Sharing is caring!

SLV mWOTT

My sme tá hlina

no najskôr svedectvo o
obnovenom manželstve

zobraté z

Bohu nie je nič nemožné!

ÚŽASNÁ obnova Cincinnati!

Do Spoločenstva obnovy som prišiel pre pomoc ako mi Boh ukázal, keď som ho prosil, aby ma viedol.. On je verný a pravdivý.

Začal som čítať informácie z webstránky. Objednal som si Múdreho muža a Ako Boh obnoví tvoje manželstvo. Bola to neuveriteľne veľká pomoc!! Začal som sa postiť a modliť sa. Vyplnil som svoj čas Slovom, modlitbou a domácim kostolom a mojimi deťmi. Žasnem, ako som ohromne vzrástol. Teraz som bližšie k Bohu ako kedykoľvek predtým v mojom ŽIVOTE!

Prosil som o modlitbu. Poslal som 500 alebo viac prosieb o modlitbu po celom svete. Moja manželka bola preč 10 mesiacov ale chvála Bohu- minulý týždeň prišla domov!!!

Boh odpovedal na modlitbu. Aleluja! Obrátil srdce mojej manželky. Nediskutovali sme o jej návrate domov do dňa keď prišla domov!!

Boh mi toho ukázal počas 40 dňového pôstu. Boh pre mňa otvoril dvere nebies. Ďakujem, Otče, za tvoju veľkosť.

Moja manželka mi povedala že sa „NIKDY NEVRÁTI DOMOV. NEĽÚBIM ŤA. BOL SI CHYBOU. NIKDY SME SA NEMALI BRAŤ. NETRÁPI MA ČI JE TO BOŽIA VôĽA, ŽE SA NEMÁM ROZVIESŤ- NIKDY NEPRÍDEM NAZAD."

Moja manželka si našla iného muža a robili si plány na svadbu.

Môj rozvod bol dva týždne pred koncom.

Myslel som, že jeden z najťažších bojov bolo, aby Boh odstránil druhého muža (Stále sa za neho modlím každý deň aby bol spasený). Druhý muž sa elegantne (vďaka Božej milosti) vytratil a dokonca prevzal zodpovednosť za to, že dovolil aby sa to stalo a DNES sa sťahuje sa dnes zo štátu- chvála Pánovi!

Boh mi dal Joel 2:25:“ Vynahradím Vám roky, ktoré vyžrala kobylka...“

Pred troma rokmi som takmer stratil svoju ženu pri pôrode nášho syna; umrel tri dni po pôrode. Prežil som bankrot, uzavretie môjho domu, dva týždne pred rozvodovým súdom, vymodlil som si môj dom z exekúcie, vymodlil som odchod druhého muža a oveľa viac- chvála ti Ježišu!!! BOH DOKÁŽE UROBIŤ NEMOŽNÉ!!!

Vďaka ti, Spoločenstvo obnovy!!!

.

Kapitola 3 "Maj vieru v Boha"

„Ježiš im na to povedal:
Majte vieru v Boha.“
Mk 11,22

SLV_mRYM_FrontCover

Veríš, alebo sa bojíš?

Budeš musieť prekonať strach. To bude ten najväčší útok proti tebe. Rim

12:21 nám hovorí: „Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.“ Strach ti ukradne vieru a pred nepriateľom ťa urobí zraniteľným. Keď budeš počúvať, čo ti iní hovoria o tom, čo tvoja žena robí alebo nerobí, alebo čo plánuje urobiť, a nebudeš namiesto toho upierať zrak na Pána a na Jeho Slovo, nebudeš sa vedieť na Neho sústrediť a začneš sa topiť! 

Vždy a každému musíš hovoriť „pravdu“ o svojej viere v Božiu moc a túžbu uzdraviť vaše manželstvo. Znovu si prečítaj svedectvá obnovených manželstiev; potom VER, že sa k nim pridá aj to tvoje!

