Sharing is caring!

Minulý týždeň som skončila s týmito vzrušujúcimi veršami: 

Efezanom 3,20—

„A Tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme,“

Odkazy—

„Boh môže urobiť čokoľvek, vieš - omnoho viac, ako si len dokážeš predstaviť, uhádnuť alebo požiadať vo svojich najdivokejších snoch!“

Izaiáš 30,18—

„A preto PÁN čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa DVÍHA, aby vás omilostil, veď Bohom pravdy je PÁN, blažení všetci, čo dúfajú v Neho.“

Tento týždeň ti chcem poskytnúť perfektný príklad tohto princípu, ktorý sa nachádza v Biblii. Je to príbeh o Kráľovi Dávidovi, ktorý bol pomazaný kráľ dávno predtým, ako si prevzal svoj trón. Tak prečo trvalo tak dlho, kým prevzal trón, odkedy bol pomazaný za kráľa? Bol to rovnaký dôvod, prečo ešte mnohí z nás nezažili naše „modlitby, túžby, myšlienky alebo nádeje“ nad rámec našich „najdivokejších snov“. Pretože Kráľ Dávid sa mal (a my sa máme) veľa vecí naučiť skôr, ako budeme pripravení prevziať jeho/naše správne miesto, na ktoré sme pomazaní a ustanovení. Jedna vec, ktorú sa musel Kráľ Dávid naučiť (a naučil sa ju dobre), bolo ctiť si nespravodlivú alebo zlú autoritu, aby získal Božiu milosť.

1.List Petra 2,17-20 EKU tento princíp jasne vysvetľuje. „Všetkých si uctite, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si ctite! Sluhovia, vo všetkej bázni sa podriaďujte svojim pánom, nielen dobrým a miernym, ale aj hrubým. Veď je to milosť, ak niekto, pretože sa riadi vo svedomí podľa Boha, znáša protivenstvá a NEVINNE trpí. Veď aká je to sláva, keď budete trpezlivo znášať rany za to, že hrešíte? Ale ak dobre robíte a vydržíte v utrpení, TO je Bohu milé.“

Z čítania Biblie vieme, že kráľ v čase pred Dávidom, kráľ Šaul, bol viac než len krutý - bol nemilosrdný a v skutočnosti sa snažil Dávida zabiť. Je možné, že Boh nielen „dovolil“, aby sa to stalo pre Dávidovo dobro, ale v skutočnosti to nariadil?

1 Kniha Samuelova 16,14 nám hovorí, „Od Šaula však PÁNOV duch odstúpil a trápil ho zlý duch od PÁNA.“

Potom znova v 1 knihe Samuelovej 16,23 sa hovorí, „A keď prišiel na Šaula duch od Pána, vzal Dávid do ruky citaru a hral. Šaulovi sa uľavilo a bolo mu lepšie, zlý duch od neho odstúpil.“

A potom neskôr znova vidíme v 1 knihe Samuelovej 18,10, kde sa hovorí „Na druhý deň zlý duch OD Boha tak napadol Šaula, že zúril v dome. Dávid hral rukou na citare ako každý deň. Šaul mal v ruke kopiju.“

Ak sa na tieto verše pozrieme úprimne, môžeme dospieť len k jednému záveru - že Boh umožňuje zlé situácie, aby nás POŽEHNAL!

Paul napísal 2 Liste Korinťanom 12,10: „Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.“

Z čítania Biblie vieme, že Dávid sa nakoniec tento SILNÝ princíp naučil. Poďme si prečítať tieto pasáže, aby sme videli, ako sa Dávid začal meniť a dozrievať v priebehu rokov, ktoré predchádzali, kým sa stal korunovaný kráľ.

2 Samuel 16, 5-13 „Keď kráľ došiel až k Bahurim, práve vychádzal odtiaľ muž z príbuzenstva Šaulovho domu, Gérov syn menom Semei. Kadiaľ išiel, tadiaľ preklínal a hádzal kamene do Dávida a do sluhov kráľa Dávida, hoci mu všetok ľud a všetci hrdinovia išli po pravej i ľavej strane. Semei hovoril takto, keď preklínal: ´Von, von, krvavý muž, muž beliálov! PÁN vrátil na teba všetku krv Šaulovho domu, miesto ktorého kraľuješ, a kráľovstvo dal do ruky tvojho syna Absolóna. Teraz si v nešťastí, lebo si krvavý muž.´

