcom, pokiaľ ním nie je alebo nechce byť môj manžel?“ Alebo tvrdia: „Ja musím byť duchovným vodcom domácnosti, pretože môj manžel nie je dokonca ani kresťan!“ Prečo to tak veľa mužov zanedbáva a vzdáva sa úlohy duchovnej hlavy rodiny?

Jej muž je vážený. Každá kresťanská žena túži po tom, aby bol jej muž zároveň duchovným vodcom. „Jej muž je vážený v mestskej rade, zasadá medzi staršími krajiny.“ Prís 31:23 (JP). Ženy však museli častokrát prebrať túto vodcovskú úlohu. Myslenie sveta ničí náš národ a ničí aj cirkev. Následkom je, že muži zanedbávajú svoju úlohu v cirkvi. Odišli a venujú sa iným záujmom. Keď muži opustili cirkev, mnohé ženy sa dostali pod vplyv nekonvenčných kazateľov, ktorí si ich podmanili. „Lebo z nich sú tí, čo sa vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a hnané rozličnými žiadostivosťami, ktoré sa stále učia, a nikdy nie sú schopné spoznať pravdu.“ 2 Tim 3:6–7.

Nie je na nič. Mnohé zbory a farnosti sú tak popri slabých mužoch zväčša prevalcované silnejšími ženami. Títo „nezvestní“ muži tak zapríčiňujú neefektívnosť cirkvi. „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.“ Mt 5:13. Ak si prišiel o rodinu, plne sa zaangažuj v cirkvi. Urob to teraz, kým máš na to čas. 

Vo všetkom sa podriaďujte svojim mužom. Chlapi, očakávali ste od svojich manželiek, aby viedli rodinu aj duchovne? „Ženy (podriaďujte sa) svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi ... ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom.“ Ef 5:22–24. Z uvedených veršov jasne vyplýva, že Boh postavil všetkých manželov do úlohy duchovných vodcov ich domácností. Poďme sa pozrieť, čo sa stane, ak sa veci vymknú spod kontroly.

Dvom pánom sa nedá slúžiť. Keď muži zanedbajú úlohu vodcu a  zodpovednosť za to, čo sa deje v ich domovoch, manželka a deti ich začnú nenávidieť. Uvedom si, že si tým položil väčšinu svojej zodpovednosti na iných ľudí a inštitúcie. Prečo by ťa teda mali počúvať? „Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať.“ Mt 6:24.

Často to vidíme vtedy, keď predtým poslušné dieťa začne chodiť do školy. Zrazu berie ako pravdu to, čo mu povedia v škole učitelia a rodičom bude tvrdiť, že oni sa mýlia. Niektorí otcovia pošlú svoje deti (za rodinné úspory) na vysokú školu, a keď sa potom vrátia domov na prázdniny, správajú sa k svojim otcom ako k najväčším blbcom. (Pozri kapitolu 15 „Otcove rady“ v Múdrom mužovi.)

On to urobí. Správa sa tvoja žena akoby bola tvojím osobným Duchom Svätým? Prečo to robí? Opäť, je to tvojím zanedbávaním a zadubenosťou v duchovných záležitostiach. Vyzná sa tvoja žena v Biblii lepšie ako ty? Alebo ešte horšie, nepoznajú Bibliu lepšie dokonca aj tvoje deti? Ako otec si síce zabezpečil, že ti deti navštevujú nedeľnú alebo cirkevnú školu, ale nezanedbávaš tieto veci ty sám?

Mýliš sa, ak si myslíš, že je príliš neskoro na to, aby si toto všetko dohnal a odteraz správne viedol ženu aj deti. Ak ťa Boh povolal, aby si bol vodcom svojho domu, On ťa ním môže urobiť.

Musíme sa vyznať z hriechu zanedbávania. „Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.“ Jak 5:16. Vyznaj sa svojej žene a deťom a modli za sa príležitosti duchovne ich viesť. Rozprávaj svojim deťom o Bohu a povedz im, ako ti pomáha.

Chváliť sa svojimi slabosťami. „Ale on mi povedal: „Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti." A tak sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.“ 2 Kor 12:9. Keď ti žena vyhadzuje na oči tvoje zlyhania, súhlas s ňou a uznaj to. Toto je pokora v priamom prenose!

