Sharing is caring!

SLV mWOTT

My sme tá hlina

no najskôr svedectvo o
obnovenom manželstve

zobraté z

Bohu nie je nič nemožné!

Obnovené dva krát!!

Moja žena sa odsťahovala pred piatimi mesiacmi v Októbri na dočasné odlúčenie, ktoré sa zmenilo v podanie žiadosti o rozvod vo Februári. V priebehu tejto doby sme boli schopní často sa vídať kvôli našim dvom chlapcom. Povedala, že som vždy vítaný prísť ich pozrieť.

Počas posledných šiestich týždňov sme spoločne trávili čas spoločnou večerou doma ako aj u nej v byte, pozerali sme televízor a hrali žolíka, ale nikdy neukázala žiadne známky návratu domov a taktiež o tom nerozprávala.

Ale ja som zotrval v držaní sa Božieho slova, napriek všetkým okolnostim som nekonal tak ako sa ma všetci snažili presvedčiť, aby som konal. (tj. Najať si právnika, presunúť svoje peniaze do inej banky a podobne). Vždy som jej ukazoval láskavosť bez ohľadu na to ako som sa cítil alebo čo som videl.

Prišla v piatok večer a pred odchodom ma pobozkala, čo ma úplne ohromilo. Nepočul som o nej do Veľkonočnej nedele, neskoro popoludní, keď vyzdvihla chlapcov. Povedala, že zavolá neskôr, čo aj urobila a začala mi rozprávať, že má v byte nejaké osy. Tak som šiel s nejakým sprejom na osy, aby som zistil, či jej môžem pomôcť.

Skončili sme pri hraní žolíka a rozprávaní sa o dome. Počas tejto konverzácie mi povedala, že v poslednej dobe uvažovala o niektorých veciach a potom povedala: “ Chcem sa vrátiť domov. Chcem znovu robiť rodinné veci a pracovať na dome, ale obávam sa.” Rozprávali sme sa, objali a pobozkali, povedala, že potrebuje niekoľko dní.

Skončili sme pri hraní žolíka a rozprávaní sa o dome. Počas tejto konverzácie mi povedala, že v poslednej dobe uvažovala o niektorých veciach a potom povedala: “ Chcem sa vrátiť domov. Chcem znovu robiť rodinné veci a pracovať na dome, ale bojím sa.” Rozprávali sme sa, objali a pobozkali, povedala, že potrebuje niekoľko dní.

Potom minulú noc (4 dni neskôr) povedala, že sa vracia domov! Teraz robíme opatrenia na vysťahovanie sa z jej bytu a návrat domov. Náš poslený rozvodový výsluch bol naplánovaný na 16. Apríla- už o dva týždne! Povedala, že sa tohto dňa nemusím obávať.

Všetko čo môžem povedať je: “Slúžime mocnému Bohu!” Viem, že iba On mohol “obratiť jej srdce”!!!

Svokor mi povedal, že mu len pred troma týždňami vravela že je “PRESVEDČENÁ”, že rozvod je to, čo chce. Len pár týždňov pred tým mi povedala ohľadne rozvodu, že: “ To je niečo, čo cítim, že musím urobiť a začať odznova”!! Mnohokrát mi povedala podobné veci, ktoré boleli ale ja som pokračoval v dôvere  Bohu, s vedomím, že ON vždy spôsobí aby som zvíťazil! Boh je úžasný BOH!!!

Najväčším zázrakom z toho všetkého je, že môj povzbudzujúci (modliaci sa) partner mal naplánovaný posledný rozvodový výsluch na 5. Apríla. Poprosil ma, aby som sa s ním modlil. Len dva dni na to, čo mi moja žena povedala, že sa chce vrátiť, žena môjho modlitbového partnera zašla za právnikom a zrušila ich rozvod!!

Dve manželky sa rozhodli zastaviť rozvod a obnaviť svoje manželstvá v tom istom týždni!! Bol som dva týždne od rozvodu a môj partner len tri dni!!!

Takže tí z vás, ktorí nevidia žiadnu zmenu v okolnostiach, ostaňte naďalej stáť na Božom slove a verte mu! Moja žena mi povedala, že premýšľala o návrate niekoľko týždňov ale ja som v nej nikdy nevidel žiaden rozdiel!! Takže sa nepozerajte na okolnosti!! Dôverujte Pánovi!! On je vždy verný a vždy koná načas!

ePartner dosiahol obnovenie taktiež!! Sláva Bohu!!

Wow!!! Určite slúžime ÚŽASNÉMU BOHU!!!

