Sharing is caring!

SLV mWOTT

My sme tá hlina

no najskôr svedectvo o
obnovenom manželstve

zobraté z

Bohu nie je nič nemožné!

Bohu nie je nič nemožné!
"Ježiš sa na nich zahľadel a povedal:   
"Ľuďom je to nemožné,
ale Bohu nie.
Lebo Bohu je všetko možné."
—Marek 10,27

"Ale oni nad ním zvíťazili pre Baránkovu krv a pre slovo SVOJHO svedectva; a nemilovali svoj život až na smrť." Kn. zjavenia 12:11 

Nasledujúce svedectvá sú naplnené zázrakmi mužov, ktorí zobrali Boha a Jeho Slovo a uverili, že "Bohu nič nie je nemožné!" Tí, ktorí majú obnovené manželstvá, majú niekoľko vecí spoločných. Všetci "hľadali radosť v Pánovi" a On im dal "po čom túžilo ich srdce." Všetci mali "nádej proti nádeji," keď sa situácia zdala beznádejná.

Všetci "bojovali dobrý boj" a "dokončili svoj kurz." Všetci boli rozhodnutí, že "sa nedajú premôcť zlom," ale namiesto toho "prekonali zlo dobrom." Všetci boli ochotní "požehnávať svojim nepriateľom" a modliť sa za tých "ktorí ich prenasledovali." Všetci "nastavili aj druhé líce" a "kráčali míľu navyše." Všetci si uvedomili, že to bol "Boh, ktorý odohnal priateľov aj rodinu ďaleko od nich" a bol to Boh, kto "ich zošklivil" pred manželkami. Všetci porozumeli a verili, že NIE vôľa človeka, ale "vôľa Boha," ktorý "otáča srdcia" kam len chce.

Všetci odmietali bojovať v "telesnosti" a vybrali si bojovať v "duchu." Žiaden sa nepokúšal ochrániť seba samého, ale veril "tomu, kto súdi spravodlivo." Všetka ich dôvera bola v "Pánovi" lebo ich viera bol "Pán." Všetci uvolnili svojich právnikov (ak to bola súčasť ich testu) lebo si vybrali byť podvedení." Všetci  "odišli z cesty hriešnikov" a dovolili, aby "neveriaca odišla" lebo "boli povolaní žiť v pokoji." Všetci odmietli "odplácať sa zlým za zlé, alebo zlorečením za zlorečenie." Všetci milovali svoje manželky, ktoré boli neverné, lebo vedeli, že "láska nikdy nezanikne."

Na túto istú cestu zavolal Pán aj mňa v roku 1989. V tom roku som urobila sľub Bohu, že ak obnoví moje manželstvo s mojim manželom, odovzdám svoj život, aby som rozprávala o Ňom a Jeho túžbe a schopnosti obnoviť KAŽDÉ manželstvo,  bez ohľadu na okolnosti.  Pán bol verný a obnovil moje manželstvo, zrazu, o dva roky neskôr a po rozvode. (Áno! PO rozvode!) Ja teraz verne s Pánovou neustálou pomocou, láskou, podporou a vedením, šírim túto DOBRÚ novinu, že nič—ŽIADNA VEC—nie je Bohu nemožná!

Je dôležité vedieť, že naše spoločenstvo bolo ZALOŽENÉ na pomoc tým, ktoré počuli od kňazov a Kresťanských priateľov, že ich situácia je BEZNÁDEJNÁ. Tie, ktoré k nám prichádzajú žiadať o pomoc, čelia manželom, ktorí žijú v cudzoložstve, ktorí sa odsťahovali (často k inej žene), ktorí už požiadali o rozvod, alebo ktorých rozvod už prebehol. 99% tých, ktoré prišli, prišli po pomoc samé, lebo ich manželom nezáleží na záchrane manželstva. Viac ako polovica z nich slúži v určitých Kresťanských pracoviskách a veľa mužov, ktorí sú zapletení s inými ženami sú kazatelia, ktorí nielenže opustili svoje manželky a deti, ale aj kostoly.

Ak ty, alebo niekto, koho poznáš zažíva spúšť v manželstve, je tu nádej. Prečítaj si tieto úžasné svedectvá, ktoré sú dôkazom, že Boh je VIAC ako schopný obnoviť KAŽDÉ manželstvo!

