Sharing is caring!

Poďme pokračovať tam, kde sme prestali s vysvetlením, že #1 Boh nás chce požehnať. A ak JE to pravda, že nás Boh chce požehnať, tak prečo potom nie sú požehnaní všetci veriaci?

Ja to chápem, že odpoveď na to je, že je to z toho istého dôvodu, prečo NIE je každý spasený. Pretože nie každý „verí v Pána Ježiša Krista“ a že Boh nám hovorí, že si želá, aby „nikto nezahynul, ale aby všetci prišli do večného života“. A ak si si prečítal knihu Obnov Svoje Manželstvo alebo pracovnú knihu Múdry muž, potom vieš, že musíme spĺňať Božie podmienky, aby si obdržal Jeho prísľuby. Bohužiaľ, občas zabudneme, že sú tu podmienky, a preto ti pripomínam tretí princíp.

Princíp #3 Aby si bol požehnaný, musíš Ho milovať natoľko, že Ho budeš poslúchať.

Toto nie je, čo hovorím ja, povedal to On v Jánovi 14,15. Ježiš jednoducho hovorí: „Ak Ma milujete, budete zachovávať Moje prikázania.“

Ver tomu alebo nie, vo chvíli, keď som začala rozširovať moju službu (ako mi dal pokyn Pán, urobiť tak v roku 2004, keď mi položil na srdce, aby som znova prevzala túto službu), začala som vidieť prekvapujúce veci. Zistila som, že mnohí, ktorí sa pripojili k nášmu spoločenstvu, nedodržiavali svoje záväzky. V tom čase, aby sa pripojili k nášmu spoločenstvu obnovy, bolo potrebné čítanie kníh, ktoré mnohí neprečítali, aj keď sa k tomu zaviazali, keď sa k nám pripojili. Vtedy som tiež sledovala, či ľudia čítajú Bibliu každý deň, majú denne tichý čas a iné veci, ktoré treba poslúchať, aby boli požehnaní obnoveným manželstvom, o ktorom neustále rozprávali a boli posadnutí získať ho.

Toto odhalenie sa skutočne stalo odpoveďou na moju modlitbu. Počas leta v roku 2003 som stále „volala“ na Boha a pýtala sa Ho, PREČO boli niektoré manželstvá obnovené a prečo iné nie—pretože som Mu pripomenula, že On NIE je ten, ktorý robí medzi ľuďmi rozdiely, ako je to vysvetlené v Skutkoch Apoštolov 10,34. A ako som predpokladala, Boh bol verný odhalením mnohých vecí odkrývajúcich mnohé problémy, ktoré boli príčinou.

Zaujímavé je, že nie som jediná s touto otázkou. Mnohí z vás sa pýtajú to isté, keď píšete do našich kancelárií alebo keď sa rozprávate o svojej Ceste Obnovy so svojím ePartnerom a prípadne, keď sami voláte k Bohu.

Dodržiavanie Jeho zákonov je samo o sebe princípom a keďže je to jeden z Božích zákonov, znamená to, ako vieš, že jeho poslúchanie nie je dobrovoľné. Každý z Božích zákonov bol zavedený, keď stvoril vesmír. Rovnako ako pri zákone gravitácie, neexistuje žiaden spôsob, ako obísť dôsledky. Ak skočíš, spadneš. Nezdá sa mi, že by nám to nebolo jasné. Tak prečo sme takí bezradní a lámeme si hlavu, keď nevidíme požehnania—aj keď sa za ne modlíme a veríme v ne a keď VIEME, že Boh nás chce požehnať?

Keď potom naše požehnanie neprichádza v primeranom čase, začneme sa pýtať, či nás Boh chce požehnať alebo nie. Opäť, niet pochýb, že ťa chce požehnať všetkým možným spôsobom, ale ak porušíš Jeho princípy a/alebo Jeho zákony, potom ťa jednoducho nemôže požehnať. Je to také jednoduché.