.

Kapitola 6 "Zlostný muž"

Človek, čo je pomalý do hnevu, je
lepší než junák
a čo sa vie ovládať,
než dobyvateľ miest.“
Prís 16:32 (JP)
Slovak-mRYM-Cover

Spýtaj sa sám seba: „Som zlostný muž?“

Ak si si odpovedal „nie“, čo ak by sa niekto spýtal tvojej ženy, detí, alebo tvojich spolupracovníkov? Tiež by odpovedali „nie“? Hnev je v Biblii spomenutý 266-krát. Väčšina týchto odkazov sa odvoláva na Boží hnev voči tým, ktorí hrešia opakovane a bez toho, že by to oľutovali. Niektorí ohlasovatelia nám podľa Ef 4:26 prikazujú hnevať sa. Je to skutočne pravda? Poďme hľadať v Biblii múdrosť Božieho postoja k hnevu. 

Zlostný muž

Rozhnevaný Kain. V Písme je mnoho príbehov o zlostných mužoch a o dôsledkoch, ktorými trpeli tí, čo nedokázali ovládať svoj hnev. Títo muži sa stále pokúšali „povzniesť“ nad svoj hnev. Satan ich zmiatol, pretože na to, aby sme zvládli hnev, sa najskôr musíme s pokorou skloniť. „Na Kaina však a na jeho obetu nezhliadol. Kain sa veľmi rozhneval a zamračila sa mu tvár. Tu povedal Pán Kainovi: Prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila tvár? Či nie je to takto: Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre nerobíš, číha hriech pri dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť, a predsa ty ju máš ovládať?“ Gn 4:5-7. Bola to pýcha, ktorá viedla Kaina k závisti a vyvolala hnev voči bratovi.

Mojžiš

Rozhnevaný Mojžiš. Mojžiš bol muž, ktorého si Boh mocne použil; ale bol to práve hnev, ktorý mu často stál v ceste. „Oni však nepočúvali Mojžiša ... Mojžiš sa preto na nich rozhneval.“ Ex 16:20. Veľakrát sa nahneval kvôli neposlušnosti a hriešnosti tých, ktorých viedol do Zasľúbenej zeme. Zvykneš sa rozhnevať na tých, ktorých ti Pán zveril, aby si ich viedol? „Hnevlivý človek nieti roztržku a prchký chlap sa podopúšťa veľa priestupkov.“ Prís 29:22.

 „Nahneval sa (Mojžiš) na Áronových synov ...“ Lv 10:16.

 „Tu sa Mojžiš veľmi nahneval a hovoril Pánovi: "Neobráť sa k ich obetám! Veď som im nevzal ani len osla a nikdy nikomu z nich nič zlé neurobil!“ Nm 16:15.

 „Mojžiš sa však rozhneval na veliteľov vojsk, na vodcov, na tisícnikov a stotníkov...“ Nm 31:14.

„A stalo sa, keď sa priblížil k táboru a keď uvidel teľa a kolotance, že sa rozpálil hnev Mojžišov a hodil dosky zo svojich rúk a rozbil ich pod vrchom.“ Ex 32:19 (RP).

Chlapi, ešte ste nič neroztrieskali, keď ste boli nahnevaní? Neurobte túto chybu a nevyužívajte hnev tak, ako to urobil Mojžiš na ospravedlnenie svojho vlastného hnevu. Pravdou je, že Boh ho mocne použil napriek tejto jeho slabosti, ale ak si ty takto ospravedlňuješ svoje hriechy, dostávaš sa na veľmi nebezpečnú pôdu. 

Otrok hriechu. Si otrokom hriechu? „Neviete, že komu sa dávate za otrokov a poslúchate ho, ste otrokmi toho, koho poslúchate: či hriechu na smrť, alebo poslušnosti pre spravodlivosť?“ Rim 6:16.

 Áno, Mojžiša si Boh mocne použil, ale práve kvôli svojmu hnevu nakoniec stratil prisľúbené požehnanie vstúpiť do Zasľúbenej zeme. 

Všetci tam budeme stáť. Je hnev tvojím jediným hriechom, alebo máš aj iné - nemravnosť, zlé túžby, chamtivosť alebo opilstvo? „Prečo teda súdiš svojho brata? A ty prečo svojím bratom pohŕdaš? Veď všetci budeme stáť pred Božou súdnou stolicou.“ Rim 14:10.

