Sharing is caring!

.

Deň 1 Kapitola 1 "Na skale"

A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale —Matúš 7:24-25(SSV)

NEW-WM-5.25.22-1

Je tvoj dom postavený na skale? Si si istý? Pretože Božie slovo hovorí, že sa spustia dažde. Môžu sa objaviť vo forme finančnej krízy, smrti milovanej osoby, nevery alebo zdravotných problémov. Čo tvoje manželstvo; ustojí to? Veľký je pád väčšiny manželstiev; bude tvoje ďalšie? Alebo už pravdepodobne padlo? Muži, nastal čas pre nás všetkých aby sme znovu pevne vybudovali naše domovy na skale Ježiša Krista- pevne na Jeho Slove.

Určite vieš čo Božie slovo hovorí o tvojich zodpovednostiach? Čítal si o Božích plánoch a vymodeloval svoj domov podľa nich? Tu je zopár otázok, ktoré budú zodpovedané citátmi z písma v nasledujúcich kapitolách: Mali by sme učiť discipline naše deti iba pri “úmyselnom vzdorovaní”? Prečo väčšina žien ukazuje voči zamestnávateľom postoje a vlastnosti ideálnej manželky? Ako vlastne praktizovanie kontroly pôrodnosti a sterilizácia povzbudila a rozšírila homosexualitu? Je niečo zlé na rozvode – za určitých okolností?

Prečo sú donášho života privádzané urážky a zlo a ako to súvisí s Božím požehnaním? Aké nebezpečenstvo je prítomné, keď manželka naplní všetky svoje potreby a pár už viac nie je na sebe závislý? Prečo nám Písmo hovorí, že sa nemusíme báť strachu? Niektorý kňazi nám vravia, že nám bolo prikázané hnevať sa; je to pravda? Mal byť byť tvoj pastor duchovným vodcom tvojej rodiny? Ak urobíš svoju manželku prvou v tvojom živote, čo ggtsa stane s tvojím manželstvom?

Väčšina mužov je tak zaneprázdených koníčkami, športom a ich pácou, že trávia málo alebo žiaden čas študovaním Božieho Slova. V mnohých prípadoch sa ich manželky neúnavne napĺňajú štúdiom Biblie a seminármi, ale ich domovy nie sú v poriadku a rúcajú sa. Zaujímal sis a niekedy, či tvoje manželstvo vydrží? Si si istý, že obstojí v skúške času? Božie Slovo vraví: “ A tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol.” (1. Kor 10:12 SEB).

Znie to ako doktrína? My kresťania máme radi správy z kazateľnice alebo kresťanských rádií, ktoré nás všetkých zapaľujú pre Boha, ale čo správy, ktoré nás usvedčujú? Utekáme pred týmito slovami? Veľa kňazov a spíkrov dnes musia slúžiť veľkým zástupom z finančných dôvodov. Kazatelia hovoria na svojich zhromaždeniach a svojim poslucháčom o tom, čo chcú počuť, pretože to prináša najviac milodarov. Príde totiž čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí sa budú zháňať za učiteľmi, aby im šteklili uši, 4odvrátia sluch od pravdy a priklonia sa k bájam. (2 Tim 4:3-4 SEB).

Hladní vlci. Ježiš nás varoval pred duchovnými vodcami ktorý sa nás pokúsia oklamať. “Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú to draví vlci. Po ovocí ich poznáte…” Mat 7:15-16 SEBDT. Môžme vidieť finančné ovocie ich spoločenstiev,väčšina ich následovníkov hynie nedostatkom múdrosti. “Môj ľud je zničený pre nevedomosť. Keďže ty si odmietol poznanie… “ Oz 4:6 SEBDT

Hľadaj múdrosť.  Ak si počul silnú správu s názvom “duchovný vodca,” žiadosti tela,” alebo “samoľúby” a ussvedčujú ťa, príjmeš ho alebo utečieš od tohto usvedčenia? Nie odsúdenie ale usvedčenie. Poznáš rodiel? Syn môj, neodvrhuj Hospodinovu výchovu a nezarmucuj sa pre jeho karhanie, lebo Hospodin karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád. Blažený človek, čo našiel múdrosť, a muž, čo získal rozumnosť! Veď získať ju je lepšie, než vlastniť striebro, jej zisk je nad rýdze zlato. Prisl. 3:11-14 SEBDT