A nadovšetko, majte vieru v Pána. „Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará.“ Ž 37:5. Ak chceš duchovne viesť svoju rodinu, začni tým, že si nájdeš čas na modlitbu. Začni pravidelne čítať Božie Slovo. Ak bude tvoja snaha úprimná, Boh ťa povedie a usmerní tvoje cesty.

Obmytie vodou Slova. Muži, musíte byť mimoriadne obozretní v tom, čo ženám hovoríte, čo im čítate, k akým činnostiam ich inšpirujete. „Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny, ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená.“ Ef 5:25–27.

Ak už spolu nežijete, alebo ste rozvedení, čítaj si verše nahlas. Potom popros Pána, aby ju obmyl tam, kde je. Pokračuj v tom, aj keď budete znova spolu. Toto robil Ozeáš s Gomerou: „Preto ju ja vyvábim, zavediem ju na púšť a prehovorím k jej srdcu. Odstránim mená bálov z jej úst, nespomenú viac ich meno.“ Oz 2:14, 17.

Ak sa sťažuješ, že ti žena protirečí, klame ti, alebo sa s tebou dostáva do nezmyselných konfliktov; tak porozmýšľaj, čo ako rodina pozeráte každý deň v televízii. Sú to priblblé sitkomy, v ktorých sú muži vykreslení ako úplní debili a ženy ako hádaví pajáci? Akými filmami sýtiš svoju rodinu? Aké typy filmov pozeráš ty sám? Keď budete nabudúce niečo spoločne pozerať, vnímaj to ako „vzdelávací program“. Osvojíte si typ správania, ktoré ako rodina pozeráte, a potom tak budete aj sami konať!

Úzka brána. Muži, choďte úzkou bránou a prestaňte tak často pozerať televíziu. Prestaňte platiť svoje týždenné či mesačné poplatky Hollywoodu, kinám a káblovke. „Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú.“ Mt 7:13.

Prestaň s chabými výhovorkami, ktorými zakrývaš svoje kompromismi naplnené vodcovstvo. Prežívaj svoj čas hľadaním potešenia v Pánovi, pretože On sľúbil, že ti dá to, za čím túži tvoje srdce (podľa Ž 37:4).

Falošná maska pred ľuďmi. Chodíš do kostola iba preto, aby si všetkým ukázal, aký si zbožný kresťan? „Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Mt 6:1. Naše činy musia byť vyjadrením toho, čo je v nás.

Poznáte ich po ovocí. Aké je tvoje kresťanské ovocie? „Poznáte ich po ovocí.“ Mt 7:16. Ak ako manžel a otec nevedieš denne svoju rodinu podľa Slova, neplodíš ovocie, ale tŕnie. Čítaš denne Bibliu? Ak áno, ako dlho? Dlhšie ako noviny alebo športové správy? Chápeš všetko, čo čítaš v tejto knihe? Vidí v tebe niekto zmenu ako dôsledok čítania tejto knihy?

„Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, ten sa podobá mužovi, ktorý pozerá svoju prirodzenú tvár v zrkadle. Lebo sa videl a odišiel a hneď zabudol, aký bol. Ale ten, kto dobre nazrel v dokonalý zákon, v zákon slobody, a zotrval pri tom, ten, pretože nie je iba zábudlivým poslucháčom, ale činiteľom skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní.“ Jak 1:23–25 (RP). Nedávno som počula kazateľa, ktorý poprosil ľudí, aby zdvihli ruku tí, čo veria novinám. Takmer nikto sa neprihlásil. Potom sa spýtal, koľkí v zhromaždení veria, že Biblia je pravdivá. Prihlásili sa prakticky všetci. Potom povedal: „Prečo teda trávite viac času čítaním toho, čomu neveríte, ako čítaním toho, čomu veríte?“

Drž si jazyk na uzde. „Ak si niekto myslí, že je nábožný, a nedrží si jazyk na uzde, ale klame sám seba, toho nábožnosť je márna.“ Jak 1:26. Práve sme si povedali o dôležitosti toho, aby bola tvoja žena obmytá Slovom. Čítaš jej denne Písmo? Čítaš jej vôbec Písmo? Kedy si naposledy utrúsil neláskavé slovo? Musíme sa naučiť ovládať svoj násilný a zraňujúci jazyk!

