Sharing is caring!

.

Kapitola 13 "On ma povedie"

A bude nazvaný:
zázračný Radca,
mocný Boh,
večný Otec,
Knieža pokoja
Iz 9:6

Slovak-mRYM-Cover

Čo mám robiť, ak moja žena žiada o rozvod?

Ako nájdem niekoho, kto ma bude obhajovať?

Ako môžem ochrániť seba a hlavne deti?

Ľudia, ktorí vedia o tvojej situácii, ti zrejme budú radiť, aby si si našiel dobrého kresťanského právnika, ktorý sa postará o tvoju ochranu a o ochranu tvojho majetku a detí. Môžu ti tak radiť priatelia, poradcovia, alebo dokonca kňaz. Keď som sa ja rozvádzal s Erin, tak mi povedala, že vtedy spoznala „Mocného Poradcu“! Našla ho v Biblii, keď hľadala Božie Slovo na túto tému. Tieto princípy zároveň poradila mnohým ďalším ľuďom. Ak ich uplatnili, ich situácia sa úplne zvrtla a  predchádzajúce nezhody a boje vystriedal pokoj.

To sa ti nesmie stať. „Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť.“ Mt 6:40. Asi máš obavy, že bez právnika ťa žena „ošklbe“ úplne do hladka. Ale ak si z nej urobíš nepriateľa a budeš s ňou bojovať, bude sa brániť. Nestávalo sa to už aj v minulosti?

Zrejme budeš počuť hrôzostrašné príbehy, ako ľudia bez dobrého právnika prišli pri rozvode o všetko. Pripomeň si ale: „I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, teba nezasiahne.“ Ž 91:7. Namiesto toho: „Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.“ Rim 12:21. Radíme vám na základe toho, čím si prešla Erin a ďalší ľudia, ktorí sa v snahe zachrániť si manželstvo riadili týmto princípom: vzdajte sa právnika a nechajte JEDINE na Boha, aby vás bránil a ochraňoval.

Trúfneš si na súd nespravodlivých proti svätým? „Kto z vás sa odváži, keď má s iným spor, súdiť sa pred nespravodlivými, a nie pred svätými?!“ 1 Kor 6:1. Tu je Písmo veľmi jasné. Trúfneš si na Boha? Ak sa čo len ukážeš pred súdom, stojíš „pred nespravodlivými“.

Vo väčšine štátov v U.S.A. nie je trestné neprísť na rozvodové konanie. „Kontumačne“ prehráš tým, že sa nedostavíš. V niektorých štátoch ťa vyzvú, aby si podpísal, že neprídeš, v niektorých netreba ani podpisovať, ani prísť. Zisti si to a nedaj na reči, že „musíš“ niečo urobiť. Naša ďalšia knižka Tvárou v tvár rozvodu ti dá odpovede na mnohé otázky.

Prečo radšej nestrpíte krivdu? Keď si Erin uvedomila, že bez boja na súde zrejme príde o všetko, na čom jej záležalo, ako prvé jej Pán ukázal toto Slovo: „Už vôbec to je u vás chyba, že sa súdite medzi sebou. Prečo radšej nestrpíte krivdu? Prečo radšej neznesiete škodu? Ale vy krivdíte a škodíte, a to bratom!“ 1 Kor 6:7-8. Pán hovorí, že je lepšie strpieť krivdu a znášať škodu (hoci aj klamstvo a podvod).

Ak si nenecháš ukrivdiť, tvoja žena zatrpkne a bude zúriť. Ak sa nenecháš zatlačiť až k Červenému moru, neuvidíš Božiu moc oslobodenia! Pamätaj, že „Svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku.“ Mt 13:22.

Písmo nám hovorí, že Démas opustil Pavla kvôli svetským starostiam, ktoré v ňom udusili Slovo. Nasledujúci verš nám to vysvetľuje... „U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku.“ Mt 13:22. Písmo hovorí úplne jasne, že to bolo kvôli „starostiam“ a „bohatstvu“. Netráp sa kvôli majetku a nenechaj sa ovládnuť peniazmi. Keď príde na lámanie chleba, na čom ti viac záleží – na majetku, alebo na tvojej žene a manželstve?