Jeho vôľa. Satan nám prináša odsúdenie- myšlienky ktoré v nás vyvolávajú beznádej. Pán nás usvedčuje v duchu s cieľom ukázať nám veci v našom živote, ktoré potrebujú zmenu. Avšak vina nie je zlá. Naproti tomu, mali by sme sa cítiť vinný ak hrešíme. Ak človek necíti vinu alebo ľútosť za svoj hriech, prečo by chcel ľutovať? Dokonca aj beznádej, ktorú odsúdenie prináša, môže byť použitá na dobré, ak sa pre svoju nádej obrátime na Boha. Vieme, že máme uistenie “… že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Rim 8:28 SEBDT. Vedel si, že Boh často prináša nepriazne osudu do naších životov aby posilnil náš vzťah s Ním? Bol to Boh, ktorý priviedol mnoho skúšok do Jonášovho života aby ho priviedol k poslušnosti. A bol to Pán, kto oslepil Šaula, preto aby ho zmenil na zbožného Pavla. Záleží ozaj na tom, odkiaľ nepriazeň osudu prichádza, pokiaľ dovolíme týmto súženiam aby nás vymodelovali na Boží obraz?

Moje cesty, moje myšlienky. Ako čítaš kapitoly v tomto manuáli, vela z t toho, čo je tu napísané sa ti môže zdať cudzie. Mnoho z týchto právdu sú len zriedka, ak vôbec, prezentované z kazateľnice, diskutované v Kresťanských rádiách alebo písané v Kresťanských knihách. „Lebo ako nebesá prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Iz 55:9 SEBDT Toto učenie sad á ľahko nájsť v Písme, ale je často prehliadané, oslabované alebo vybraté z kontextu, aby ospravedlnili opačný názor alebo dokonca ospravedlnili hriech. “Každá Božia reč je preverená, je štítom tým, čo sa k nemu utiekajú. Nepridávaj nič k jeho slovám, aby ťa nepotrestal a neusvedčil z klamstva. Prísl 30:5-6 SEBDT

Zlomené a kajúcne srdce. Je tvoje srdce zlomené a kajúcne? Musí byť aby prijalo Pravdu. Obetou Bohu milou je duch skrúšený; Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. Ž 51:19 SSV Toto je úrodná pôda o ktorej Boh hovorí, že vyprodukuje vela ovocia. “Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi: Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty. U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, ale nemá v sebe koreňa, je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne. U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú. Mt 13:18-23 SSV

Nepočuli to. “Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.” Mt 13:16-17 SSV Budeš potrebovať “ucho aby si počul.” To znamená počúvať a túžiť dostať úpnú múdrosť, ktorú Biblia ponúka.

Rozjímaj dňom i nocou. Budeš potrebovať obnoviť svoju myseľ, aby sis a zrovnal s pokynmi nachádzajúcimi sa v Božom solve. Väčšina ľudí sa spolieha na to, čo je popoulárne vzhľadom k svetským štandardom alebo nasledú takzvaných “expertov” v obore. Nezabúdajme, že Boh je náš Tvorca; snáď nevie ako nakladať so všetkými okolnosťami a vzťahmi, ktoré on stvoril? “Ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká. Ž 1:2-3 SSV

Tvoje Slovo je Pravda.
Satan sa ťa bude snažiť pokúšať odmietnuť to, čo je napísané v tejto príručke. Pokúsi sa tiež spôsobiť rozdelenie tým, že ťa prinúti mylieť alebo povedať, že nesúhlasíš s autorom. Po prvé,, nezáleží na tom, čo tento autor píše alebo hovorí. Na čom záleží je, čo hovorí Boh, keďže on je Autor a Tvorca života. Po druhé, pamätaj, že Satan sa pokúsi ťa odradiť; rozdelenie je jedna z jeho obľúbených taktík. Ak neveríš čo je napísané v týchto kapitolách, máš tri možnosti: Môžeš hovoriť s niekym o kom vieš, že s tebou bude súhlasiť. Môžeš si z toho skrátka vziať to, čo chceš a cez zvyšok prejsť akoby nič. Alebo môžeš hľadať Pravdu. “Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda.” Jn 17:17 SSV

