Sharing is caring!

Kurz 1

Kurz 1: Obnoviť

Chceli by sme začať POĎAKOVANÍM každému mužovi, ktorý ukončil kurz a potom podporil iného muža. To, že to oplatíš ďalšiemu, nám umožní ponúkať naše kurzy ZDARMA. Ďakujeme!

Pokyny:
Prečítaj si každú lekciu a vyplň FORMULÁR, čím ZDOKUMENTUJEŠ svoju Cestu k obnove. 

Nerob viac ako *JEDNU LEKCIU za deň, (lebo to slúži ako liek, či antibiotikum) aby Jeho princípy mali čas vykonať to, čo je potrebné vykonať:

  • Čítať príliš veľa lekcií naraz nielenže NIE JE dobré- môže dokonca spôsobiť minutie sa účinku.
  • Čakať príliš dlho medzi jednotlivými lekciami je taktiež škodlivé, pretože umožňuje cestám sveta vstúpiť späť do tvojej mysle a do tvojho srdca.

Týždeň 1

Pripoj sa k víťazstvu!

winning

Bež tento závod.

Neprizeraj sa len!

Prosíme, začni DOKUMENTOVAŤ, s PÁNOM na mysli, čo si sa počas dňa naučil a rob tak nasledujúcich 30 dní, to ti pomôže pri „Obnove tvojho manželstva".

Recenzia: Be Encouraged: Video Séria

★★★★★ Aron v Ohiu

Biblické zásady platia rovnako pre veriacich manželov aj manželky, pokiaľ nie je v Písme výslovne uvedené inak. Oceňujem poskytnutie nahliadnutia aj odvahu osobne podať svedectvo. Početné svedectvá, ktoré som čítal z kníh svedectiev i z iných, sa všetky riadia rovnakým postupom pre obnovu, aj keď skutočné udalosti sa líšia. Je to veľmi podobné vykúpeniu Izraelitov. Opakovane sa odvracajú od Boha, Boh prináša rozsudok / nápravu, činia pokánie, Boh je milosrdný, odpúšťa im a potom ich požehná.

Boh je skutočne ten istý včera, dnes i naveky. Som veľmi vďačný za to, že taký je a NIE JE ten, kto klame! Aké je toto upokojujúce? Akého úžasného Boha máme a uctievame !!!!

Týždeň 2

Be-Encouraged

Deň 13 "Be Encouraged" eVideo 3 slovenské titulky 

Be-Encouraged

Deň 14  "Be Encouraged" eVideo 4 slovenské titulky

Buď oslobodený zo svojho VÄZENIA strachu, obáv a zúfalstva odovzdaním Chvály.

Zváž prečítanie knihy Od väzenia k chvále (Prison to Praise), aby si sa naučil a používal princíp „chváliť v každej veci“, ktorý prináša výsledky, ktoré sa dajú opísať len ako zázračné, a potom Odošli Recenziu, aby si povzbudil ostatných mužov. Vyber *Prison to Praise (recommended reading by Merlin R Carothers)

Praise Report 800x533

Týždeň 3

Be-Encouraged

Deň 20  "Be Encouraged" eVideo 5 slovenské titulky

Be-Encouraged

Deň 21  "Be Encouraged" eVideo 6 slovenské titulky

Týždeň 4

Praise Report 800x533

Deň 22 Staň sa Povzbudzujúcim Mužom Odovzdaj Chválu

Buď oslobodený zo svojho VÄZENIA strachu, obáv a zúfalstva ... Zváž prečítanie knihy Od väzenia k chvále (Prison to Praise), aby si sa naučil a používal princíp „chváliť v každej veci“, ktorý prináša výsledky, ktoré sa dajú opísať len ako zázračné, a potom Odošli Recenziu, aby si povzbudil ostatných mužov. Vyber *Prison to Praise (recommended reading by Merlin R Carothers)

Reap-What-Sow

Deň 25 Sejba a Zber

Deň 26 Svedectvá o Spasení. Mnohí z vás dôverujú Pánovi, že zachráni tvoju manželku alebo iného blízkeho človeka. Tu je kurz, ktorý môže budovať tvoju vieru a dôveru v Bohu, že bude konať tak, ako chce konať.

Praise Report 800x533

Deň 27 Pokračuj ako Povzbudzujúci Muž Odovzdaním Chvály.

Buď oslobodený zo svojho VÄZENIA strachu, obáv a zúfalstva ... Zváž prečítanie knihy Od väzenia k chvále (Prison to Praise), aby si sa naučil a používal princíp „chváliť v každej veci“, ktorý prináša výsledky, ktoré sa dajú opísať len ako zázračné, a potom Odošli Recenziu, aby si povzbudil ostatných mužov. Vyber *Prison to Praise (recommended reading by Merlin R Carothers)

On túži kvôli tebe Pohroziť Žráčovi—nedovoľ, aby ťa nepriateľ naďalej okrádal—nauč sa, ako si udržať alebo nadobudnúť späť to, čo je tvoje!!!

Malachiáš 3:10-11—

“‘Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.  A pohrozím kvôli vám žráčovi, že vám nepokazí plody zeme a vinič na poli vám nebude neplodný - hovorí Pán zástupov. ”

Buď si istý, že máš Jeho prísľub a prestaň Boha ukracovať.

Malachiáš 3:8-10 nám hovorí “Môže človek ukracovať Boha? Lebo vy ma ukracujete. Spytujete sa však: "V čomže ťa ukracujeme?" V desiatku a poplatkoch. Kliatba vás zasiahla, lebo ma ukracujete vy, celý národ!”

Mať Jeho uistenie je oveľa dôležitejšie, ako mať poistenie — firmy, ktoré skúšajú neplatiť.

Lukáš 6:38—

“Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.”

“...poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí." —Ján 8:32

Kráľ odpovedal Areunovi: "Nie, chcem to od teba kúpiť za peniaze. Neobetujem predsa Pánovi, svojmu Bohu, celopaly zadarmo!" (2. Kniha Samuelova 24:24)

DEŇ 28-30 Využi tento čas na ODDYCH a UVAŽUJ o tom, čo si sa naučil, PRV, ako prejdeš na ďalší kurz. Prezri si znovu predchádzajúce lekcie, aby si Obnovil a Posilnil Svoju Vieru.

Pán je môj Pastier,
nič mi nechýba:
pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám,
dušu mi osviežuje.
Vodí ma po správnych chodníkoch,
verný Svojmu menu.  

 —Žalm 23: 1–3

ePartner

Teraz, keď si ukončil Kurz 1, akonáhle absolvuješ Kurz 2, budeš pripravený požiadať o ePartnera a spoločne začnete povzbudzovať ďalších mužov!