Budeme súdiť anjelov. „Vari neviete, že svätí budú súdiť svet?! A ak vy máte súdiť svet, nie ste hodní rozsúdiť maličkosti?! Neviete, že budeme súdiť anjelov? O čo viac potom veci všedného dňa!“ 1 Kor 6:2-3. Boh nás zosmiešňuje a ukazuje nám, aké malicherné a bezvýznamné sú záležitosti sveta v porovnaní so životom s Ním.

Veci všedného života. „Ak sa teda potrebujete súdiť vo veciach všedného života, rozhodnete sa pre takých sudcov, ktorí nie sú pred cirkvou ničím?“ 1 Kor 6:4. Už tomu nie je tak, ako v čase, keď sa naša krajina tvorila. Dnešné súdy sa už neriadia biblickými princípmi. Výsledkom tohto je skutočnosť, že veriaci sa musia podriadiť pravidlám a bremenám, ktoré nám neuložil ani Boh, ani otcovia našej vlasti. Ak požiadaš o pomoc súd, uprednostníš svetské riešenie pred Božou ochranou a Božími ustanoveniami. 

Pred neveriacimi. „Na vaše zahanbenie to hovorím. Vari nie je medzi vami nik múdry, kto by mohol rozsúdiť svojich bratov? Ale brat s bratom sa súdi - a to pred neveriacimi?!“ 1 Kor 6:5-6.

Je to tvoja prehra. Nezháňaj právnika. A ak ho už máš, zbav sa ho. „Už to je pre vás porážka, že máte súdy medzi sebou! Prečo radšej nestrpíte krivdu? Prečo radšej neznesiete škodu?“ 1 Kor 6:7 (JP). Už tým prehrávaš, že sa chceš s manželkou súdiť. Súd ti môže v rozvodových papieroch potvrdiť všeličo, ale stratíš tým manželku!

Nik neuvidí Pána. „Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.“ Heb 12:14. Ak chceš konať ako Ježiš (ktorý bol vo všetkom nevinný), uvedom si, že On na svoju obranu „neotvoril ústa“. Iz 53:7. Ak chceš, aby ti Boh začal pracovať na manželke, musíš zasiať semeno života a neprilievať Satanovi olej do ohňa skazy. (Pozri 1Pt. 3:1).

Chceme, aby v nás naše manželky videli konať Ježiša. Ak robíme to, čo „chceme“ a nie to, čo „máme“ robiť, zhášame tým plameň a prácu Ducha Svätého. Urob to podľa Boha!

Nech je to ďaleko od teba. „Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás.“ Ef 4:31. S právnikom NASTUPUJE ohováranie a hnev. O tomto sú rozvody. Nech je to ďaleko od teba. A nezáleží, či máš „kresťanského“ alebo svetského právnika, lebo „márna je pomoc človeka“.  Udeľ nám pomoci pred naším protivníkom; lebo márna je pomoc človeka. Ž 108:12-13 (RP).

Boh nám dal tento prísľub: „Ak sa Pánovi ľúbia cesty (nejakého) človeka, pomerí aj jeho nepriateľov s ním.“ Prís 16:7.

Utiekaj sa k Pánovi. „Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.“ Ž 118:8. Pána nenahradí žiaden právnik. Nemysli si, že môžeš mať Božiu aj právnu ochranu. Nasledujúci verš ťa vyvedie z omylu a ukáže ti, že si odporujú: „Zlorečený je muž, ktorý dôveruje v človeka a telo urobil svojou oporou. Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána, Pán bude jeho nádejou.“ Jer 17:5,7. Na vlastnej koži sme sa presvedčili, že môžeš byť buď zlorečený alebo požehnaný. Voľba je na tebe. Erin sa rozhodla, že bude dôverovať iba Bohu a Boh ju na základe tejto viery výhradne v Neho skutočne oslobodil. 