Spasiteľ. „Lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela.“ Ef 5:23. Manžel je hlavou ženy.Možno si myslíš, že Spasiteľom by mala byť tvoja žena. Ak udrie finančná (alebo iná) kríza, je to manžel, kto by mal zakročiť. Neveď ženu k tomu, aby si našla prácu, alebo sa postarala o váš finančný plán. To ťa iba okráda o požehnanie. Muž si musí plniť svoju úlohu ako hlava manželky a celej rodiny. Modli sa k Pánovi, aby ťa finančne požehnal, a potom touto hojnosťou požehnaj aj svoju ženu.

Stvorený, aby niesol bremená. Bol si stvorený, aby si niesol bremená rodiny. Len sa pozri na svoje svalnaté ramená a porovnaj ich s plecami svojej ženy. Ona na teba nemá ani keď si dá vypchávky! Muži boli naozaj stvorení tak, aby najlepšie fungovali pod tlakom. Možno si myslíš, že ten tlak nezvládneš, pretože si vždy považoval ženu za svoju záchrannú sieť.

Žena bola stvorená tak, aby zvládala mnoho vecí naraz. Ona má na starosti domov so všetkými jeho starosťami – každé dieťa, ich rôzny vek, osobnosti, potreby, jedlá, čistenie, neustále upratovanie, nové projekty. Zdá sa, že naše ženy to všetko stíhajú. Ale čo robíme my, kým sa ony tvária, že to všetko zvládajú? Je to smutné, no zvyčajne športujeme, alebo čumíme na telku. 

Nakŕm nás. Vieš, že je tvojou povinnosťou „doniesť domov výplatu“, ale existuje aj duchovné jedlo, po ktorom tvoja žena a  deti doslova lačnejú. „Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev...“ Ef 5:29. Táto potrava musí pochádzať z Božieho Slova. Väčšina mužov cíti, že na to v tejto oblasti nemá. Mnohí nevedia, kde začať. Denne sa modli k Pánovi za silu a vedenie! Satan bude na teba v tejto oblasti útočiť, pretože vie, aké je pre muža dôležité získať v rodine duchovné vodcovstvo. Bude sa snažiť urobiť ťa neschopným, nekompetentným a úplne hlúpym. Viem. Robil to aj mne! Bude medzi vami vyvolávať hádky, len aby zamedzil spoločnému čítaniu Božieho Slova. Si natoľko mužom, aby si sa bránil duchovnými zbraňami?

Začni postupne vyhrávať jeden boj za druhým a časom získaš silu a energiu, aby si sa stal skutočným duchovným vodcom vašej rodiny. Neuspokoj sa s tým, že pošleš ženu a deti na Biblické hodiny, semináre, nedeľné školy a prázdniny. Aby si bol ozajstným vodcom svojho domu, musíš odolať pokušeniu prenechať duchovné vedenie iným. Ak si myslíš, že nemáš dostatok času, modli sa, nech ti Boh ukáže, čo máš obmedziť a ako máš denne sýtiť svoju rodinu Božím Slovom. Urob to teraz. Krátko sa pomodli a počúvni Boha. Bolo by dobré napísať si Boží plán na kúsok papiera a dať si ho niekde, kde ho budeš mať stále na očiach.

Osobný záväzok: Prestať sa spreneverovať manželke. „Na základe toho, čo som sa naučil z Božieho Slova, sa zaväzujem obnoviť si myseľ pravdou. Priznávam, že som sa manželke spreneveril a hľadám pomoc u Boha, aby mi dal silu zmeniť to. Tiež sa zaväzujem obmývať svoju manželku Slovom a svoju rodinu viesť aj duchovne.“ 

Prosíme, začni denne DOKUMENTOVAŤ s PÁNOM v mysli, čo si sa naučil na tejto ceste počas nasledujúcich 30 dní "Obnov tvoje manželstvo."

Čím viac si vyleješ svoje srdce do týchto formulárov, tým viac ti vieme pomôcť. Tento formulár tiež pomôže tebe a aj tvojmu ePartnerovi v zodpovednosti. KLIKNI SEM