Hľadajte a nájdete. “Ale hľadajte jeho kráľovstvo a toto dostanete navyše.” Lk 12:31 SSV “Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!” Lk 11:9 Použi svoj súlad: dovoľ Pánovi aby ťa smeroval na celú Pravdu. Nauč sa naspamäť verse a premýšľaj and nimi znova a znova vo svojej mysli. A potom, jedného dňa, to bude ako by si zasvietil svetlo v tmavej miestnosti; budeš poznať Pravdu! Stojí to za námahu! Musíš sin a to vyhradiť čas! “A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.” Ž 90:12 SSV. Ak hľadáme najprv Jeho, On sľubuuje, že všetko ostatné nám bude dané.

Hladný a smädný. Ak sme veriaci, Kresťania, potom naše poslanie na zemi je oslavovať Boha vo všetkom čo robíme. Nie je to to, čo Ježiš robil vo svojom živote? A ak sa nazývame Kresťania, mali by sme byť nasledovníci Krista. Ale sme? Ako nasledujeme Krista? Možno si skúšal nasledovať Krista mnohokrát predtým, ale narazil si a nebol si schopný pokračovať. Ak dokážeš otvoriť srdce Bohu a budeš pokračovať v čítaní Písma, ktoré sa nachádza v nasledujúcich kapitolách, Jeho Slovo ti spôsobí had a smäd po Ňom a jeho pravdách. “Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.” Mt 5:6 SSV “Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou.” Ž 42:2 SSV

Jeho slovo. Božie Sväté Písmo bude najdôležitejšie slovo na nasledujúcich stranách. Jeho Slovo lieči. “Zoslal im svoje slovo a uzdravil ich a vyslobodil ich zo záhuby.” (Ž 107:20 SSV) Jeho Slovo je svetlo, ktoré ožiari tmu. “Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.” (Ž 119:105 SSV) Jeho Slovo je Pravda. “Pravda je podstatou tvojich slov a všetky rozsudky tvojej spravodlivosti sú večné.” (Ž 109:160 SSV). A je to Pravda, ktorá ťa oslobodí. “…poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.” (Ž 8:32 SSV)

Len to urob! Keď raz začneš chápať a príjmať Božie pravdy, musíš sa stat uskutočňovateľom Slova. “Lebo kto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, čo si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie sa na seba, odíde a hneď zabudne, aký je.” (Jak 1:23-24SSV). Musíš konaťto, čo sis a naučil, inak sa v tvojom živote nikdy neudeje zmena!

Horlivý po dobrom? Nechaj tieto myšlienky prevládať v tvojej mysli: náuky v tejto príručke boli napísané, aby Ti pomohli stať sa horlivým (fanatic za Pravdu nájdenú v Božom Slove). Dostaneš sa na túto cestu, keď budeš zahnaný do kúta, keď sa budeš potápať a hľadať niečo, čo ťa zachráni, a keď vo svojom živote uvidíš skutočnú prázdnotu, ktorá spôsobuje bolesť tvojmu srdcu a tvojmu vnútru, pretože zúfalo potrebuješ tú prazdnotu vyplniť. Ak je to to, kde si vo svojom živote, potom sa tiež staneš horlivým. Dodržuj horlivosť—nadšene! Horlivé učenie, potrebuje horlivú poslušnosť.

“Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom?!” (1. Pt 3:13 SSV). Ježiš volal po tomto druhu horlivej poslušnosti v Jeho učení  kým kráčal po zemi. “Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka alebo noha, odtni ju a odhoď od seba: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený alebo krivý, ako keby ťa mali s obidvoma rukami a s obidvoma nohami hodiť do večného ohňa.” (Mt 18:8 SSV).

