Sharing is caring!

Tento týždeň som nadšená, že sa môžem podeliť o Princíp #5 Musíme mať jednotnú myseľ.

Ak je v tvojom živote jedna vec, ktorá blokuje alebo bráni preniknúť požehnaniam do tvojho života, je to rozpoltená/dvojtvárna myseľ, vedúca k pochybnostiam, čo je opakom viery.

Hebrejom 11,6—„…Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo Ho hľadajú.“

Keďže táto celá séria je o tom, ako byť požehnaný v roku 2021 a vieme, že náš Odmeniteľ je Boh, potom potešiť Ho a dať sa do pozície, v ktorej budeme požehnaní, znamená, že nikdy nepochybujeme alebo nemáme otázky o Jeho túžbe požehnať nás—a to znamená, že máme jednotnú myseľ.    

Pozri si tento veľmi silný princíp a prísľub umožňujúci na to hlboký náhľad:

“Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania [skúšky v KAT preklade],

vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť..

Ale vytrvalosť nech je dokonalá v skutku,

aby ste boli dokonalí a celí bez úhony

aby ste v ničom nemali nedostatok.

Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť,

nech si prosí od Boha,

ktorý prosto a ochotne dáva všetkým

a dostane sa mu jej.

Ale nech prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania.

Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, ktorú vietor unáša a zmieta.

Lebo nech si taký človek nemyslí, že dostane niečo od Pána

- muž (to) rozpoltený, vo všetkom počínaní nestály.

 —Jakub 1,2-8 ECAV

Rozpoltená/dvojtvárna myseľ je niečo, čo veľmi málo ľudí považuje za nesprávne, ale tí, ktorí poznajú a študujú Písmo, chápu, že môžeš robiť veľa dobrých vecí, ale ako nám hovorí vyššie uvedený verš - AK by sme mali rozpoltenú/dvojtvárnu myseľ, NEmali by sme očakávať, že od Pána NIEČO dostaneme. Je to ako jedna ďalšia z mojich absolútne OBĽÚBENÝCH kapitol v Biblii, kde sa tiež hovorí:    

„Nenávidím ľudí dvojtvárnych, ale Tvoj zákon milujem.“ Žalm 119,113.

Dvojtvárnosť/Rozpoltená myseľ: Aký je koreň tohto zla, ktorý bude mať za následok naše neprijatie požehnaní od Boha?

Keď som písala tieto série v roku 2004, povedala som, že existuje jedna otázka, na ktorú sa ma ľudia pýtajú častejšie ako na ktorúkoľvek inú a zdá sa, že „sa mi stále dostáva pod kožu“, bez ohľadu na to, ako často sa ma na ňu pýtajú. Otázka, ktorá mi bola tak často položená, znie podobne ako niečo takéto: „Čítal som všetky svedectvá vo vašej knihe a na vašich webových stránkach, ale žiadne nie je presne ako moje ...“ Potom mi povedia o svojej situácii, aby som im povedala, či si myslím, že ich manželstvo bude obnovené.

Aby som bola úplne úprimná, mojou prvou reakciou je hnev. Vzápätí svoj hnev ľutujem, skôr ako odpoviem, ale možno (iba možno) mohol by byť môj hnev Boží hnev? Možno je to duch Boží vo mne, ktorý je rozhnevaný tými, ktorí tvrdia, že sú kresťania, ale prejavujú „malú vieru“.

Na moju obranu, pripomeňme si, čo sa hovorí v Žalme 119,113 „Nenávidím ľudí dvojtvárnych, ale Tvoj zákon milujem.“ Čo som cítila, že im mám odpísať, bolo: „Hej, máš VŠETKY tieto svedectvá o „zdanlivo“ beznádejných manželstvách, máš MOJE svedectvo, ktoré som bola ochotná zdieľať a zverejniť všetkým na celom svete a ako by toto nebolo dosť, chceš, aby som ťa JA ubezpečila?“

Keď ma Boh povolal, aby som išla touto cestou, nemôžem si pomôcť, ale spomínam si na skutočnosť, že som nikdy ani NEPOČULA o manželskej obnove (keď muž opustil svoju manželku pre inú ženu)—ani o JEDNEJ! Premýšľaj o tom, keď som bola požiadaná začať moju Cestu Obnovy, nemala som ŽIADNU manželskú službu (o ktorej by som vedela), že pomáha povzbudzovať ľudí ako ja: žiadne opotrebované knihy, žiadne informačné bulletiny prichádzajúce do môjho emailu, žiaden blok na čítanie (Internet som mala až o 10 rokov neskôr ;).