Veď Tvoje ustanovenia (svedectvá) sú mi rozkošou 

a Tvoje príkazy radcami."

Žalm 119,24

Beznádejné manželstvo obnovené v Severnej Caroline, Ježišom!

Moja situácia vyzerala beznádejne. Po šiestich rokoch manželstva, moja žena nakoniec naše manželstvo vzdala. Povedala, že ma už viac neľúbi a nechce byť viac za mňa vydatá. Jej názor bol, že sa vydala príliš skoro.

Opustila ma, prenajala si byt a jednoducho odišla. Od priateľa som počul o Spoločenstve obnovy, dostal som knihu a študoval Božie prísľuby. Mal som niekoľko priateľov, ktorí sa modlili za moju ženu a za mňa. V priebehu troch týždňov  Boh obmäkčil srdce mojej ženy a ona sa vrátila domov!

Teraz budujeme nové manželstvo - nie také, aké sme mali predtým. Rozhodol som sa nasledovať Božie Slovo a ku manželke sa správať tak, ako si zaslúži. Už začala radostne na to reagovať.

Božie Slovo naozaj obstojí v skúške času. Otázka znie, urobíme to Božou cestou alebo našou? Len chválim Boha za Jeho večné pravdy a sľuby, že sa na neho môžeme spoľahnúť vo svete, kde sa mení všetko okrem Boha a jeho Slova! Vďaka Ježiš!

.

Kapitola 2 "My sme tá hlina"

„my sme len hlina
a ty si náš tvorca,
všetci sme dielom tvojich rúk.“
Iz 64:7

Slovak-mRYM-Cover

Keď prechádzaš manželskými krízami, je jednoduché zamerať sa na to, čo ti robí tvoja manželka. Ale kým to robíš, budeš len bojovať, ale nezvíťazíš. V nasledujúcej kapitole sa naučíš, že tvoja manželka ti nie je nepriateľom.

Dovoľ nám, aby sme ťa v tejto kapitole naučili, že Boh mnohokrát nemení naše ženy, pretože ich používa ako hrnčiarsky kruh. Jeho ruka nás tak tvaruje čoraz väčšmi na Boží obraz. My sa však sťažujeme, pretože by sme boli radšej, keby ako hrnčiarsky kruh využil niečo alebo niekoho iného, len nie naše ženy, financie a manželstvá. Ak by to však neurobil, putovali by sme touto púšťou celé roky!

Hádaš sa so svojím Tvorcom? „Beda tomu, čo sa so svojím tvorcom háda, jeden črep z črepov zeme. Či hlina povie tvorcovi: Čo robíš, veď tvoje dielo nemá rúk?" Iz 45:9. Nechaj Boha byť Bohom. Nesťažuj sa „ako“ a „koho“ Boh použije, aby nás konečne priviedol k hľadaniu Jeho (a tak nás zmenil). Namiesto toho Ho chváľ za Jeho vernosť! On je odhodlaný vymodelovať z teba nádhernú nádobu, pripravenú, aby ju On mohol použiť.

Ale vy to nechápete. Keď sa snažíme mužov takto povzbudiť, mnohí nám hovoria, že „jednoducho nechápeme!“ Chápeme mnohé, ale istým spôsobom majú pravdu, pretože Ježiš je jediný, kto tomu naozaj rozumie. „Či hrnčiar hodnotí sa ako hlina, že tvor hovorí o tvorcovi: Neurobil si ma!? A hrniec vraví hrnčiarovi: Nechápe!?“ Iz 29:16. Rozprávaj Mu o svojej situácii a dovoľ Mu, aby ti dal Svoj pokoj. On vie, čo je pre teba najlepšie, preto s Ním spolupracuj.

Si v Jeho rukách. „Áno, ako je hlina v hrnčiarových rukách, tak ste vy v mojich rukách.“ Jer 18:6. Nie je upokojujúce vedieť, že si v Božích rukách? Hoci ti tvoja žena hovorí, že jej môžeš byť ukradnutý, alebo sa k tebe tak správa, tvojmu Pánovi na tebe záleží. Koho ešte potrebuješ? Pravdou je, že tvojej žene na tebe záleží. Je zranená a zmätená, ale hlboko pod tými ranami jej na tebe záleží.