Poď a nasleduj ma. “Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma! On pri tomto slove zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok. Ježiš sa rozhliadol a povedal svojim učeníkom: „Ako ťažko vojdú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!“ (Mk 10:21-23SSV). Sme ako bohatý muž, neochotný nasledovať Ježiša? Koľkokrát Ťa volal, ale ty si bol zviazaný vecami tohto sveta, takže si Ho nenasledoval?

Zhoď všetkú príťaž. “Preto aj my, obklopení takým oblakom svedkov, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou…” (Heb 12:1 SSV). “Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla.” (Rim 13:12 SSV). “…že máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy…” (Ef 4:22 SSV). Musíš urobiť zmeny vo svojom živote; musíš to urobiť teraz a zaviazať sa k nasledovaniu Ježiša Krista. Kedy pride ďalší čas keď ťa zavolá? Kedy ťa naposledy zavolá? Môže to byť tvoja posledná šanca? Zamysli sa teraz and týmto dôležitým veršom: “Vy predsa neviete, čo bude zajtra s vaším životom! Veď ste ako para, ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne.” (Jak 4:14 SSV)

Vlažný. Boh pohŕda vlažným Kresťanom. Si pre Neho zapálený? Čo potrebuje urobiť v tvojom živote aby ťa pohol k Nemu a Jeho Slovu? “Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst.” (Zjv 3:15-16).

Chudobný v duchu, Si duchovne skrachovaný? Ak by si bol finančne skrachovaný, určite by si sa snažil nájsť peniaze na zaplatenie účtov a nakŕmenie svojej rodiny, ale čo duchovné jedlo, ktoré musíš zdieľať so svojou rodinou?

Postavil svoj dom na piesku. Priznajme si to: mnohí z nás mužov sme postavili náš dom na tekutom piesku svetských hodnôt. Položili sme svoju túžbu po bohatstve, sláve apozícii and našu túžbu nasledovať Krista. Je to len otázka času, kým tento dom z kariet spadne. Videli sme znamenia; videli sme iných Kresťanských bratov padnúť. Muži ktorý našli a čítajú túto príručku, ktorých dom už spadol “a veľký bol jeho pád,” majú ozaj výhodu. Nemajú kde bývať, takže zbierajúi kúsky sutín a začínajú prestavovať. Nemajú na výber; Boh za nich rozhodol. “A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“ (Mt 7:26-27). Začni stavať krok za krokom, dosku za doskou, svoj dom na skale Ježiša Krista. Používaj len Jeho Slovo ako svoj plan. Nech ťa táto príručka motivuje a pomôže ožiariť tie miesta, ktoré sa týkajú okolností tvojho života.

Neboj sa ich, pamätaj na Pána. “…a pred svojimi súkmeňovcami a samarijským davom sa vyslovil: „Čo to robia títo mizerní Židia?! Dovolia im to? Vari budú obetovať? Vari za deň skončia? Vari budú vedieť z hromád prachu opäť urobiť kamene, ktoré ľahli popolom? …Len nech stavajú! Veď stačí, keď príde líška, prerazí ich kamenný múr.“ (Neh 3:34 SSV) Očakávaj výsmech a zosmiešňovanie keď začneš prestavovať svoj dom. Prečítaj si celú 3. a 4. Kapitolu Nehemiáša pre motiváciu. Zvýrazni si v biblii tie pasáže, ktoré vysvetľujú čo židia spravili aby prekonali tých, ktorí sa ich snažili zastaviť. Najprv sa modlili, keď ich ostatní vysmievali a Bo him dal pokyny spolu “s mysľou uprenou na prácu”. Potom zriadili obranu na deň a noc. Poznali taktiež svoje slabé miesta a zriadii extra obranu na týchto pozíciach. (Znie to trochu ako vojna, však? Pozri kapitolu 5 “Zbrane našej vojny” pre viac poznania.) Vodcovia bojovali proti strachu tých, ktorých viedli. “A keď som si to prezrel, postavil som sa a povedal som šľachte, kniežatám a ostatnému ľudu: „Nebojte sa ich! Pamätajte na veľkého a hrozného Pána a bojujte za svojich bratov, za svojich synov, za svoje dcéry, za svoje manželky a za svoje domy!“ (Neh 4:8 SSV) Nakoniec nepriateľ videl, že to bol Boh, kto bol na ich strane.

