Sharing is caring!

Od začiatku tohto roka sa učíme rôzne princípy objavovania požehnaní. Urobme si chvíľku na ich preskúmanie:

Princíp #1 Boh Ťa CHCE Požehnať!

Princíp #2 Utrpenie a Žiaľ nám pomáha získať zrelosť, aby sme z požehnania mali úžitok!

Princíp #3 Aby si bol požehnaný, musíš Ho milovať natoľko, že Ho budeš poslúchať.

Princíp #4 Aby si bol požehnaný, musíš rozjímať nad Jeho Slovom.

Princíp #5 Musíme mať jednotnú myseľ.

Dnes budeme diskutovať o princípe, ktorý blokuje požehnania, ktoré pre nás Boh má:

Princíp #6 Musíme prestať robiť to, o čom VIEME, že je nesprávne.

Tak veľa z nás sa trápi s problémom robenia toho, o čom VIEME, že je nesprávne, ale zisťujeme, že nie sme SCHOPNÍ bojovať proti pokušeniu.

Dokonca aj apoštol Pavol zistil, že nebol schopný robiť to, čo chcel robiť, ale robil to, čo robiť NEchcel. Tak veľa (bolo jeho žiaľu), že volal v Rimanom 7,24 „Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z tohto tela smrti?“

Minulý týždeň som sa cítila byť vedená na návštevu drahej priateľky z nášho kostola, ktorá má obnovené manželstvo. Chcela sa so mnou podeliť o niečo dôležité a hoci nikdy nemám čas na osobné vzťahy, počula som sa, ako jej hovorím, že by sme sa mohli stretnúť.

Plánujúc urobiť krátku návštevu, Pán ma tam držal dlho – tráviac s ňou pár hodín, pretože auto, ktorým som prišla, sa pokazilo. Aj keď sme sa obe zhodli na tom, že to Pán scelí a dá nám múdrosť/vedomosti o tom, čo bolo zlé, až potom, keď jej manžel prišiel domov z práce, sme objavili (alebo by som mala povedať, že Pán „odhalil“) príčinu, takže som mohla odísť a opraviť to. Pán urobil pre mňa toto stretnutie vedené Duchom Svätým a použil problémy s autom, aby stretnutie udržal na tak dlhú dobu, na akú ma tam chcel mať.

Najskôr, keď som prišla a mala tam iba mňa, rovnako ako Pavol kričala, že niečo bolo úplne nesprávne! Nemala „jemného a tichého ducha“, ktorý Bohu umožnil obnoviť ju a jej manželstvo. Namiesto toho robila všetko, čo nenávidela; zdalo sa, že jej „staré ja“ je naspäť!!

Keď som mala chvíľku osamote, požiadala som Pána o múdrosť, ktorú chcel, aby som jej dala. Prekvapivo, vo chvíli, keď som sa vrátila do miestnosti, ešte predtým, ako som mala možnosť čokoľvek povedať, vyhŕkla, „Chcela som s tebou hovoriť o pôste“. Ok, toto bolo to slovo od Pána. Pôst.

Nie je nič mocnejšie na ničenie pevností, získavanie pokrokov a UMŔTVOVANIE tela ako pôst! Toto nie je jediné riešenie, ale je to jeho veľká súčasť a často tam, kde On začína.

Najskôr som jej povedala, ako hovorím tebe, že Pán chce VŠETKÝM ukázať, že „bezo Mňa nemôžete NIČ urobiť!“ Ján 15,5 Pán nám rád ukazuje, že chce, aby sme sa na Neho spoliehali a nikdy sme sa o nič nepokúšali bez Neho.

Apoštol Pavol pokračoval (počas volania, keď robil to, čo nechcel robiť, ale stále to robil), že riešením bolo pochopiť rozdiel medzi duchom a telom. Aby sme to úplne pochopili, dúfam, že si nájdeš čas na prečítanie týchto dvoch veršov, ktoré som pridala k analógii Galanťanom 5,17 a Rimanom 8,5.

