Sharing is caring!

Počas posledných týždňov sme hovorili o tom, ako byť požehnaný v roku 2021. Preskúmali sme zatiaľ tri základné princípy:

Princíp #1 Boh Ti CHCE Požehnať!

Princíp #2 Utrpenie a žiaľ nám pomáha získať zrelosť, aby sme z požehnania mali úžitok!

Princíp #3 Aby si bol požehnaný, musíš Ho milovať natoľko, že Ho budeš poslúchať.

Tento týždeň sa chceme naučiť štvrtý princíp.

Princíp #4 Aby si bol požehnaný, musíš rozjímať nad Jeho Slovom.

Žalm 1,2-3—

„Ale v zákone Pánovom má záľubu

 A o Jeho zákone rozjíma dňom i nocou.

Je ako strom zasadený pri vode,

Čo prináša ovocie v pravý čas,

A jeho lístie nikdy nevädne;

Darí sa mu všetko, čo podniká.

Ak použijeme žalm 1 ako svojho sprievodcu, vidíme, že sľubuje, že AK budeme rozjímať o Božom slove do tej miery, že o ňom premýšľame celý deň a aj v noci—budeme ako strom, ktorý je pevne a dôkladne zasadený k vodným tokom, ktorý prináša svoje ovocie, keď je v sezóne a jeho listy nevädnú ani nevyschnú a čo je najviac vzrušujúce—ČOKOĽVEK, čo urobíme, budeme prosperovať!

Viem, že to, čo som napísala, nie je od slova do slova a interpunkcia nie je ani zďaleka ako vo verši, ktorý som uviedla vyššie, ale je to preto, že som ho napísala z pamäti, z môjho srdca, všetko sú to parádičky, ktoré som zažila v mojom vlastnom živote.

Keď mi bol predstavený tento verš prvýkrát, verila som tomuto prísľubu natoľko, že to bol prvý verš, ktorý som sa naučila naspamäť. Vlastne som si zapamätala celý prvý žalm, potom ako som prvýkrát počula tento princíp, keď som navštevovala jeden seminár. V tom čase počas mojej Ceste Obnovy bol môj manžel preč rok a osem mesiacov.

Verila som tomuto veršu a vzala ho ako Jeho prísľub pre mňa a ako navrhli na seminári, začala som sa učiť naspamäť celý prvý žalm. Ešte predtým som si ukryla v srdci mnoho veršov zapisovaním ich na 3×5 kartičky.

Žalm 119,11 KAT—

„V srdci si uchovávam Tvoje výroky, aby som proti Tebe nezhrešil.“ EKU„V srdci som si skryl Tvoju reč, aby som proti Tebe nehrešil.“

Dovoľ mi to povedať tak jasne, ako dokážem. Ak si zapamätáš práve tento JEDEN princíp, zmení to tvoj život, rovnako ako to zmenilo môj život—NAVŽDY! Odkedy som rozjímala nad týmto jedným veršom, nikdy som už nebola rovnaká.

Ako? Prečo?

Pretože predovšetkým Boh je verný Jeho prísľubom. Takže kedykoľvek si ich vezmeme ako Jeho prisľúbenia pre nás a veríme vo viere, že On je verný a všetky Jeho prisľúbenia sú „Áno!“ a „Amen!“ a hovoríme nimi späť k Nemu, bude to úspešné.

Izaiáš 55,11—

„tak bude Moje slovo, ktoré Mi vyjde z úst, nevráti sa ku Mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal, a vykoná, na čo som ho poslal.“

Prvá vec, ktorú som si všimla, keď som sa začala snažiť zapamätať si tento verš, zdalo sa, že ho hovorím znova a znova—vo dne i v noci. Vtedy začal byť Jeho prísľub vo mne žijúci. Stal sa súčasťou mňa. A veľmi skoro som si všimla, áno, čokoľvek som urobila, prosperovala som!

Nie, moje manželstvo nebolo obnovené za noc; vlastne hneď nasledujúci mesiac prišiel deň, keď sa môj manžel so mnou rozviedol. Taktiež viem, že sa mi nepriateľ naďalej posmieval a hovoril: „Hej, toto je, ako budeš prosperovať! Zapamätávaš si Písmo a tvoj manžel sa s tebou rozvádza!“ Ale toto bola moja skúška viery a bez skúšky, ako môžeme získať svedectvo?

Ako inak môže Boh poznať naše srdce? Pamätaj, že hovorí: „Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.“ Jeremiáš 17,10. Možno nepoznáme naše vlastné srdcia, pretože tiež hovorí: „Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná?“ Jeremiáš 17,9 To je dôvod, prečo nás Boh skúša.