Jonáš

Rozhnevaný Jonáš. „Jonášovi sa to veľmi nepáčilo a nahneval sa.“ Jon 4:1. „Pán povedal (Jonášovi): Azda sa právom hneváš?“ Jon 4:4. Keď sa neskôr upokojíš, uvedomíš si, že ťa veľmi často vytáčajú úplne bezvýznamné maličkosti a hlúposti. 

„Vtedy povedal Boh Jonášovi: Azda sa právom hneváš na ricínus? Odpovedal: Právom sa hnevám až na smrť.“ Jon 4:9. Mal si niekedy skutočne dobrý dôvod, aby si sa hneval – na svoju ženu, deti alebo na svoju prácu?

Čo povedal Ježiš o hneve? „Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa hnevá na svojho brata bez príčiny, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu. A ktokoľvek by povedal svojmu bratovi: Ráka, bude vinný, aby bol vydaný moci vysokej rady; a ktokoľvek by povedal: Blázon, bude vinný, aby bol uvrhnutý do ohnivého pekla.“ Mt 5:22 (RP). Hovoril Ježiš iba o hneve na brata? Nie, hovoril o hneve na kohokoľvek, vrátane tvojej ženy a detí. Znamená to, že pre hnev môžeme byť odsúdení až do pekla? Presne tak. Ale ak ako kresťania oľutujeme, Ježiš nás zachráni od dôsledkov našich hriechov.

„Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.“ 1 Jn 1:9. Tento verš hovorí: „ak“ vyznávame. Otázka teda znie, vyznal si svoj hriech hnevu Pánovi, svojmu Spasiteľovi? Vyznal si ho tým, ktorých si urazil? Ráka je grécky výraz, znamenajúci „bezcenný“. Povedal si niekedy svojej žene alebo deťom týmto, alebo inými slovami, že sú bezcenní, alebo blázni? Ak toto neoľutuješ, si odsúdený až na pekelný oheň. Ak si myslíš, že prosbou o odpustenie stratíš ich rešpekt, tak to vyskúšaj a uvidíš. Možno ti naopak prejavia úctu, po ktorej už tak dlho túžiš.

Svárlivá povaha. „Lebo sa bojím, aby som vás, až prídem, nenašiel azda takých, akých nechcem, a vy aby ste nenašli mňa, akého nechcete. Aby azda neboli sváry, žiarlivosť, hnevy, rozbroje, utŕhania, klebety, vystatovanie, nepokoje.“ 2 Kor 12:20. Čo by našli tvoji bratia v Kristovi, keby prišli neohlásene k tebe domov alebo do práce?

Príkaz hnevať sa? Ako sme už spomenuli, sú kazatelia, čo pre tých, ktorí si chcú nechať poštekliť uši, používajú verš o tom, že nám bolo dokonca prikázané hnevať sa. Vytrhnuté z kontextu to môže znieť pravdivo. Ak však hľadáme pravdu, potrebujeme si to prečítať celé. „Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; a nedávajte miesto diablovi! Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú. A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia. Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás.

Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!“ Ef 4:26-32. Ak nám niekto ublíži, hnev je prirodzenou reakciou. Lepšie povedané, reakciou tela. Ale ako nasledovníci Krista, my máme predsa kráčať v Duchu! „Hovorím vám: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela.“ Gal 5:16. 

Žite v láske. „Napodobňujte Boha ako milované deti a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!“ Ef 5:1-2.

Rozdelená rodina. „Prekliaty ich hnev, lebo bol prudký, prekliata ich zlosť, lebo bola krutá! Rozhádžem ich v Jakubovi, rozptýlim ich v Izraeli.“ Gn 49:7 (JP). Máš rozdelenú rodinu? Chodia sa tvoje deti hrať ku kamarátom, pretože sa boja tvojho hnevu, keď si doma? Odsťahovali sa kvôli tvojmu hnevu z domu vaši tínedžeri (alebo mladí dospelí)? „A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.“ Ef 6:4.

Pomalý do hnevu

Boh hovorí, že On je dlho zhovievavý a v hneve pomalý. „A Hospodin idúc popri ňom volal: Hospodin, Hospodin, silný Boh ľútostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti a pravdy.“ Ex 34:6 (RP). „Milostivý a ľútostivý je Hospodin, dlho zhovievajúci a veľkej milosti.“ Ž 145:8 (RP).

Si v hneve pomalý alebo rýchly? Boh opisuje rozdiel medzi mužmi, čo nasledujú a nenasledujú Boha. „Človek, pomalý do hnevumá mnoho rozumu; ale prchký prejavuje bláznovstvo.“ Prís 14:29 (RP). Počínaš si bláznivo? Ak si prchký a prudký, tak zrejme áno.