„Nato Abisai, syn Sarvie, vravel kráľovi: ´Čo má tento zdochnutý pes preklínať môjho kráľovského pána?! Prejdem a zrazím mu hlavu!´ Ale Dávid povedal: ´Nestarajte sa do toho, synovia Sarvie! Nech preklína! Lebo ak mu PÁN povedal: »Preklínaj Dávida!«, kto mu povie: »Prečo to robíš?!«´ Potom povedal Dávid Abisaiovi a všetkým svojim sluhom: ´Hľa, môj syn, ktorý vyšiel z mojich útrob, číha mi na život, nuž o čo skôr to môže tento Benjamínec! Nechajte ho preklínať, lebo mu to PÁN prikázal! Azda zhliadne na moju biedu a odplatí mi dobrým za dnešné preklínanie.´ Potom išiel kráľ a jeho sluhovia po ceste, Semei však išiel vedľa neho po úbočí vrchu, neprestajne preklínal, hádzal doň kamene a metal prach.“

Nezabúdajme, že Dávid bol kráľ, keď bol ochotný podstúpiť takéto zaobchádzanie. Napriek tomu sa Dávid NAUČIL tento princíp tak dobre, že tu videl PRÍLEŽITOSŤ na požehnanie; „azda“ sa mu Pán odplatí dobrým, takže nechcel, aby niekto zastavil urážky alebo hádzanie kameňov a prachu.

Dávid už bol hanený vlastným synom a vlastne nebol vo svojom paláci na svojom tróne (kam ho dal Boh a pomazal ho). Namiesto toho bol na špinavom svahu a nad ním boli muži preklínajúci, hádzajúci kamene a prach na kráľa!

Príliš veľa z nás je urazených a zazlievajúcich (a od nedávna je bežné počuť ľudí hovoriť, že boli „nerešpektovaní“) veci, ktoré sú zďaleka nič v porovnaní s týmto zaobchádzaním, nie tak veľa ľudí z nás je kráľom! A ako hneď zabúdame na zaobchádzanie, ktoré pre nás znášal Ježiš?

Neviem ako ty, ale ja (pomaly, ale určite) začínam chápať, že VŠETKO, cez čo Ježiš prešiel, bolo to, čo vlastne viedlo do duchovnej SILY, ktorá premohla moje hriechy a oslobodila ma od smrti!

Urážky, zrada, pokušenie, bičovanie, tŕňová koruna, krutí vládcovia, urážky dokonca od zlodeja, ktorý visel vedľa Neho na kríži - všetko toto ZNÁSOBOVALO SILU, ktorú Ježiš použil pre nás, aby nás vykúpil z našich hriechov!

Pre svet bude znášanie kríža vždy vyzerať ako porážka. A často sa nám budú posmievať za vydržanie, skôr ako budeme bránení. Avšak pre tých, ktorí majú duchovný zrak, sa to stane príležitosťou, ktorú Boh stvoril a jedinečne vytvaroval, len pre nás, aby nám dal vykúpenie a SILU cez naše hriechy a našu bolesť.

Je to požehnanie, ktoré dáme po urážke alebo zle, ktoré nám bolo dopustené - nikdy neprestávaj dávať požehnanie, ktoré je navrhnuté tebe a mne zdediť. Nikdy nebuď spokojný iba s tým, že sa vzdáš uspokojenia tela vrátením urážky alebo zla, ktoré sa ti stalo. Uisti sa, že využiješ príležitosť, ktorú ti dal Boh a utekaj s ňou.

Je to česť byť „bez plášťa“ a vynechať tvoj krok/počin počas „druhej alebo tretej míle“, keď si už unavený - a vtedy začneš cítiť silu, ktorá tým bola naplánovaná.

Je to v tomto stave, kedy a kde nájdeme SILU zmeniť náš svet.

Toto je SILA, ktorá ťa katapultuje cez prekážku ku každému zasľúbenému požehnaniu!!

C3

Zápisník

Ak máš svedectvo alebo chválu o odkaze z tohto týždňa a rád by si sa o ňu podelil, prosíme, nájdi si čas KLIKNÚŤ SEM a ODOŠLI Chválu.

Stay Encouraged Blog!

Sign up to receive awesome content in your inbox, every week on Monday.

!!Please remember to check your inbox or spam to confirm your subscription!!

We don’t spam!!