Kurz 1

Kurz 1: Obnoví Tvoje Manželstvo

Chceli by sme začať POĎAKOVANÍM každému mužovi, ktorý skončil  kurz a potom podporil iného muža. Tým, že to posunieš vopred, naďalej nám umožní ponúkať naše kurzy ZDARMA. Ďakujeme!
Pokyny:
 
Prečítaj si každú lekciu a vyplň FORMULÁR, čím ZDOKUMENTUJEŠ tvoju Cestu k obnove. 
 
Nerob viac ako *JEDNU LEKCIU za deň, (lebo to slúži ako liek, či antibiotikum ) aby Jeho princípy mali čas vykonať to, čo je potrebné vykonať:

  • Čítať príliš veľa lekcií naraz nielenže nie je dobré- môže dokonca spôsobiť minutie sa účinku.
  • čakať príliš dlho medzi jednotlivými lekciami je taktiež škodlivé, pretože umožňuje spôsobom sveta vstúpiť späť do tvojej mysle a do tvojho srdca.

Týždeň 1

Pripoj sa k víťazstvu!

spectator sport

Cesty k obnove nie sú diváckym športom!

winning

Nepozeraj iba!

Nepozeraj iba!

Prosíme, začni DOKUMENTOVAŤ, s Pánom na mysli, čo si sa počas dňa naučil a rob tak nasledujúcich 30 dni a to ti pomôže pri Obnove tvojho manželstva."

Týždeň 2

Týždeň 4

DEŇ 24-30 >> Využi tento čas a ODDYCHUJ a UVAŽUJ o tom, čo si sa naučil PRV, ako prejdeš na ďalší kurz. Prezri si znovu predchádzajúce lekcia, aby si obnovil a posilnil svoju vieru.

Ak si bol tento týždeň duchovne živený, pamätaj, On túži pohroziť žráčovi kvôli tebe - nedovoľ, aby ťa nepriateľ viac okrádal - nauč sa, ako si udržať to, čo je tvoje >> +ČÍTAJ VIAC!!
.
Kráľ odpovedal: "Nie, chcem to od teba kúpiť za peniaze. Neobetujem predsa Pánovi, svojmu Bohu, celopaly zadarmo!" (2 Samuel 24:24).
Pokladáme to za česť, že ťa môžeme duchovne živiť z našej zásobárne. 
Malachiáš 3,10–11—
“‘Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.  A pohrozím kvôli vám žráčovi, že vám nepokazí plody zeme a vinič na poli vám nebude neplodný - hovorí Pán zástupov. ”
Uisti sa, že máš Jeho uistenie a prestaň Boha ukracovať.
Malachiáš 3:,8–10 tells us, “Môže človek ukracovať Boha? Lebo vy ma ukracujete. Spytujete sa však: "V čomže ťa ukracujeme?" V desiatku a poplatkoch. Kliatba vás zasiahla, lebo ma ukracujete vy, celý národ!”
Mať Jeho uistenie je oveľa dôležitejšie, ako mať poistenie — firmy, ktoré skúšajú neplatiť.

Lukáš 6,38—
“Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.”
“...poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí." —Ján 8,32

Pán je môj Pastier,
nič mi nechýba:
pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám,
dušu mi osviežuje.
Vodí ma po správnych chodníkoch,
verný Svojmu menu.  

 —Žalm 23: 1–3