Sharing is caring!

Na dokončenie sérií ABP som vždy cítila, že to potrebuje jeden posledný princíp, aby sa tieto série ukončili. Berúc do úvahy, že by to vytvorilo 14 princípov alebo dvakrát číslo 7 „je to ukončené“ „je to ukončené“, to bolo pre mňa dostatočné potvrdenie, aby som HB „hľadala Boha“ pre Jeho múdrosť a aby ma On viedol. Takmer okamžite som vedela, že princípom na dokončenie a zviazanie tohto dokopy, je stať sa človekom činu.

Jakub 1,22— KAT „A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.“

ECAV „Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba.“

EKU „Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.“

ROH „A buďte činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba falošným rozumovaním.“

Odkazy „Nenechajte sa oklamať myšlienkou, že ste poslucháčom, keď ste čokoľvek, ale necháte Slovo ísť jedným uchom dnu a druhým von. Konajte podľa toho, čo počujete! Tí, ktorí počúvajú a nekonajú, sú ako tí, ktorí sa pozerajú do zrkadla, odchádzajú a po dvoch minútach nemajú tušenie, kým sú, ako vyzerajú.“

Možno moja najobľúbenejšia verzia je anglická TPT verzia „Nepočúvajte iba Slovo Pravdy a nereagujte naň [alebo nezlyhávajte naň reagovať].“ Čítanie a prijímanie do srdca to, čo už bolo povedané, môže byť práve prvým krokom, ale odpovedanie alebo robenie niečoho, o čom to hovorí, keď vieš, že je to pravda, je to, ako dať všetko do akcie. Avšak...

On chce, aby sme Mu viac ako ktokoľvek iný na svete dôverovali, že ON to urobí.

Žalm 37,5 „Pánovi zver svoje cesty a Jemu dôveruj, On sa už postará.“

Je to ako keby šepkal,´bezo Mňa nemôžete nič urobiť.´ (Ján 15,5), tak prosím, iba Ma požiadaj, aby som niesol toto bremeno alebo zodpovednosť alebo zmenil, čo treba urobiť.“

Ak teda naozaj chceš, „Požehnania na celý Život“ začať alebo pokračovať v „Pretekaní a Prelievaní“, tak, že ty a ostatní môžete sledovať „Požehnávajúce a Pomazávajúce Toky“. Ak si chceš byť istý, že „Čokoľvek [Ty] Urobíš, [Ty] Budeš Prosperovať“, takže budeš „Nemajúci Nedostatky v Ničom!“ zatiaľ čo si „Zvýšiš Ducha“ a budeš kričať chválu, keď „Zarodíš Svoju Úrodu“.

Aby si mal „Charakter srdca“ a „Žil v Pánových Požehnaniach“, aby si ich mohol „Vymenovať Jedno po Druhom“ a deliť sa s ostatnými  o „Silné Nástroje pre Víťazstvo“, takže ty a oni môžu „Vstúpiť do Vyššej Zeme“ a „Prevezmeš si Svoj Trón “, kde On chce, aby boli všetci Jeho synovia.

Byť “Človek činu“ znamená, že musíš mať srdcové spojenie so svojím Milovaným nielen vtedy, keď si prvýkrát uvedomíš nejaký princíp alebo každý princíp, ale zakaždým, keď si spomenieš, že ti niečo chýba.

On chce, aby Jeho syn „nemal nedostatok v ničom“ (Jakub 1,2–6 ROH), ale nie tak, že požehnania môžu byť nazhromaždené, ale tak, aby každé požehnanie, ktoré dostaneš, mohlo byť zdielané – pokiaľ možno rozptýlené medzi tých, ktorí volajú.

Ak existuje jedna spoločná cesta tých, ktorí žijú každý rok POŽEHNANÍ, sú to tí, o ktorých sa vie, že sú Darcovia.

Lukáš 6,38— „Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

Zatiaľ, čo opak je tiež pravdou. „Niekto (priam) rozhadzuje, a (predsa) mu stále pribúda, druhý zasa šetrí väčšmi, než sa sluší, a má nedostatok vždy. Človek, čo žehná (rád druhým, sám) zbohatne, ten však, kto (iných) preklína, aj sám bude prekliaty“ (Príslovia 11,24-25).

Byť požehnaný každý deň, každý rok, premeškajú tí, ktorí odopierajú akékoľvek požehnania. Odopierajú dať niekomu pochvalu (hoci si ju myslia) alebo odopierajú zaplať ich desiatok. Odopierajú súcit tým, ktorých považujú za tých „čo si ho nezaslúžia“ a sú bezradní, aby zistili, prečo sa „zdá“, že Boh ignoroval ich modlitby a odoprel od nich Jeho prísľuby.

Poznanie, akému BOHU slúžime, BOHU, ktorý nás stvoril, môže byť zhrnuté do tohto jedného kľúčového princípu - princíp, na ktorom máme všetci základ byť požehnaní.

Boh miloval — tak dal.

Rimanom 5,8— „Ale Boh dokazuje Svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.“

Ján 3,16— „Veď Boh tak miloval svet, že dal Svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v Neho verí, ale aby mal večný život.“

Boh miloval—tak dal

Teraz je rad na tebe, aby si sa stal človekom činu. Žal si, pretože si sial.

Buď Darcom, Buď požehnaný tento a každý Rok!

PRAKTICKÁ POMOC

Ak chceš byť finančne požehnaný, odovzdaj Mu svoj desiatok.

Ak chceš byť tak požehnaný, že sa ti bude chcieť kričať, odošli chválu.

Keď chceš, aby sa tvoja CO (Cesta Obnovy) ukázala ako Svedectvo Obnoveného Manželstva, daj ostatným Nádej. Ak potrebuješ pomoc, aby si vedel, ako to urobiť, prejdi na stránku Evanjelista.

Daj pochvaly.

Daj objatia.

Daj súcit.

Buď požehnaný.

C3

Zápisník

Ak máš svedectvo alebo chválu o odkaze z tohto týždňa a rád by si sa o ňu podelil, prosíme, nájdi si čas KLIKNÚŤ SEM a ODOŠLI Chválu.