Poradím Ti a budem ťa mať na očiach. Budeš pokračovať cez nasledujúce kapitoly s potrebou horlivého záväzku? Skutočne nebudeme schopní vykonať zmeny sami. Sme hriešni; naša spravodlivosť nie je nič iné ako špinavé handry. Ale keď dovolíme Bohu pracovať v nás a skrze nás, On začne robiť zmeny zvnútra. “Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem a moje oko bude bdieť na tebou. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktoré treba krotiť zubadlom a uzdou, bo inak k tebe neprídu.” (Ž 32:8-9 SLB)

Podľa jeho rozhodnutia. Pán k nám prichádza v čase našej tiesne. On je ten, kto nám umožní prísť k bodu obratu v našich životoch, cez rôzne skúšky, takže sa na ňom staneme závislí. V týchto časoch nešťastia Ho hľadáme a On sa nám nechá nájsť. Zlomenosť mnohokrát spôsobuje skutočné celoživotné zmeny. Preto Ho môžme chváliť vo všetkom, pretože máme toto uistenie:” Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.” (Rim 8:28) Môžme vidieť z tohto citátu, že náš cieľ musí byť podľa Jeho rozhodnutia (zámeru)- čo je teda Jeho zámer pre náš život? Mnoho z nás pozná verš 28, ale na skutočné porozumenie Jeho zámeru si musíme prečítať nasledujúce tri verše. “Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil. Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? (Rim 8:29-31 SSV).

Popierajú Ho tvoje skutky? Skutočne Ho miluješ aby si Ho poslúchol? Sme zaujatý naším zámerom vo všetkých situáciach v našom živote alebo Jeho zámermi? Kde je tvoje srdce? Mnohokrát začíname v našich skúškach so sebeckým uhom pohľadu so zámerom upokojiť sa alebo chrániť sa od toho, čo nás bolí. Ale ako skúška alebo utrpenie pokračuje, začíname vidieť väčšiu potrebu  zmeny. Vyvinieme si náhľad, ktorý odhalí dôvod(y), prečo Boh dovolil túto skúšku. Bolo to možno pre naše spasenie alebo pre spásu milovanej osoby, ale určite slúži skúška pre naše posvätenie, takže naše skutky Ho prestanú popierať. “Vyznávajú, že poznajú Boha, ale skutkami Ho popierajú; sú odporní, neposlušní a neschopní nijakého dobrého skutku.” (Tit 1:16 SSV)

Moje kamenné srdce. Pretože sa vždy tešíme na deň nášho oslávenia, On nás povzbudzuje, aby sme boli špecifický v našom modlitebnom živote. Chce aby sme sa dostali k bodu, keď k nemu budeme volať. Kedy dospeješ k tomuto bodu?  Budeš volať v čase frustrácie, alebo sa musíš dostať do bodu, kedy smrťou stratíš niekoho milovaného? Možno to bude iba hrozba straty niekoho milovaného, ktorá ťa k tomuto bodu privedie. Pravdepodobne, zničenie tvojho manželstva ťa prinúti volať k nemu. Musíme sa pýtať samých seba, aké tvrdé je naše srdce? “A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.” (Ez 36:26). Si ochotný prosiť Boha o túto výmenu srdca “za každú cenu”?

Tvrdohlavý. Pán Poveda, že stačí aby si poprosil a dostaneš. “Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!” (Mt 7:7 SSV). Ak sme praví Kresťania, nasledovníci Krista, potom túžie byť k Nemu bližšie. Túžiš po tom? Alebo sa obklopuješ vecami, ktoré zabíjajú túto túžbu? Ak áno, niesi Kresťanom zapáleným pre Boha ale odpadlík. “Odpadlík sa nasýti svojimi cestami, ale dobrý človek svojimi skutkami.” (Prísl 14:14 SLB). Nasycuješ svoje cesty? Alebo musíš byť zlomený? Človek tvrdohlavý pri dohováraní bude náhle zničený a nebude pre neho uzdravenia.” (Prísl 29:1 SLB).

