Sharing is caring!

Minulý týždeň sme sa naučili, Čo bude blokovať Božie požehnanie: zlo. Ale čo so zlom, ktoré sa stalo nám?

  • Neodolávať zlu a namiesto toho ho objať—umožňujúc mu zväčšiť sa.

Myslím to vážne? Áno, absolútne, kvôli tomu, čo som konečne bola schopná pochopiť, čo znamená, že ak má byť zlo úplne zničené, musí sa najskôr zväčšiť.

Pomaly si prečítaj, čo sa hovorí v Žalme 92,6 „Aké veľkolepé sú Tvoje diela, PANE, a aké hlboké Tvoje myšlienky! Nerozumný človek to nevie a blázon to nechápe. Hoci hriešnici rastú ako tráva a kadejakí zločinci prekvitajú, večná záhuba ich predsa neminie;“

Boh to najvecnejšie alebo najúčinnejšie dokázal Ježišovou smrťou na kríži. Zlo, ktoré mu bolo urobené, muselo najskôr prekvitať v takom rozsahu a extréme, ako sa to stalo - aby bol hriech zničený navždy! Na našej Ceste Obnovy s Pánom, to znamená, že musíme byť ochotní „vydržať až do konca“, keď sa útoky nepriateľa zväčšujú a zlo voči nám prekvitá - a bez toho, aby sme sa ho snažili zastaviť.

Matúš 5,39—

„No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé.“

Evanjelický preklad Biblie

„Ale ja vám hovorím: Neprotivte sa zlému! Naopak: Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé,“

Ekumenický preklad Biblie

„Ja vám však hovorím: Neprotivte sa zlému! Naopak: Tomu, kto ťa udrie po pravom líci, nadstav aj ľavé.“

Roháčková Biblia

„Ale ja vám hovorím, aby ste sa neprotivili zlému; ale tomu, kto ťa uderí po tvojom pravom líci, nastav i to druhé;“

Jeruzalemská Biblia

„No ja vám hovorím: Neprotivte sa zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé.“

A ten dôvod, prečo nás varuje, aby sme neodporovali zlu, je ten, lebo On vie, čo je tým plánované, aby to PRE nás urobilo. Keď sa hriech dostatočne zväčší a ty si sa rozhodol jednoducho žehnať tej osobe alebo situácii, potom On bude schopný navždy toto zlo zničiť!!

Tu v Jakubovi 1,12 je viac motivácie, „Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo Ho milujú.“

A verš, na ktorý sme sa pozreli ďalej, hovorí v Matúšovi 5,39-42—

„No Ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.“

Takže, tento verš vysvetľuje, že po neodporovaní zlu, môžeš objať zlo tým, že: otočíš druhú stranu tváre, prejdeš ďalšiu míľu a dáš plášť spolu so šatami.

Neviem ako ty, ale ja chcem poznať pravdu a prestať byť človek „nerozumný, nemajúci vedomosti“ alebo „hlúpy, ktorý nedokáže rozumieť tomuto” veľmi dôležitému princípu.

Ak dôverujem Pánovi, že zastaví všetko zlo proti mne, potom musím byť prichystaná a pripravená neodporovať mu a zatiaľ čo sa to deje - zostať skrytá hlboko v Ňom - aby som skutočne objala zlo, ako to bol schopný urobiť Ježiš. Vtedy bude zlo navždy zničené!

Na druhej strane, keď „sa zaoberáme“ nesprávnou myšlienkou (ktorej sme dovolili prísť do našej mysle tým, čo sme počuli, čítali alebo videli), potom uvažujeme o hriechu, ktorý zrodí hriech. Nasledujúci verš objasňuje, ako to začína malé, ale nakoniec „rodí“ niečo, čo sa bude cítiť v našich životoch skutočne žijúce a dýchajúce.