Peter, príklad viery. V Matúšovom evanjeliu si prečítaj stať o Petrovi – kapitola 14, od verša 22. Ježiš povedal Petrovi, aby kráčal po vode. Dokážeš vykročiť z člna, ak ťa Ježiš požiada, aby si kráčal po vode? Všimni si, keď Peter kričí na Ježiša, vždy nasleduje slovo hneď. „Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ Mt 14:27. Potom neskôr, keď sa Peter začal topiť a kričal na Pána, „Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho.“ Mt 14:31. Strach. Otázka, ktorú si musíme položiť, je „prečo sa Peter topil?“ „Ale keď videl silný vietor, naľakal sa.“ Mt 14:30. Ak sa pozeráš na svoju situáciu a na boj, ktorý zúri pred tebou, začneš sa topiť! Peter sa prestal pozerať na Pána a výsledkom bol strach! Písmo hovorí - „naľakal sa“. Ak sa prestaneš pozerať na Pána, naplní ťa strach. 

Tvoje svedectvo. Ďalším dôležitým momentom je všimnúť si, čo sa stalo s ostatnými, čo boli v člne. (Nezabúdaj, že tam boli aj tí, čo nevystúpili z člna.) „Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: Naozaj si Boží Syn!“ Mt 14:33. Si ochotný dovoliť Bohu, aby ťa použil a skrze teba ukázal svoju dobrotu, svoju milujúcu lásku, svoju ochranu a takto pritiahol k sebe aj iných? Za to je veľká odmena! Toto je evanjelizácia. Budú za tebou prichádzať ďalší ľudia s problémami, pretože napriek všetkým okolnostiam budú vnímať tvoj pokoj.

Prekonaj 

Vietor ustal. „A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol.“ Mt 14:32. Tvoj boj nebude trvať naveky. Peter potreboval túto skúšku na to, aby sa stal dostatočne silný, aby sa stal „Skalou“ o ktorej hovoril Ježiš. „A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.“ Mt 16:18. Satan (a iní, ktorí pre neho pracujú) ti budú hovoriť, že zostaneš v ťažkostiach, pokým to nevzdáš, alebo nepodľahneš. 

Boh nikdy nezamýšľal, aby sme zostali „v údolí tieňov smrti.“ Žalm 23 (RP) hovorí, že ideme „dolinou tône smrti.“ Satan chce, aby sme si mysleli, že je Božím plánom, aby sme tam žili! Chce nám vykresliť obraz beznádejnosti! Boh je naša nádej a naša nádej je viera v Jeho slovo, ktoré bolo zasiate do našich sŕdc. 

Viera

Abrahám. Druhým príkladom je, keď 90-ročný Abrahám ešte stále nemal dieťa, ktoré mu Boh prisľúbil. Písmo hovorí: „On proti nádeji v nádeji uveril.“ Rim 4:18. Nie je to úžasné? Dokonca, keď už nebola žiadna nádej, on naďalej veril Bohu a Jeho Slovu. My musíme urobiť to isté.

Konaj vo viere, ktorú máš. „On im povedal: Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: „Prejdi odtiaľto ta!" - prejde. A nič vám nebude nemožné.“ Mt 17:20.

Ak ti chýba viera. Ak ti chýba viera, popros o ňu Boha. Boj sa odohráva dokonca aj o tvoju vieru. „Bojuj dobrý boj viery...“ 1 Tim 6:12. A „Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval...“ 2 Tim 4:7. A (Ježiš) nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. A čudoval sa ich nevere.“ Mk 6:5-6. Keď Pán položí svoje ruky na teba a na tvoje manželstvo, bude sa čudovať TVOJEJ neviere?

Napodobňovatelia viery. Urobíme dobre, ak budeme napodobňovať biblické postavy, ktoré prejavili najväčšiu vieru. (túto „Sieň viery“ môžeš nájsť v liste Hebrejom v 11 kapitole). Potrebujeme konať na základe Božích prísľubov. „...aby ste napodobňovali tých, čo vierou a vytrvalosťou sú dedičmi prisľúbení.“ Heb 6:12. Je mnoho mužov, ktorí sa riadili princípmi tejto knihy a ich manželstvo sa zachránilo napriek ťažkej situácii, prípadne aj rozvodu. Ich svedectvá ťa povzbudia v tvojej vlastnej viere. Ver tak, ako sa spieva v piesni, „To, čo On urobil pre druhých, urobí tiež pre mňa!“ Na našej stránke: www.MarriageHelpOnline.com si môžeš prečítať tieto neuveriteľné svedectvá Bohom obnovených manželstiev.