Boží recept

Boh má recept na uzdravenie národa aj rodiny. On hovorí: „Ak môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať Moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.“ 2 Krn 7:14.

Boh nám povedal, ak sa skloníme, budeme sa modliť, hľadať Jeho tvár (nie Jeho ruku) a odvrátime sa od svojich zlých ciest, POTOM ON BUDE počuť, odpustí nám a uzdraví nás. Ak však „kráčame podľa rady bezbožných“ (Ž 1:1) a „dôverujeme v človeka“ (Jer 17:5), tak teraz znášame dôsledky – povrchné uzdravenie! „Robia sa, že liečia rany môjho ľudu, a hovoria: Všetko je v poriadku! Ale nič nie je v poriadku!“ Jer 6:14 a 8:11 (JP)

Namiesto toho musíme zomrieť sebe. „A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych.“ 2 Kor 5:15.

Iba pokorní

Pokor sa. Svojvoľní a povýšení ľudia vnímajú Slovo, ale bez Ducha. Na to, aby sme poznali Božie myšlienky, potrebujeme pokoru!

Pokora bude skúšaná. „... aby ťa pokoril, vyskúšal a zvedel, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho príkazy, alebo nie.“ Dt 8:2.

Pokora ťa zachráni. „Bo pyšného nafúkanca ponižuje, kto však oči klopí, toho spasí on.“ Jób 22:29.

Pokora ti posilní srdce. „Pane, ty vyslýchaš túžbu úbožiakovvzpružuješ im srdce, ucho si k nim nakláňaš.“ Ž 10:17. 

Iba ponížení budú povýšení. „Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.“ Lk 1:52.

Iba pokorní dostanú potrebnú milosť. „Dáva však väčšiu milosť; preto hovorí: BOH PYŠNÝM ODPORUJE, ALEPOKORNÝM DÁVA MILOSŤ.

Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.“ Jak 4:6, 10.

Pokora je zakorenená v duchu. „Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!“ 1 Pt 3:8. Tvoja falošná pokora sa bude odzrkadľovať v samospravodlivom postoji. Odrazí sa v hneve a zatrpknutosti voči tvojej žene a ostatným. 

Duchovná arogancia. Viac než polovica tých, ktorí v našom spoločenstve hľadajú pomoc, prejavujú duchovnú aroganciu a samospravodlivosť. Toto vnímame ako ducha farizejstva. Muži, je to tak veľmi nebezpečné. Toto bráni Bohu, aby ti obnovil manželstvo a je príčinou, ktorá v skutočnosti vedie manželku k odchodu.

Boh nám vo svojom Slove ukázal, že Ježiš bol tvrdý, kritický a odporoval hlavne jednej skupine ľudí – farizejom! Je tak veľa kresťanov, ktorí navonok predstierajú duchovnosť, ale vo svojom vnútri sú prevrátení. Mnohí kresťanskí muži pozerajú na hriech svojich žien, ale sami vo svojom oku brvno nevidia. Platí to aj o tebe? Pozeráš na to, čo urobila tvoja žena a pritom nevidíš svoj hnev, zatrpknutosť, tvrdosť a aroganciu?

Iní môžu teraz na teba pozerať ako na „úbohú obeť“, na ktorú sa vykašľali a podviedli ju. Vidia ťa ako toho, kto sa zúfalo snaží zachrániť vaše manželstvo? Vidia ťa ako toho, kto čaká s otvorenou náručou, aby si odpustil svojej žene, „hriešnici“ a „neviestke“, keď príde k rozumu, oľutuje a vráti sa k tebe domov? Zákonník a farizej, „obielený hrob“!!

Ak máš takýto hriešny a pyšný postoj, ak si to ty, tak ťa vyzývam, aby si pred svojím Bohom padol na tvár a prosil Ho, aby ťa očistil od tohto zmýšľania, pretože ono nielen zabraňuje obnove vášho manželstva, ale ti zároveň znemožňuje mať s Bohom úprimný a dôverný vzťah. 

Modli sa! Začni Žalmom 51:2-4 „Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde.“ Ďalšie modlitby nájdeš v dvoch posledných kapitolách tejto knihy. 