Jakub 1,13-15 hovorí: „Nech nik v pokušení nehovorí: „Boh ma pokúša.“ Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani On Sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech, a keď je hriech dokonaný, splodí smrť.“

Toto je verš, ktorý mi pomohol pochopiť, ako môj manžel, ktorý nenávidel skutočnosť, že jeho otec bol cudzoložník a ktorý tiež miloval jeho deti, ako miloval, dokázal upadnúť do hriechu cudzoložstva do rozsahu, ako sa to stalo, predtým ako bol z toho oslobodený.

Keď som prvýkrát čítala tento verš, premýšľala som, kto by naozaj povedal, že je „pokúšaný Bohom“, mysliac si, že to bolo trochu smiešne, som bola vedená k hľadaniu pôvodného jazyka. Keď Jakub napísal tento verš, v skutočnosti použil oveľa jemnejší výraz, ktorému sa dá ľahšie uveriť. Čítalo by sa niečo ako: „Nech nikto nehovorí, keď je v pokušení: „Som nepriamo pokúšaný Bohom.“ To je v podstate to, čo sa stalo po prvom hriechu, keď Adam „nepriamo“ obviňoval Boha tým, že uviedol: „Žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol.“ Genesis 3,12.

Často spadáme k tomuto druhu myslenia a obviňovania, keď sme pokúšaní a potom sa odovzdáme pokušeniu. Tu je ďalší pohľad, ktorý mi pomohol pokušenie pochopiť. Vždy ma rozrušilo, keď som čítala verš, ktorý hovoril, že Ježiš bol pokúšaný vo všetkom, ale nehrešil. Nevedela som si predstaviť, že Ježiš bol pokúšaný čímkoľvek, pretože som nerozumela skutočnému významu pokušenia, takže som kvôli tomu hľadala Boha.

Príklad, ktorý mi prezradil, bol takýto: Keby som kráčala do Walmartu a za kríkom v okolí, by na mňa zavolal chlap a povedal: „Hej, poď sem. Mám túto novú značku bicykla, ktorý predávajú za 100 dolárov, ale ja ti ho predám iba za 10 dolárov.“ Možno by som sa pozrela k hlasu, nevediac, čo vlastne hovorí, ale hneď ako by som to pochopila, by som len kráčala ďalej alebo by som veľmi pravdepodobne začala utekať.

Áno, bola som v pokušení zlým, ale nikdy som neuvažovala o tom, že by som sa dala na hriech! Nepomyslela som si v mysli: „Hej, to je dobrý obchod; myslím, kto by to vedel? Moja dcéra mohla na svoje narodeniny používať nový bicykel ...“ a potom povedať: „Nie, to by bolo zlé.“ To by bolo „zaoberanie sa“ pokušením, čo by bol hriech.

To znamená, že Ježiš bol pokúšaný diablom, ktorý Ho žiadal, aby zmenil skaly na chlieb, hodil sa z útesu a klaňal sa mu - nikdy sa však nezastavil, aby čo len zvážil myšlienku urobiť niečo z toho. Môj pohľad na to je, že Duch Svätý viedol Ježiša hore, aby Ježiš mohol diablovi RÁZNE povedať, kam má vypadnúť! A milujem, ako vždy používal pravdu a moc Písma, „meč ducha, ktorým je Božie slovo“, aby zvíťazil v bitke nad nepriateľom - takže obaja ty aj ja môžeme tiež triumfovať nad nepriateľom kedykoľvek na Neho zavoláme, aby nám On pomohol.

Izaiáš 58,11 „A PÁN ti dá neprestajný spočinok, jasnosťou naplní tvoju dušu a tvoje kosti upevní; budeš ako polievaná záhrada a ako prameň vôd, ktorého vody nesklamú.“

Až do budúceho týždňa ži v Pánových požehnaniach!

C3

Zápisník

Ak máš svedectvo alebo chválu o odkaze z tohto týždňa a rád by si sa o ňu podelil, prosíme, nájdi si čas KLIKNÚŤ SEM a ODOŠLI Chválu.