Pochybnosti ničia

Rozdelená myseľ alebo pochybnosti. Nesmieš pochybovať. Tvoja myseľ nesmie o Bohu ani váhať, ani pochybovať. „Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána; muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní.“ Jak 1:6-8. „Nenávidím tých, ktorí majú rozdelenú myseľ, ale Tvoj zákon milujem.“ Ž 119:13.

Ak bojuješ s pochybnosťami, potrebuješ čítať a meditovať nad jedinou pravdou, ktorou je Božie Slovo! Taktiež MUSÍŠ dať zbohom každému, kto ti hovorí veci protirečiace tvojej túžbe a Božej moci obnoviť ti manželstvo. V kapitole 10 „Túžby vlastného srdca“ sa naučíš, že nezáleží na tom, či ťa tvoja žena opustí a bude žiť s niekým iným. To, na čom záleží, je jej srdce. Preto buď smelý a vždy a všade hovor „pravdu“ o svojej viere v Božiu moc a Jeho túžbe obnoviť vaše manželstvo.

Viera bez skutkov. „Ale niekto povie: „Ty máš vieru a ja mám skutky." Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru.“ Jak 2:18. Svojimi skutkami dokáž, že máš vieru. Ak veríš, že sa ti žena vráti, správaj sa tak. VŽDY nos svadobnú obrúčku. Prestaň sa správať, akoby si už nemal nádej. Neplánuj veci tak, akoby tvoje manželstvo nebolo obnovené! „Chceš vedieť, márnivý človeče, že viera bez skutkov je neúčinná?“ Jak 2:20.

Upevni sa vo viere. Pripomeň si tých, ktorí prekonali ťažkosti a získali prekypujúci život, ktorý im Boh prisľúbil. „Vzoprite sa mu, pevní vo viere, a vedzte, že také isté utrpenie dolieha na vašich bratov po celom svete.“ 1 Pt 5:9. Čítaj si znova a znova tieto svedectvá na našej web stránke a v knihe „Boh koná!“ Tieto svedectvá maj stále pred očami. Obnovené manželstvá majú tí, ktorí uverili Bohu a odmietli to vzdať. Rozširuj tieto svedectvá v rodine a medzi priateľmi, ktorí pochybujú, že tvoje manželstvo sa dá zachrániť, ako aj že Boh môže ukončiť súčasný vzťah tvojej ženy a obrátiť jej srdce späť k tebe.  

Ako si posilniť vieru 

Viera. Čítaj v Biblii o rôznych ťažkých situáciách a porovnaj s nimi svoj prípad. Prečítaj si, ako Ježiš utíšil morské vlny a pouč sa z toho o Jeho veľkej moci (Mk 4:39). Potom si prečítaj, ako s piatimi jačmennými chlebami a dvoma malými rybkami nakŕmil päťtisíc ľudí a uvedom si, že On dokáže urobiť z mála tak veľa (Jn 6:1-15). Prečítaj si, ako Ježiš očisťoval z malomocenstva (Lk 17:11-17), uzdravoval chorých, otváral oči slepým (Jn 9:1-41), odpustil hriešnici (Jn 8:3-11) a už nikdy nepochybuj o Jeho milosrdenstve voči tebe a tvojej situácii. Znova si čítaj svedectvá obnovených manželstiev a UVER, že sa k nim pridá aj to tvoje! 

Slovo. Ako môžeme získať alebo rozhojniť svoju vieru? „Teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo Slovo.“ Rim 10:17. Čítaj si Božie Slovo a pozitívne svedectvá. Obklop sa mužmi viery, ktorí budú veriť spolu s tebou. Tí, ktorí stoja pred Božou tvárou, ťa budú učiť a pozdvihovať. Mnohokrát sme zistili, že keď sa cítiš, akoby si už nemal takmer žiadnu vieru, mal by si niekomu darovať aj ten posledný kúsok viery, čo ti ostal. Keď ti Boh privedie do cesty iného muža, ktorý má problémové manželstvo, povzbuď ho a odovzdaj mu ten zvyšok svojej viery. Budeš odchádzať s radosťou, pretože Boh ťa naplní novou vierou. (Prosím, buď opatrný a zdieľaj svoju vieru len s inými mužmi, nie so ženami. Videli sme už mnoho mužov padnúť takto do cudzoložstva.) Prečítaj si 1 Kr 17:12-15, aby si pamätal na vdovu, ktorá dala Eliášovi svoj posledný pecník a získala tým zázrak!