Pred rokmi som sa v službe delila o to, že keď som v roku 2003 znovu prevzala túto službu, Boh vtlačil do môjho srdca VEĽA vecí, ktoré povedal, že je potrebné zmeniť, aby Jeho požehnanie a pomazanie prúdilo do mňa, cezo mňa a na mňa. Niektoré z toho, čo povedal, sa zdalo takmer nemožné dosiahnuť. Ale jedna vec po druhej sa dokončili, keď som Ho hľadala, aby mi pomohol, hlavne tým, že som s Ním proste trávila viac času. Nestalo sa to mojou prácou alebo snahou, ale tichým sedením s Ním. 

Toto je princíp, ktorému väčšina veriacich nerozumie, a tak píšu do našej kancelárie alebo o ňom hovoria niekomu inému. Jednoducho nedokážu pochopiť, ako alebo prečo sa veci nevyvíjajú tak, ako by si predstavovali. Napríklad pri vyznaní hriechu alebo pri žiadaní niekoho o odpustenie. Aj keď to robia so správnym srdcom, osoba, s ktorou sa cítiš nútený, dať veci do poriadku, nemusí dobre reagovať—napriek tomu nezáleží na tom, ako reaguje. Princíp je jednoducho ten, že Boh videl tvoje srdce, keď si sa rozhodol poslúchať Jeho zákony a nasledovať Jeho princípy. A to je to, na čom záleží a čo ťa zmení a požehná ťa!

Poslušnosť je často ťažké rozoznať. Keď som prvýkrát písala tieto série, ako byť požehnaný, usilovne som hľadala Pána a hovorila som, že Ho budem hľadať každý deň, aby som rozoznala, čo chce odo mňa, aby som urobila s tými, ktorí neposlúchajú a nedodržiavajú svoje záväzky. V skutočnosti som Mu povedala: „Aký má význam udržiavanie ľudí v našom spoločenstve v nádeji, že obnovia svoje manželstvo, keď Ty a ja vieme, že nebudú obnovení. Je to, akoby som sa podieľala na podvode.“

Vtedy som si otvorila Bibliu na tomto verši v Malachiášovi 3,18: „Vrátite sa a budete vidieť rozdiel medzi spravodlivým a nespravodlivým, medzi tým, čo slúži Bohu, a tým, čo Mu neslúži.“ Hneď potom, čo som si to prečítala, som pokračovala v čítaní a ocitla som sa v najpopulárnejšom verši v Malachiášovi 3, 10-11, „Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte - hovorí PÁN zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť. A pohrozím kvôli vám žráčovi, že vám nepokazí plody zeme a vinič na poli vám nebude neplodný - hovorí PÁN zástupov.“

Po tomto som nemala ŽIADNE pochybnosti a nemám ŽIADNE teraz, že mnohí z vás čelia žráčovi, ktorý ti je v pätách, aby ťa aj naďalej finančne ničil a určite dokončil zničenie tvojho manželstva, tvojej manželky a tvojej rodiny. Takže sa ťa znova pýtam, čo robíš, aby si ho zastavil?  

Pravda je, že nemôžeš urobiť nič iné, len prísť na miesto odovzdania a riadenia sa Jeho princípmi. Nie tými, ktoré chceš poslúchať alebo tie, ktoré ťa oslovujú, ale tie, ktoré sú najťažšie. Pretože pre tieto najťažšie princípy nepriateľ robí, čo je v jeho silách, aby ťa zastavil od ich dodržiavania. 

Druhá pravda je, že bez Neho nedokážeš urobiť nič. Tak sa prestaň pokúšať. Namiesto toho, ako som povedala už predtým, jednoducho s Ním tráv viac času. Zmena sa nestane prácou alebo snahou, ale keď s Ním budeš v tichosti sedieť. Vtedy sa dejú veci.  Vtedy sa meníme. Vtedy ideme od Slávy ku Sláve. Vtedy pretekajú požehnania v našich životoch— pretekajúc na tých, ktorí sú k nám najbližšie.

C3

Zápisník

Ak máš svedectvo alebo chválu o odkaze z tohto týždňa a rád by si sa o ňu podelil, prosíme, nájdi si čas KLIKNÚŤ SEM a ODOŠLI Chválu.