Napriek týmto VŠETKÝM „znameniam“ to priveľa ľuďom stále nestačí a musím sa priznať, že ma to rozhnevalo. Viem, že Ježiš bol na Svojich učeníkov nahnevaný alebo bol z nich trochu frustrovaný, keď znova a znova pochybovali. Pamätáš, keď sa obávali o veci tohto sveta: o jedlo, oblečenie atď. A Ježiš im povedal v Matúšovi 6,30 “Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás, vy maloverní?!“

A potom znova, keď Ježiš vyzval Petra, aby vystúpil z lode a kráčal po vode v Matúšovi 14,31 a Peter začal klesať, sa tam hovorí: „Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“

V Matúšovi 16,4 Ježiš povedal, „Pokolenie, zlé a cudzoložné, vyhľadáva znamenie...“ Potom prechádza na to, kde hovorí vo verši 8 „vy ľudia malej viery....“  

Čo sa môžeme naučiť z týchto veršov? Že „bez viery nie je možné potešiť Boha“ a tí, ktorí pochybujú, budú hádzaní „sem a tam“ ako niekto, kto stojí na brehoch oceánu.

Ak ťa často trápia pochybnosti, poviem ti, ako som už povedala mnohým: „Buď sa vráť späť na piesok alebo sa rozhodni vstúpiť hlboko do vody, takže budeš potrebovať Boha, aby ťa držal!“ Inými slovami, buď sa otoč a choď preč od obnovy alebo sa rozhodni vstúpiť do vody hlboko, tak, že sa RADIKÁLNE vrhneš do Pánovho náručia a budeš sa držať Jeho princípov, ktoré ťa udržia nad vodou!

Rozpoltená/dvojtvárna myseľ môže mať aj iné príčiny. Jedna je počúvanie tých, ktorí ti povedia veci, ktoré sú „v rozpore“ s obnovou. Ako často čítam priznania tých, ktorí píšu, že sa „vzdávajú“, čo neodvratne vyplynulo z počúvania niečoho, čo by NEMALI počúvať ani čítať! (Tento princíp je v kapitole 1 RYM, ako väčšina z vás vie.)

Okrem toho som si všimla aj rozpoltenú/dvojtvárnu myseľ u tých, ktorí dostávajú pomoc pri ich manželstve od svojho farára, od poradcu a tiež od iných manželských služieb. Poznanie a viera v tento veľmi dôležitý princíp rozpoltenej/dvojtvárnej mysle (s veľmi ničivým dôsledkom nášho „nedostávania ničoho od Boha“) bol dôvod, prečo nás viedol vysvetliť túto tému neskôr v súčasných lekciách.

Vyzývam vás všetkých, ktorí v súčasnosti prijímate pomoc z jedného z týchto zdrojov, ktoré som spomenula vyššie, aby ste hľadali Boha a opýtali sa Ho, kde ste v súčasnosti zasadení.

Z prvých lekcií „ako byť požehnaný v roku 2021“ vieme, že musíme byť pevne zasadení ku vodným tokom. Ak nie sme ZASADENÍ (ale skáčeme z jedného zdroja vody do druhého), ľahko sa staneme s rozpoltenou/dvojtvárnou mysľou.

Možno ešte predtým, ako sa zasadíš sem, sa musíš uistiť, že si „počul od Boha, že chce obnoviť TVOJE manželstvo“.

Musím sa priznať, že tento princíp, ktorý je tak veľmi dôležitý, nebol v našich zdrojoch dostatočne zdôraznený. Môžu to byť iba tí, ktorí sú v druhom alebo nasledujúcom manželstve, ktorí skutočne hľadajú Boha, aby uvideli, či JE Jeho túžba obnoviť ich manželstvo. Títo jednotlivci sa často zastavia, aby hľadali Boha kvôli zisteniu, či je to Jeho túžba alebo vôľa, po prečítaní kapitoly knihy RYM, ktorá sa zaoberá rozvodom a opätovným vstúpením do manželstva (z kurzu 1). Možno, pretože sa to až doteraz zanedbávalo, mali výhodu (pretože oni boli povzbudzovaní hľadať Božiu vôľu) pred tými, čo sú v prvom manželstve, ktoré je prvým manželstvom pre oboch manželov.

Teraz viem, že keby som vo svojom srdci NEPOZNALA, že Boh chcel obnoviť moje manželstvo, nezvládla by som to, nedokázala by som to dosiahnuť cez tie posledné bitky, ktoré bolo potrebné vyhrať na mojej Ceste Obnovy. Som presvedčená, že by som sa vzdala, keby som verila, že bojujem bitku ja a nie Boh.

Keď som však PRVÝ KRÁT išla do tejto bitky obnovenia manželstva, NEmala som túto istotu. Stalo sa tak, až keď som sa dozvedela viac o tom, kto je Boh, naučila sa o Ježišovom srdci a dostatočne som ukryla Božie slovo do môjho srdca, ktoré som naozaj spoznala. Potom, táto viera v Božiu schopnosť a túžba obnoviť MOJE manželstvo bola upevnená, keď som videla obnovu manželstva mojej priateľky, iba pár týždňov pred dátumom môjho rozvodu. Nepochybne viem, že som hľadala Boha po celý čas mojej Cesty Obnovy a vedela som, že táto obnova, MOJA obnova, bol JEHO plán pre môj život.