Prestaňte už.Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh.“ Ž 46:10. Vlož to do Jeho rúk. Neprepieraj vlastnú špinavú bielizeň, nebav sa o tom s každým, koho stretneš. Stíš sa! Ak už manželka požiadala o rozvod a ty si sa ponížil a odvrátil od svojich zlých ciest, riaď sa nasledovným:

Povolal nás žiť v pokoji. Povedz manželke, že sa nechceš rozvádzať, ale že jej nebudeš stáť v ceste (Ž 1:1) a že jej v rozvode NEBUDEŠ brániť. Povedz jej, že ju „neviníš“ z toho, že sa chce nechať rozviesť. Povedz jej (keď sa hnev utíši), že ju budeš stále milovať - bez ohľadu na to, ako sa rozhodne. „No ak neveriaci chce odísť, nech odíde... veď Boh nás povolal žiť v pokoji.“ 1 Kor 7:15.

Prívetivá reč. Znova to prízvukujem, daj manželke jasne najavo, že s ňou nebudeš bojovať a že nevyužiješ právnu pomoc na to, aby si sa bránil. Ak už máš právnika, uisti manželku, že ho prepustíš. Zdôrazni manželke, že jej veríš a že jej dôveruješ v tom, že sa ohľadne teba a detí rozhodne pre to najlepšie riešenie. Láskavosť je jediný spôsob, ako vyhrať boj, ktorý medzi vami zúri. „Prívetivá reč zvyšuje ešte vnímavosť“. Prís 16:21.

Ja nenávidím rozvod. Povedz manželke, že si uvedomuješ, koľko chýb si už v minulosti urobil a že už nechceš urobiť žiadne ďalšie – ako napríklad podpísať rozvodové papiere (pokora v akcii). Vyslov nádej, že na základe týchto chýb z minulosti bude súhlasiť, ak rozvod nepodpíšeš. U Boha hľadaj spôsob, ako ťa On chce oslobodiť a u Neho hľadaj slová, ktoré máš povedať manželke.

Spomeň si, že Pán povedal: „Ja nenávidím rozvod“. Ak manželka napriek všetkému trvá na tom, aby si podpísal, tak jej to prisľúb. Neprestávaj sa však usilovne modliť, aby jej Pán ten podpis vyhovoril. Ak už nie si ten nepríjemný muž ako voľakedy, žena v tebe začne vidieť pokorného a mierneho manžela a časom na teba prestane tlačiť. Neponúkaj riešenia, ktorými by si sa manželke zalíškal, toto sa Pánovi nepáči. Hľadaj Pána!

Nič nie je nemožné. Ak si sa už aj zapojil do rozvodového procesu, ešte nie je nič stratené. Popros Pána aj manželku o odpustenie. Zruš všetky predchádzajúce právne kroky a ukáž tak svoju túžbu po zjednotenej rodine. Boh ťa v tom okamihu začne uzdravovať: „Bohu je všetko možné.“ Mt 19:26.

Opäť zdôrazňujem – ak chceš, aby ťa bránil ten Najlepší, okamžite daj zbohom právnikom. A modli sa: „Pane, okrem teba niet nikoho, keď treba bezmocnému pomáhať proti početnému. Pomôž nám, Pane, náš Bože, lebo o teba sa opierame a v tvojom mene ideme proti tomuto množstvu. Pane, náš Bože, nech nie je človek mocnejší ako ty!“ 2 Krn 14:11.

Nedostupnosť. Ak už máš po rozvode, manželka zrejme cíti voči tebe odpor, znechutenie a obrovský hnev. Modli sa, aby ti Boh odpustil previnenia a aby z manželkinej mysle vymazal všetky zlé spomienky (Ž 9:6) a nahradil ich tými dobrými. Oddanejšie sa modli a buď milší vždy, keď sa stretneš so svojou manželkou. Pamätaj, že prívetivá reč zvyšuje vnímavosť, a tak nepremeškaj žiadnu príležitosť, aby si ju získal späť. „Urazený brat je nedostupnejší než opevnené mesto, zvady sú ako závory pevnosti.“. Prís 18:19 (Ekum). 

