Kurz 1

Kurz 1: Obnoviť

Chceli by sme začať POĎAKOVANÍM každému mužovi, ktorý ukončil kurz a potom podporil iného muža. To, že to oplatíš ďalšiemu, nám umožní ponúkať naše kurzy ZDARMA. Ďakujeme!

Pokyny:
Prečítaj si každú lekciu a vyplň FORMULÁR, čím ZDOKUMENTUJEŠ svoju Cestu k obnove. 

Nerob viac ako *JEDNU LEKCIU za deň, (lebo to slúži ako liek, či antibiotikum) aby Jeho princípy mali čas vykonať to, čo je potrebné vykonať:

  • Čítať príliš veľa lekcií naraz nielenže NIE JE dobré- môže dokonca spôsobiť minutie sa účinku.
  • Čakať príliš dlho medzi jednotlivými lekciami je taktiež škodlivé, pretože umožňuje cestám sveta vstúpiť späť do tvojej mysle a do tvojho srdca.

Týždeň 1

Pripoj sa k víťazstvu!

winning

Bež tento závod.

Neprizeraj sa len!

Prosíme, začni DOKUMENTOVAŤ, s PÁNOM na mysli, čo si sa počas dňa naučil a rob tak nasledujúcich 30 dní, to ti pomôže pri „Obnove tvojho manželstva".

Recenzia: Be Encouraged: Video Séria

★★★★★ Aron v Ohiu

Biblické zásady platia rovnako pre veriacich manželov aj manželky, pokiaľ nie je v Písme výslovne uvedené inak. Oceňujem poskytnutie nahliadnutia aj odvahu osobne podať svedectvo. Početné svedectvá, ktoré som čítal z kníh svedectiev i z iných, sa všetky riadia rovnakým postupom pre obnovu, aj keď skutočné udalosti sa líšia. Je to veľmi podobné vykúpeniu Izraelitov. Opakovane sa odvracajú od Boha, Boh prináša rozsudok / nápravu, činia pokánie, Boh je milosrdný, odpúšťa im a potom ich požehná.

Boh je skutočne ten istý včera, dnes i naveky. Som veľmi vďačný za to, že taký je a NIE JE ten, kto klame! Aké je toto upokojujúce? Akého úžasného Boha máme a uctievame !!!!

Týždeň 2

Be-Encouraged

Deň 13 "Be Encouraged" eVideo 3 slovenské titulky 

Be-Encouraged

Deň 14  "Be Encouraged" eVideo 4 slovenské titulky

Buď oslobodený zo svojho VÄZENIA strachu, obáv a zúfalstva odovzdaním Chvály.

Zváž prečítanie knihy Od väzenia k chvále (Prison to Praise), aby si sa naučil a používal princíp „chváliť v každej veci“, ktorý prináša výsledky, ktoré sa dajú opísať len ako zázračné, a potom Odošli Recenziu, aby si povzbudil ostatných mužov. Vyber *Prison to Praise (recommended reading by Merlin R Carothers)

Praise Report 800x533

Týždeň 3

Be-Encouraged

Deň 20  "Be Encouraged" eVideo 5 slovenské titulky

Be-Encouraged

Deň 21  "Be Encouraged" eVideo 6 slovenské titulky

Týždeň 4

Praise Report 800x533

Deň 22 Staň sa Povzbudzujúcim Mužom Odovzdaj Chválu

Buď oslobodený zo svojho VÄZENIA strachu, obáv a zúfalstva ... Zváž prečítanie knihy Od väzenia k chvále (Prison to Praise), aby si sa naučil a používal princíp „chváliť v každej veci“, ktorý prináša výsledky, ktoré sa dajú opísať len ako zázračné, a potom Odošli Recenziu, aby si povzbudil ostatných mužov. Vyber *Prison to Praise (recommended reading by Merlin R Carothers)

Reap-What-Sow

Deň 25 Sejba a Zber

Deň 26 Svedectvá o Spasení. Mnohí z vás dôverujú Pánovi, že zachráni tvoju manželku alebo iného blízkeho človeka. Tu je kurz, ktorý môže budovať tvoju vieru a dôveru v Bohu, že bude konať tak, ako chce konať.

Praise Report 800x533

Deň 27 Pokračuj ako Povzbudzujúci Muž Odovzdaním Chvály.

Buď oslobodený zo svojho VÄZENIA strachu, obáv a zúfalstva ... Zváž prečítanie knihy Od väzenia k chvále (Prison to Praise), aby si sa naučil a používal princíp „chváliť v každej veci“, ktorý prináša výsledky, ktoré sa dajú opísať len ako zázračné, a potom Odošli Recenziu, aby si povzbudil ostatných mužov. Vyber *Prison to Praise (recommended reading by Merlin R Carothers)

On túži kvôli tebe Pohroziť Žráčovi—nedovoľ, aby ťa nepriateľ naďalej okrádal—nauč sa, ako si udržať alebo nadobudnúť späť to, čo je tvoje!!!

Malachiáš 3:10-11—

“‘Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.  A pohrozím kvôli vám žráčovi, že vám nepokazí plody zeme a vinič na poli vám nebude neplodný - hovorí Pán zástupov. ”

Buď si istý, že máš Jeho prísľub a prestaň Boha ukracovať.

Malachiáš 3:8-10 nám hovorí “Môže človek ukracovať Boha? Lebo vy ma ukracujete. Spytujete sa však: "V čomže ťa ukracujeme?" V desiatku a poplatkoch. Kliatba vás zasiahla, lebo ma ukracujete vy, celý národ!”

Mať Jeho uistenie je oveľa dôležitejšie, ako mať poistenie — firmy, ktoré skúšajú neplatiť.

Lukáš 6:38—

“Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.”

“...poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí." —Ján 8:32

Kráľ odpovedal Areunovi: "Nie, chcem to od teba kúpiť za peniaze. Neobetujem predsa Pánovi, svojmu Bohu, celopaly zadarmo!" (2. Kniha Samuelova 24:24)

DEŇ 28-30 Využi tento čas na ODDYCH a UVAŽUJ o tom, čo si sa naučil, PRV, ako prejdeš na ďalší kurz. Prezri si znovu predchádzajúce lekcie, aby si Obnovil a Posilnil Svoju Vieru.

Pán je môj Pastier,
nič mi nechýba:
pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám,
dušu mi osviežuje.
Vodí ma po správnych chodníkoch,
verný Svojmu menu.  

 —Žalm 23: 1–3

Stay Encouraged Blog!

Sign up to receive awesome content in your inbox, every week on Monday.

!!Please remember to check your inbox or spam to confirm your subscription!!

We don’t spam!!