Konečný záver je, že nikto z nás sa nemôže zmeniť. Len vtedy, keď „v nás“ pôsobí Boh, sme premenení. Okrem dovolenia Bohu v nás pracovať, pracujeme s Ním aj UMRTVOVANÍM tela pôstom. Pôst je jedným zo spôsobov, ako veriaci, ktorý chce rásť v Bohu, môže umŕtvovať telo a zvyšovať záležitosti ducha.

Takmer pred rokom, keď som hľadala Pána, mi pripomenul (vždy tak jemne), že sa nepostím pravidelne. Kajala som sa Jemu, potom môjmu manželovi, ktorý bol v tom čase naším prezidentom Spoločenstva Obnovy. Je pravda, že sa mi nepodarilo pravidelne postiť, ako povzbudzujeme všetkých vás. A akonáhle sa z toho dostaneš, je tak ľahké z toho skĺznuť, niekedy aj na dosť dlho, ako to bolo v mojom prípade.

Pôst začal moje duchovné zvyšovanie. Keď hladujeme alebo zhoršíme kŕmenie tela, začneme strácať silu. A zároveň získava silu náš duch.

Navyše k posteniu som jej v Biblii ukázala verš z Izaiáša 58,6 ROH, ktorý začína: „Či toto má byť pôst, aký som vyvolil?...“ Podelila som sa s ňou, že ma Pán nedávno viedol „vybrať si“, ktoré putá zla som chcela stratiť, z ktorých pásiem jarma som chcela, aby ma uvoľnil, z akého útlaku som chcela byť oslobodená. Tento pôst, ktorý som si vybrala, musel prelomiť každé [zotročujúce] jarmo, ktoré ma držalo!

Priznala som sa mojej priateľke, že môj „výber“ pre moje postenie bol strach, zastrašovanie, odsúdenie, vina a hanba - ktoré (v tom čase) viedli môj život a hrali na moje emócie. 

Všetci členovia nášho Spoločenstva Obnovy by mali hľadať Boha kvôli pôstu najmenej dva dni v týždni a mali by sa zaviazať, že to budú robiť nastálo, dokonca až do a najmä po svojej obnove. Hľadaj Boha kvôli múdrosti, aby si vedel, čo by si si mal „vybrať“, aby si počas svojho pôstu prelomil.

Maj však na pamäti, že aj keď sa postíš, keď si v pokušení a jednoducho „sa poddáš“ pokušeniu, potom robíš pravý opak hladovania, aby si UMŔTVIL telo; namiesto toho svoje telo VYKRMUJEŠ.

Kŕmenie tvojho tela ťa duchovne výrazne zníži. Výsledkom bude, že viac a viac pokušení ťa prekoná, kým sa nedostaneš do stavu odpadnutia. Zakaždým, keď „podľahneš“ pokušeniu, telo sa posilní, pretože si ho „nakŕmil“. Potom, keď na teba príde ďalšie pokušenie, tvoja duchovná sila je často príliš slabá a znova a znova spadneš do pokušenia, čoho výsledkom je slabší duch a ešte silnejšie telo.

Aby si skutočne UMŔTVIL telo, musíš sa POSTIŤ, kým nebudeš fyzicky slabý, ale duchovne silný! A keď si fyzicky slabý, zistíš, že je pre teba oveľa ľahšie odmietnuť pokušenie, „odovzdať sa“ pokušeniu. Počula som, ako Joyce Meyerová hovorila, že mala taký obrovský problém s jej ústami, že sa nakoniec uchýlila k „napchaniu si uteráka do úst a bežala po predsieni, aby Daveovi nepovedala nič, čo by nemala!“

Takže spätne v roku 2004, keď som prvýkrát písala tieto série, som urobila zoznam niekoľkých vecí, ktoré som videla robiť príliš veľa našich členov, ktoré nielen blokovali ich obnovu, ale tiež kŕmili ich telo, tak že tam chýbali Jeho požehnania:

  1. Argumentovanie. Aj keď sa mnohí z vás prestali hádať so svojou partnerkou, naďalej sa hádate s ostatnými. Namiesto toho nezabudni, že sa od nás žiada, aby sme žili harmonicky a ochotne (a neodporovali všetkým vo všetkom).
    .
  2. Prestaň klásť otázky. Ak sa stále pýtaš svojej manželky, svojho ePartnera, našej služby alebo kohokoľvek iného, ​​na koho si spomenieš, aby ti pomohol nájsť odpovede, potom si nedal Bohu úlohu, dať ti múdrosť a ani si nedovolil, aby ťa Pán viedol. Ak sa obrátiš na Neho, bude ťa neustále sprevádzať, keď sa prestaneš prikláňať“ svojmu vlastnému porozumenie a uznáš, že iba On pozná cestu, ktorou by si sa mal vydať pozdĺž svojej cesty obnovy.
    .
  3. Prestaň žiadať veci. Jediný, kto dokáže splniť VŠETKY tvoje potreby, je Boh. On poskytol Svojho Syna, aby bol s tebou. Ver mi, nikdy nebudeš spokojný s láskou alebo spoločenstvom, ktoré pochádza od ľudských bytostí. A nikdy sa nebudeš tešiť z bohatstva, s ktorým si požehnaný, ak ti nie je dané priamo od Pána (pretože si Ho požiadal). On chce s tebou nepretržité spoločenstvo, pretože ťa miluje a sľubuje ti požehnať ťa všetkým, čo potrebuješ - ak Ho urobíš prvým vo svojom živote a prvým vo svojom srdci. Urob záväzok vykonať to dnes.
    .
  4. Prenasledovanie. Príliš veľa z vás ešte stále nezanechalo. Ja to viem, tvoji priatelia to vedia a tvoja manželka to vie tiež. Bohužiaľ, ty to stále nevieš a naďalej to popieraš. Ak stále ješ, spíš, premýšľaš a rozprávaš o tvojej manželke (o tom, čo ona alebo on robí, cíti atď.), jednoducho si ich nenechal ísť. Vidíme to v každom formulári, ktorý vyplníš. Aj keď si svojej manželke povedal, že sú slobodní, ty nebudeš nikdy slobodný, kým ich nezanecháš. Ver mi a každému, kto kedy zažil obnovené manželstvo - je v tom taká sloboda umožniť Pánovi byť VŠETKO, čo potrebuješ! Dá ti to slobodu od strachu, zastrašovania, hrôzy a zajatia otroctva potreby mať svoju manželku doma. A toto je sloboda, ktorú Boh potrebuje, aby mohol pracovať a dokončiť tvoju obnovu.

Urob tento týždeň nový záväzok hľadať Pána plnšie, zatiaľ čo sa budeš postiť. A nezabudni zanechať a odovzdať tvoju manželku Jemu. Ak nevieš, ako to urobiť, jednoducho požiadaj Pána, aby to urobil. Staň sa úplne a plne závislý od Neho vo všetkom. A ak si zlyhal vo svojej túžbe postiť sa, urob k tomu tento týždeň nový začiatok tak, že začneš hľadať Boha pre múdrosť, čo tomu v minulosti bránilo. Ak naďalej zlyhávaš alebo máš problémy z dôvodu bolesti hlavy alebo tvojho zdravia, porozprávaj sa o tom s Pánom. Nechaj Ho, aby urobil ten spôsob rovnejším a ľahším, aby ťa On viedol zvíťaziť nad tvojím telom a aby si začal byť vedený Duchom. 

C3

Zápisník

Ak máš svedectvo alebo chválu o odkaze z tohto týždňa a rád by si sa o ňu podelil, prosíme, nájdi si čas KLIKNÚŤ SEM a ODOŠLI Chválu.

Stay Encouraged Blog!

Sign up to receive awesome content in your inbox, every week on Monday.

!!Please remember to check your inbox or spam to confirm your subscription!!

We don’t spam!!