Takže, ak dokážeme, že sme verní a „neochabneme v konaní dobra.“ Galanťanom 6,9 potom „...Boh je a že odmeňuje tých, čo Ho hľadajú.“ Hebrejom 11,6

A ešte, každý jeden verš, ktorý som „ukryla vo svojom srdci, aby som proti Tebe nehrešil“, mi dokázal, že ma mení obnovením mojej mysle. Potom, keď sa zmenila moja myseľ, zmenilo sa aj moje srdce a ak by to nestačilo, Boh tiež sľúbil každému z nás, ako sme hovorili, že budeme PROSPEROVAŤ v čomkoľvek, čo urobíme! Vuav!

*Mimochodom. Ak sa obávaš pojmu „zapamätávanie si“ biblických veršov, každý biblický verš, ktorý som vyššie napísala, bol napísaný z mojej pamäte. Jeho Slovo som ukryla hlboko do svojho srdca, jednoducho z písania veršov na 3x5 kartičky a čítania si ich raz ráno (vo chvíli, keď som sa zobudila), raz večer (pred spaním) a kedykoľvek som vedela, že potrebujem výstrel povzbudenia (čo bolo počas mojej Cesty Obnovy stále!).

Teraz, keď hovoríme o poslúchaní Ho a splnení podmienok Jeho prísľubov, Princíp #3: Aby si bol požehnaný, musíš Ho milovať natoľko, že Ho budeš poslúchať, potrebujeme očividne vedieť a rozumieť, čo nás žiada poslúchať.

To je miesto, kde „obnovenie našej mysle“ rozjímanie nad Písmom—umytie sa v Jeho slove—je tak dôležité. Aby si bol schopný zmeniť sa alebo premeniť sa, potrebuješ obnovovaciu silu Jeho Slova. Musíš o ňom rozjímať, inými slovami, premýšľať o ňom znova, znova a znova!

Nad ktorými veršami Písma by si mal meditovať?

Začni prísľubom, ktorým sme začali, ktorý odomkne všetky ostatné! Ďalej prejdi na verše, ktoré čítaš v našich zdrojoch, pretože každý z týchto veršov sa vylial z môjho srdca, keď som dokončila moju Cestu Obnovy. Boli tam zasadené, keď Boh dovolil, aby sa moje manželstvo rozpadlo a zanechalo mi nežné srdce alebo dobrú pôdu na zasadenie Jeho Slova.

Matúš 13:18-23—

„A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú.“

Nedávno som dostala list od niekoho, kto spochybňoval pravosť našich obnovených manželských svedectiev, hovoriac, že zneli ako reklama na naše zdroje. Ubezpečila som ju, že sú autentické a že sme sa jednoducho pýtali mužov a žien, či existujú nejaké zdroje, ktoré by odporučili a ktoré by pomohli mužom a ženám, ktorí rovnako ako oni, túžia obnoviť manželstvo.

Mnohé, na ktoré sa pýtala, boli od mužov a žien s obnovenými manželstvami, pričom všetky mali jedno spoločné; Každý z nich obnovil svoju myseľ pomocou princípov a veršov, ktoré ukryli do svojho srdca, čo viedlo k tomu, že Boh obnovil ich manželstvo.

Bolo to Božie slovo, čo ich premenilo; bolo to Božie Slovo, čo premenilo mňa. Bude to Božie Slovo, čo premení teba. Čím viac teda čítaš, rozjímaš a potom čítaš a rozjímaš o Jeho prisľúbeniach, tým viac sa premeníš na novú osobu. Ako veľa sa chceš premeniť, určí, koľko tvojho dňa, týždňa alebo mesiaca tráviš v Božom slove a v Jeho prítomnosti.

Znovu si teda pripomeňme princíp  #4 — Aby si bol požehnaný, musíš meditovať nad Jeho Slovom.

Tí, ktorí píšu obnovené manželstvá, znejú inak ako svet, však? Zdá sa, že hovoria vo všetkom Slovom. Je to preto, že sa zmenili obnovením ich mysle. A čo ty? Koľko svojho dňa tráviš v Jeho Slove a koľko tráviš obnovovaním svojej mysle?

Ak si sa nikdy neučil Písmo naspamäť, začni tento týždeň. Napíš si iba jeden verš, o ktorom si myslíš, že je to prísľub, ktorý má Boh práve pre teba. Napíš si ho na kartičku 3x5 a venuj čas tomu, aby si si ho označil vo svojej Biblii, potom si ho jednoducho čítaj 2 krát každý deň. Veľmi skoro budeš premýšľať o tom prísľube „vo dne aj v noci“ A začneš túžiť po Jeho slove.

Žalm 42,2 „Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za Tebou.“

Potom, keď to najmenej čakáš, zistíš, že vo všetkom, čo robíš, začneš prosperovať! 

C3

Zápisník

Ak máš svedectvo alebo chválu o odkaze z tohto týždňa a rád by si sa o ňu podelil, prosíme, nájdi si čas KLIKNÚŤ SEM a ODOŠLI Chválu.