Hľadaj moju tvár! „Ak môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár...“ 2 Krn 7:14. „Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy Jeho tvár.“ 1 Krn 16:11. „Idem, na svoje miesto sa navrátim, kým sa na pokánie nedajú, potom budú hľadať moju tvár. Vo svojej úzkosti ma budú zrána hľadať.“ Oz 5:15.

Žiarte. „Na Neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou.“ Ž 34:6. Hľadajte Jeho tvár! Mnohí hľadajú Jeho ruku (čo pre mňa môže urobiť). Ale tí, čo hľadajú Božiu tvár, zdedia všetko!

Odvráť sa od svojich zlých ciest. „Ak môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest...“ 2 Krn 7:14. Písmo sa nevzťahuje len na „hlavu“; ale platí aj pre srdce a vôľu. Aby sme skutočne žili Písmo, musíme odovzdať svoj život a  vôľu Duchu a podriadiť sa Jeho vedeniu. Musíme byť ochotní nechať sa pretvoriť. Musíme sa Mu úplne odovzdať.

Poslušnosť je lepšia než obeta. „Azda sa Pánovi páčia celopaly a obety tak, ako poslušnosť Pánovmu hlasu? Veď poslušnosť je lepšia než obeta a poddanosť lepšia ako tuk baranov! Lebo odbojnosť je ako hriech čarodejníctva, svojvoľnosť je ako hriech modlárstva.“ 1 Sam 15:22-23. Vieš, čo máš robiť a nerobíš to? Boha poslúchaj! „Kto teda vie dobre robiť a nerobí, má hriech.“ Jak 4:17.

Kráčaj v Duchu

Kráčaj v Duchu. Keď budeš naplnený Duchom Svätým, umožní ti to kráčať v Duchu, nie v hriechu a v telesných túžbach. Popros Boha, aby ťa práve teraz naplnil Duchom Svätým! „Svojho Ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich.“ Ez 36:27. „Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela.“ Gal 5:16. 

Modli sa. „Ak môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť...“ 2 Krn 7:14.

Môžeme dôverovať Bohu, že všetko použije na naše dobro, ak „Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.“ Rim 8:28.

Aké „podmienky“ musíš dodržať, aby ťa Boh vypočul? 

Podriaď svoje túžby Jeho vôli. Ježišov prísľub je založený na tejto podmienke: „Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.“ Jn 15:7. Keď tvoje srdce prebýva v Ježišovi a tvoja vôľa je podriadená Jeho vôli, vtedy ho skutočne robíš svojím Pánom. Poznať Jeho vôľu znamená poznať Jeho Slovo. Jeho vôľou je, aby sa vaše manželstvo uzdravilo. On nenávidí rozvod a chce, aby ste sa zmierili; avšak má svoje podmienky.

Podmienka každého požehnania. Každý Bohom daný prísľub má pre dané požehnanie svoju podmienku. Mnohí si nárokujú Božie prisľúbenia, ale zabúdajú alebo prehliadajú tieto podmienky. 

 

Podmienka: „Ver v Pána Ježiša

Prísľub: a budeš spasený ty aj tvoj dom." Sk 16:31.

 

Podmienka: „Hľadaj radosť v Pánovi

Prísľub: a dá ti, za čím túži tvoje srdce.“ Ž 37:4.

 

Podmienka: „Navykaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridŕžať,

Prísľub: a neodchýli sa od nej ani v starobe.“ Prís 22:6.

 

Podmienka: „Tým, čo milujú Boha a tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia,

Prísľub: všetko slúži na dobré.“ Rim 8:28.

 

Osobný záväzok: dovoliť Bohu, aby ma zmenil. „Na základe toho, čo som sa naučil z Božieho Slova, sa zaväzujem dovoliť Bohu, aby ma premenil akýmkoľvek spôsobom alebo kýmkoľvek si On vyberie. Svoju pozornosť zameriam viac na zmenu seba samého, než na zmenu mojej manželky a ľudí okolo mňa.“ 

Prosíme, začni denne DOKUMENTOVAŤ s PÁNOM v mysli, čo si sa naučil na tejto ceste počas nasledujúcich 30 dní "Obnov tvoje manželstvo."

Čím viac si vyleješ svoje srdce do týchto formulárov, tým viac ti vieme pomôcť. Tento formulár tiež pomôže tebe a aj tvojmu ePartnerovi v zodpovednosti. KLIKNI SEM