Mnohí k nám prichádzajú po pomoc, ale manželstvo sa im neobnoví, pretože v boji o záchranu vlastného manželstva nie sú schopní zasiať do životov iných. Toto nie je biblické a je to v protiklade s Božími princípmi. Vstúp do nášho Spoločenstva obnovy, nájdi si partnera a pomôž mu obnoviť jeho manželstvo. Stačí ti nájsť jedného chlapa, ktorý sa pokúša obnoviť si manželstvo. Ak pritom, ako sám prežívaš bolesť a samotu, slúžiš iným mužom, Boh ťa mocne použije a požehná tvoju snahu s „pokojom, ktorý presahuje všetko chápanie“ a tvoje manželstvo sa obnoví!

Poslušnosť. Nezabudni, že pre víťazstvo je najdôležitejšia poslušnosť voči Bohu. Nezabudni, čo povedal Ježiš: „Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane," vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; ODÍĎTE ODO MŇA VY, ČO PÁCHATE NEPRÁVOSŤ!“ Mt 7:21, 23. Ak „praktizuješ“ to, o čom vieš, že je v protiklade s biblickými princípmi, o ktorých hovoríme v tejto knihe – tvoje manželstvo SA NEOBNOVÍ! 

V Božej vôli. Ak ťa srdce usvedčuje, že neplníš Božiu vôľu a nedodržiavaš Jeho pravidlá, potom samozrejme nebudeš mať sebavedomie a vieru, aby si od Pána získal to, čo žiadaš. Požiadaj Pána, aby ťa „zlomil“ tak, aby sa Jeho vôľa stala tvojou vôľou. 

MUSÍŠ čakať

Čakaj. Nepochybne, vo vojne za tvoje manželstvo Ťa čaká mnoho „bojov“, ktoré budeš musieť vybojovať (a vyhrať). Stačí si pamätať: „Ak Pán bojuje za nás, víťazstvo je tvoje!“

Rovnako, ako vo všetkých skutočných vojnách, víťazstvá sa striedajú na oboch stranách, a preto nebuď sklamaný, ak niekde urobíš chybu prehrávaš. Máme útechu v poznaní, že Boh nás počuje okamžite, hoci Jeho reakcia sa nám niekedy môže zdať pomalá. 

V knihe Daniel mu (Danielovi) anjel povedal a vysvetlil: „Od prvého dňa, čo si si upriamil srdce, aby si pochopil a pokoroval sa pred svojím Bohom, sú vyslyšané tvoje slová a ja som prišiel pre tvoje slová. Ale knieža Perzského kráľovstva stálo proti mne dvadsaťjeden dní.“ Dan 10:12-13. Vyhrať vojnu potrvá nejaký čas, tak nech ťa to neunaví. „A vy, bratia, neustaňte robiac dobre.“ 2 Sol 3:13 (RP).

Jeho načasovanie. Takisto musíš pochopiť, že Boh zväčša pracuje len na jednej veci naraz. Musíme s Ním spolupracovať v Jeho načasovaní. Neznamená to, že máme čakať s modlitbou; znamená to, že potrebujeme čakať, kým Boh nezmení situáciu v ten správny čas. Chváľme Pána, že nám (skrze usvedčenie) nehádže na hlavu všetky naše hriechy naraz! Tak využi tento čas očakávania na modlitbu.

Osobný záväzok: dovoliť Bohu, aby ma zmenil. „Na základe toho, čo som sa naučil z Božieho Slova, sa zaväzujem hľadať Boha a Jeho Slovo, aby rástla moja viera v Jeho moc obnoviť moje manželstvo. Budem bojovať so strachom tým, že budem upierať svoj zrak na Ježiša - Pôvodcu a Dovŕšiteľa mojej viery.“ 

Prosíme, začni denne DOKUMENTOVAŤ s PÁNOM v mysli, čo si sa naučil na tejto ceste počas nasledujúcich 30 dní "Obnov tvoje manželstvo."

Čím viac si vyleješ svoje srdce do týchto formulárov, tým viac ti vieme pomôcť. Tento formulár tiež pomôže tebe a aj tvojmu ePartnerovi v zodpovednosti. KLIKNI SEM

Stay Encouraged Blog!

Sign up to receive awesome content in your inbox, every week on Monday.

!!Please remember to check your inbox or spam to confirm your subscription!!

We don’t spam!!