Dovoľ mi teda uzavrieť to povzbudením ťa, aby si si naplánoval čas a spýtal sa Boha, aký je Jeho plán pre tvoj život. Ver mi a ostatným, ktorí majú obnovené manželstvo; budeš potrebovať Jeho istotu, nie našu, keď sa bitky zosilnia—zvlášť, keď si veľmi blízko ku koncu.

Po druhé, aby si sa vyhol rozpoltenej/dvojtvárnej mysle, hľadaj Pána, aby si videl, ODKIAĽ On chce, aby si dostal pomoc. Keď dostaneš protichodné princípy, je tak ľahké „byť hodený sem a tam“. Čoskoro nastane zmätok a ty nemôžeš pochopiť prečo. Pochybnosti sú potom schopné preniknúť dovnútra a až príliš skoro sa ocitneš odpadnutý, buď na svojej ceste za obnovou alebo v  tvojom vzťahu s Pánom (ktorý bol kedysi tak silný).

Tu v Žalme 1,3 vidíme kontrastný verš pre nás k „nedostávaniu ničoho od Boha“. „Je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, a jeho lístie nikdy nevädne; darí sa mu všetko, čo podniká.“

A znova to vidíme v Jeremiášovi 17,8 „Je ako strom, zasadený pri vode, čo si vystiera k potoku korene, nebojí sa, keď prichádza horúčosť, lístie mu ostáva zelené. V suchom roku nemá starosti a neprestáva rodiť ovocie.“

V živote veriaceho musí existovať stálosť. Preto kňazi odrádzajú od cirkevného preskakovania. Nie je to len preto, že chcú, aby si ostal s NIMI v ICH kostole, je to preto, lebo oni vedia, že preskakovaním medzi zdrojmi sme zraniteľní voči útokom. Vytvára to skrátené korene. IBA strom, ktorý je zasadený PEVNE, vydrží vetry a víchor uprostred búrok, keď (nie ak) zasiahnu. Strom, ktorý je PEVNE zasadený, dokáže vydržať, keď dôjde k pokušeniu a dôvod je jednoduchý - je UZEMNENÝ.

Už v roku 2004, vždy keď som sa zmienila o výbere manželskej služby, ľudia chceli neodvratne, aby som im povedala, aké sú rozdiely medzi našou službou a ostatnými manželskými službami. Nikdy som sa však pri tom necítila pohodlne, až kým ma On neviedol napísať celú kapitolu. Dôvod je, pretože Boh nie je spokojný s nejednotnosťou, ale s Jednotou Jeho nasledovníkov. Okrem toho Boh je VIAC AKO SCHOPNÝ viesť ťa „keď Ho hľadáš celým svojím srdcom“. Celú otázku možno zhrnúť položením si otázky: „Kde Boh chce, aby si bol?“

Na záver, v Písme sme videli, že rozpoltené/dvojtvárne zmýšľanie je niečo, čomu by sme sa mali VEĽMI opatrne vyhnúť; Preto by sme mali urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme nepodľahli jeho veľmi jemným pokušeniam byť vtiahnutí do cesty zničenia.

To znamená, aby si sa vyhol tomuto spoločnému zničeniu, jednoducho každý deň venuj pozornosť premýšľaniu, rozjímaniu a hľadaniu Božej tváre a srdca Pána počas celého tohto týždňa. Nezabudni sa Ho opýtať, či si sa túlal po nejakej forme rozpolteného/dvojtvárneho zmýšľania. A pre tých z vás, ktorí stále hľadáte obnovenie svojho manželstva –urovnaj si túto záležitosť obnovenia vo svojej mysli, srdci a určite to urob s “Tým, ktorý miluje tvoju dušu“.

Hľadaj Pána a spýtaj sa Ho, kde chce, aby si bol zasadený.

A ak ťa Boh vedie niekde inde, potom ti ponúkam milujúcu rozlúčku.

Ak ti Boh hovorí, aby si zostal s nami, potom začni byť URČITE zasadený, aby si čoskoro mohol priniesť ovocie na nakŕmenie tých, ktorých nám Boh pošle vo väčšom počte ako kedykoľvek predtým!

C3

Zápisník

Ak máš svedectvo alebo chválu o odkaze z tohto týždňa a rád by si sa o ňu podelil, prosíme, nájdi si čas KLIKNÚŤ SEM a ODOŠLI Chválu.

Stay Encouraged Blog!

Sign up to receive awesome content in your inbox, every week on Monday.

!!Please remember to check your inbox or spam to confirm your subscription!!

We don’t spam!!