Vedel by som to zniesť. Boh rozumie všetkému, čím práve prechádzaš. Čítaj si z 55. žalmu – je to posolstvo pre teba. Začni veršom 6: „Vravím si: Keby som mal krídla ako holubica, odletel by som si odpočinúť! Zaletel by som ďaleko, našiel si útulok v samote; vyhľadal si zátišie pred zúrivým víchrom, pred ničiacou búrkou“ (JP). Verše 12-15: „Keby ma tupil môj protivník, vedel by som to zniesť; keby povstal proti mne nepriateľ, vedel by som sa pred ním skryť. Ale to si ty, môj spoločník, môj dôverný priateľ, s ktorým ma spájala úprimná srdečnosť.“ (JP)

Kradnúť, zabíjať a ničiť. Takže - ak si aj odletel, je čas vrátiť sa späť. Satan oslavuje, pretože sa mu znova podarilo rozdeliť a panovať. Je to zlodej, tak si ním nenechaj ukradnúť pevnú pôdu pod nohami. „Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ Jn 10:10. Prenechaj Bohu víťazstvo a svedč na Jeho slávu tým, že Ho necháš zvíťaziť! Neodhadzuj „svoj kríž“ (zbabrané manželstvo), daj si ho na plecia a nasleduj Ho!

Vezmi každý deň svoj kríž. „A všetkým povedal: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma“. Lk 9:23. Uisti sa, že nemáš kríž ťažší, ako ti ho dal Pán. Zhoď z neho všetko neodpustenie a zatrpknutosť. Aj tak je dosť ťažký, tak naň nepridávaj nič, čo by ti znemožnilo ho niesť. Keď s ním chceš nasledovať Pána, možno ho vlastnými silami ešte ani neudvihneš.

Zbav sa všetkých „skutkov tela“. Telo ťa utrápi a doláme. Zbav sa tých skutkov a nechaj Boha, aby ťa obnovil. Využi tento čas na obecenstvo s Bohom! Ak sa ti zdá kríž príliš ťažký, ty sám si si naň navešal ďalšie bremená. On neklame a On prisľúbil, že na nikoho nenaloží viac, ako unesie! 

Okrem Teba niet nikoho. Teraz sa poďme spolu modliť tak, ako sa modlil Asa v 2 Krn 14:11: „Pane, okrem teba niet nikoho, keď treba bezmocnému pomáhať proti početnému. Pomôž nám, Pane, náš Bože, lebo o teba sa opierame a v tvojom mene ideme proti tomuto množstvu. Pane, náš Bože, nech nie je človek mocnejší ako ty!“

Ver iba Bohu – nekráčaj svetskými cestami. Sľubujem ti – On ťa nikdy nesklame. Prehráš len vtedy, ak začneš robiť kompromisy alebo budeš hľadať silu a ochranu u človeka. Aby si zvíťazil, zrejme budeš musieť prejsť ohňom skúšok – ale bude to s Ním. On na teba čaká. Si ochotný zdvihnúť svoj kríž a nasledovať Ho?

Aká veľká je tvoja viera? Je dosť veľká na to, aby si nechal bojovať Pána a čelil tejto situácii bez právnika? Prosím – modli sa o silu vložiť všetku svoju dôveru do rúk Ježiša. On ťa nesklame.

Osobný záväzok: Budem dôverovať iba Bohu. „Na základe toho, čo som sa naučil z Božieho Slova, sa zaväzujem v tomto zápase nechať Boha bojovať za mňa. Vzdám sa právnika (ak ho mám) a ak je to právne prípustné, neprídem na rozvodové konanie.

Prosíme, začni denne DOKUMENTOVAŤ s PÁNOM v mysli, čo si sa naučil na tejto ceste počas nasledujúcich 30 dní "Obnov tvoje manželstvo."

Čím viac si vyleješ svoje srdce do týchto formulárov, tým viac ti vieme pomôcť. Tento formulár tiež pomôže tebe a aj tvojmu ePartnerovi v zodpovednosti. KLIKNI SEM