Zármutkom k pokániu. Aby sme činili pokánie a odvrátili sa od vlažného života, ktorý sme žili príliš dlho, musíme ľutovať. “teraz sa radujem nie preto, že ste sa zarmútili, ale že vás ten zármutok pohol na pokánie. Bol to zármutok podľa Božej vôle, aby ste v ničom neutrpeli škodu našou vinou. Veď zármutok podľa Božej vôle spôsobuje pokánie na trvalú spásu; zármutok sveta spôsobí smrť” (2 Kor 7:9-10).

Boríme výmysly a každú pýchu. Čo ťa oddeľuje od poznania Boha? Čo ťa drží od denného čítania Jeho Slova. Ak Boh nie je prvý v tvojom živote, čo to je? Tvoja práca? Tvoja Rodina? Zábava? Čo ťa natoľko zamestnáva, že ti bráni dať Bohu dokonca druhé zamyslenie. “Boríme výmysly a každú pýchu, čo sa dvíha proti poznaniu Boha. Pútame každú myseľ, aby bola poslušná Kristovi, a sme pripravení potrestať každú neposlušnosť, kým nebude vaša poslušnosť úplná. (2. Kor. 10:5-6).

Vyznávajte si navzájom hriechy. Ak si pripravený, ak sis a nechal odsúdiť, si pripravený zmeniť svoj život. Začni vyznaním. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého” (Jak 5:16 SSV). Ak nie si zlomený, pravdepodobne tieto stránky hneď odložíš, alebo si ich budeš čítať, aby si si dokázal, že si dobrý Kresťan. Ale obaja vieme, že to nikdy nezmení tvoj život, pretože to nikdy neprenikne do tvojho srdca. Špliechne to na teba iba ako voda na kačkin chrbát.

Nečudujte sa v ohni skúšok. Tieto strany sú písané niekym, kto bol zlomený. Boh často používa iných ľudí v našich životoch aby nás zlomil. Môže to byť spočiatku otravné; eskaluje to do úplnej frustrácie. Obrátime sa k Nemu v tomto bode, alebo miesto toho zatvrdíme svoje srdcia a zatvrdíme šije? “Boh sa nás snaží zmeniť, formovať nás. Milovaní, nečudujte sa, keď ste v ohni skúšok, ktoré na vás prišli, akoby sa vám prihodilo niečo nezvyčajné!” (1Pt 4:12 SSV).

Ale väčšinou nemáme radi situácie alebo ľudí, ktorý prinášajú skúšky do našich životov, pretože nevidíme za tým Boha. Stávame sa zatrpknutými a nahnevanými na ľudí alebo okolnosti, ktoré si On používa. Snažíme sa zmeniť naše vzťahy, len aby iní išli podľa nás. Drahý veriaci, je to Pán, ktorý sa snaží obrátiť nás, najprv jemne, a a potom o trochu silnejšie. Pozri kapitolu 10 “Rôzne skúšky,” pre viac poznania o duchovnej vojne, ktorej denne čelíš. “Ale ak neposlúchnu, zahynú strelou a pomrú bez poznania.” (Job36,12 SLB). “Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie, odmietnem ťa…” (Oz 4:6 SSV).

Odohnal milovaného a priateľa . Boh často odoberá priateľa alebo milovaných s úmyslom postaviť Jeho na prvé miesto v našich životoch. Môžme byť vo vyhasnutom manželstve alebo dokonca odlúčení či rozvedení. Možno máme deti alebo rodičov, ktorý sa s nami nebavia. Možno naši bratia alebo sestry s nami tiež viac nekomunikujú. “Priateľov aj rodinu si odohnal odo mňa, len tma je mi dôverníkom.” (Ž 88:19 SSV). “Do najspodnejšej jamy si ma položil, do temnôt a do hlbín. Ťažko dolieha na mňa Tvoj hnev a stlačil si ma všetkým svojím vlnobitím. Sela. Oddialil si odo mňa mojich známych, zošklivil si ma pred nimi. Zavretý som a nemôžem vyjsť.” (Ž 88:7-9 SLB). (Sela sa často nachádza v knihe žalmov. Ak čítaš slovo Sela, žalmista žiada zahĺbiť sa a uvažovať o tom čo si práve prečítal. Čítaj znova ak to potrebuješ. Kam sa ponáhľaš?)

Oni uvidia Boha. Ale ako môžem ja uvidieť Pána? Poprvé, musíš mať skúsenosť znovuzrodenia;potom On začne spôsobovať vnútorné očistenie. Ak nerozumieme Božím cestám, budeme znechutený a do našej mysle sa vkradne veľa pochybností. “Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.” (Mt 5:8 SSV). Boh chce byť prvý v našich životch.  (Pozri nasledujúcu kapitolu, “Tvoja prvá láska”, pre viac múdrosti.) On chce aby náš život odrážal Ježiša Krista.

Budete žiariť. Chceš odrážať lásku a žiaru Pánovu? Teraz máš šancu. Nezahoď ju, môj brat v Kristovi. Neotáčaj sa preč. Otoč sa k Nemu a len k Nemu. Práve teraz. “Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou.” (Ž 34:6 SSV).

Kto počúva Božie slovo a nezachováva ho. Na konci každej kapitoly sa bude nachádzať test alebo praktické aplikácie. “Lebo kto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, čo si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie sa na seba, odíde a hneď zabudne, aký je.” (Jak 1:23-24).

Proti Tebe, proti Tebe samému som sa prehrešil. Prvú vec, ktorú potrebujeme pre budovanie na Skale, je uvedomiť si našu hriešnosť pred Bohom. Kým si neuvedomíme, že sme hrešnici, nemôžme urobiť ďalší krok. Keď si čítal túto kapitolu, uvedomil si svoj hriech alebo si hľadal ospravedlnenia a obviňoval iných? Priateľu, ak napodobňuješ svet racionalizáciou svojho hriechu a hľadáš ospravedlnenia, zároveň okamžite ukazuješ na hriech iných, takmer určite smeruješ k duchovnej smrti. Ak čítaš tieto strany, rozmýšľal si ako iní muži, ktorých poznáš , padli v niektorých oblastia ale nikdy sa na seba kriticky nepozreli?

Ak si mocne usvedčený, prosím teraz sa zastav, kľakni sin a kolená a popros Ducha Svätého aby Ti ukázal a usvedčil zo svojej hriešnosti pred Bohom. Popros Ho aby ti ukázal tvoje priestupky skrz Jeho oči a oči iných, ktorých si urazil. Začni modlením sa tejto modlitby: “Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešneho ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ. Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; umy ma a budem belší ako sneh. Daj, aby som počul radosť a veselosť, a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Navráť mi radosť z tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia. Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa. Obetou Bohu milou je duch skrúšený; Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým.” (Ž 51-3-19 SSV)

Vyznajte svoje hriechy. Ak sme vyznali svoj hriech pre Bohom, potrebujeme priznať, že sme padli alebo si vyznávať naše chyby navzájom. Opäť, ak je naše svedomie vypálené (1 Tim 4:2), budeme minimalizovať náš hriech a nikdy v našom živote nezvíťazíme and hriechom! “Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.” (Jak 5:16 SSV).

Jeho slovo ich uzdravilo. Je to Božie Slovo, ktoré nás zmení a uzdraví. “Zoslal im Svoje Slovo a uzdravil ich a vyslobodil ich zo záhuby.” (Ž 107:20 SSV). Musíme obnovovať svoju myseľ. Použivaj kartičky (napr 5x8 cm), napíš si verše z tejto kapitoly, ktoré ťa najviac v tvojom srdci usvedčili. Potom urob to isté s inými kapitolami. Nos tieto kartičky vo svojm vrecku a vyťahuj ich pravidelne, keď ťa bude vyzývať Duch Svätý. Ak nebudeš vyzývaný, modli sa aby si bol.

S Bohom. Nesmieme konať v tele. Musíme spolupracovať s Bohom, aby sme sa pohybovali v Jeho smere a umožnili jeho Duchu, aby nás nasmeroval k tomu, čo by sme mali robiť. „Ľuďom je to nemožné, ale Bohu je všetko možné.“ (Mt 19:26SSV). “On im povedal: „Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu.“ (Lk 18:27SSV) . Každý iný plan nás nakoniec vyčerpá a spôsobí, že sa vzdáme.


V roku 1998 som odišiel z 11-ročného manželstva. Opustil som fyzicky skúšanú manželku a dve mladé deti a presťahoval sa viac ako 1000 míľ ďaleko aby som začal nový život.

Do desiatich hodín ako som dorazil do nového mesta, som bol prijatý v dvoch zamestnaniach. Úprimne, veril som, že Pán požehnáva môj odchod! Posielal som finančnú podporu pre moju manželku a angažoval som sa v lokálnom kostole.

Dva mesiace od môjho odchodu ma jeden z mojich kolegov povzbudil aby som si pozrel osobné reklamy v lokálnych novinách. Hlavne pre pobavenie môjho kolegu som si prešiel príspevky a zavolal jednej žene.

Rozviedol som sa a viac sa zaplietol s tou novou ženou a jej štyroma synmi. Ostal som aktívny v kostole a snažil sa povzbudzovať chlapcov aby tiež navštevovali kostol. Nová žena bola posadnutá kontrolovaním a požadovala aby sme sa často sťahovali.

V roku 2002 sme sa vzali. Celý môj vzťah s mojou druhou ženou bol ťažký. Tak často mi Boh ukazoval môj hriech, ale ja som bol slepý. Dokonca aj manželkiný rodičia sa snažili ukázať mi veci ktoré robila, ale ja som ignoroval všetky príznaky.

V jeden moment moja druhá žena zistila číslo kreditnej karty môjho zamestnávateľa a zaplatila ňou niektoré zo svojich účtov. To malo za následok, že ma zatkli a uväznili.

Počas tejto doby mi Pán skutočne slúžil. Ukázal mi chybu na mojich cestách. Chvíľku to trvalo, no v skutočnosti verím, že moje bytie bolo uväznené pre Pána aby mi ukázal môj hriech. Pán mi ukázal, že moja druhá žena ma jednoducho využila. Počas mojej väzby som svojej druhej manželke objasnil, že náš vzťah skončil. Vedel som, čo urobila a bol som si dobre vedomý jej podvádzania.

Kým som bol vo väzbe, zostával som v Božom Slove. Obzvlášť ma posilňovali Žalmy a príslovia. Pán mi ukázal oddanosť, vernosť a pravú lásku.

Pán ma priviedol k tomu, aby som kontaktoval svoju bývalú manželku ohľadne zmierenia. Po mnohých modlitbách, som jej zavolal a modlili sme sa spolu. Strávili sme veľa času modlitbou a ako sme napredovali v zmierení, Pán uľahčil moje uväznenie.

Zlom v našej obnove bol, keď mi moja prvá manželka povedala, že sa modlila, aby sme sa zmierili; v tom momente som vedel, že to bola Božia vôľa!

Po prepustení som vyplnil rozvodové papiere a vrátil sa do Tennessee aby som bol bližšie k mojej prvej žene a našich deťoch. Naše zmierenie napredovalo veľmi dobre. Rozvod s mojou druhou ženou prebehol veľmi rýchlo a 18. Apríla 2004 som si opäť vzal manželku svojej mladosti! Zblížili sme sa viac ako kedykoľvek predtým, a teraz je náš vzťah takým, akým Boh manželstvo skutočne zamýšľal!

Pre ostatných, ktorý sa snažia obnoviť svoje manželstvo, by som chcel poukázať aby na to, aby sa modlili a stáli len na Božom Slove! To, čo urobil pre mňa, môže urobiť aj pre ostatných. Vzdávam mu všetku slávu a česť za obnovenie môjho manželstva s manželkou mojej mladosti!

Ian, Obnovený v Tennessee

Prosíme, začni denne DOKUMENTOVAŤ s PÁNOM v mysli, čo si sa naučil na tejto ceste počas nasledujúcich 30 dní "Obnov tvoje manželstvo."

Čím viac si vyleješ svoje srdce do týchto formulárov, tým viac ti vieme pomôcť. Tento formulár tiež pomôže tebe a aj tvojmu ePartnerovi v zodpovednosti. KLIKNI SEM