Vzbudzuješ sváry alebo upokojuješ spory? „Hnevlivý človek vzbudzuje svár; ale pomalý do hnevu upokojuje spor.“ Prís 15:18 (RP).

Si lepší, než silák? „Lepší ten, kto je pomalý do hnevu, ako silák, a kto panuje nad svojím duchom, ako ten, kto zaujal mesto.“ Prís 16:32 (RP).

V hneve človek nekoná, čo je Božia spravodlivosť. „Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu, lebo hnev človeka nekoná, čo je Božia spravodlivosť.“ Jak 1:19 (JP).

Ako dostať hnev pod kontrolu

Precvičuj rozumnosť, rozvahu a diskrétnosť. „Rozumnosť krotí v človekovi jeho hnev a je mu na česť, že sa vie povzniesť nad previnením.“ Prís 19:11. Ako získaš rozumnosť? „Ja, múdrosť, bývam s rozumnosťou a dosahujem hĺbavé poznanie.“ Prís 8:12.

Získaj múdrosť. „Nespratníci rozbúria mesto, múdri však utišujú hnev.“ Prís 29:8 (JP). Kde nájdeš múdrosť? V bázni pred Pánom. „Bohabojnosť je počiatok múdrosti a múdro robia všetci, čo ju pestujú...“ Ž 111:10. „Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.“ Prís 9:10.

Rozhnevaného muža ničím neovládneš. „Násilný človek si zaslúži trest, ak ho ušetríš, zväčšíš jeho nešťastie.“ Prís 19:19 (JP).

Si to ty v tvojom dome? „Podobný revu leva je kráľov hnev, kto ho vyvolá, hreší proti vlastnému životu.“ Prís 20:2 (JP).

Hnev vedie k hádkam. „Veď úderom na mlieko vzniká maslo, úderom na nos vyrinie sa krv a úderom na hnev skrsá spor.“ Prís 30:33. Hlodá v tebe neustále hnev? Chodí každý okolo teba po špičkách, pretože môžeš každú chvíľu vybuchnúť? „Lepšia je kôrka suchého chleba pri troche pokoja, ako dom plný hodujúcich a hádok.“ Prís 17:1 (JP).

Sú pre teba príznačné skutky tela alebo ovocie Ducha? „A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevyzvadyrozbrojerozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.“ Gal 5:19-23.

Prinášaš ovocie Ducha, alebo márniš čas vylievaním svojej zlosti? „Nie každý, kto mi hovorí: „Pane, Pane," vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň povedia: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!“ Mt 7:21-23.

Hádavý duch

Máš hádavého ducha? „Hlúpym a neviazaným otázkam sa vyhýbaj, veď vieš, že vyvolávajú len zvady. A Pánov služobník sa nemá vadiť, ale má byť ku každému prívetivý, schopný učiť a byť trpezlivý.“ 2 Tim 2:23-24. Zjedol si všetku múdrosť sveta? Protirečíš každému názoru, čo nie je od teba? Boh nám hovorí: „Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia.“ Mt 5:25. Dávaj si pozor na rozvodový súd!

Protirečíš? „Otroci nech sa vo všetkom podriaďujú svojim pánom, nech sú úslužní, nech neprotirečia.“ Tít 2:9. Máme byť úslužní - tak, ako sa patrí na Kristových služobníkov. 

Vládnu v tvojom dome hádky? Opäť, „Lepšia je kôrka suchého chleba pri troche pokoja, ako dom plný hodujúcich a hádok.“ Prís 17:1 (JP). Máš hlučné a nevychované deti? Aj ty ich pomáhaj tíšiť, nie je to len úloha tvojej ženy. Viac si prečítaj v Múdrom mužovi v kapitole „Otcove pokyny“, pretože: „Môj ľud hynie, lebo nemá poznania.“ Oz 4:6.

Hádaš sa so svojou ženou? „Púšťať sa do zvady je ako pretŕhať vodnú hať, a preto nechaj škriepku prv, než vybúši.“ Prís 17:14. Mnohí takzvaní „manželskí experti“ tvrdia, že manželská hádka je vlastne zdravá. Never tomu!

Veď som len žartoval

Si blázon? Doberáš si svoju ženu pre jej slabosti alebo pre niečo, s čím sa ti zdôverila? „Ako blázon, čo strieľa naslepo smrtiace strely a šípy, taký je človek, ktorý klame svojho druha a potom povie: To bol len žart." Prís 26:18-19 (JP).

Prázdne slová, hlúpe reči, alebo neprístojné žarty. „Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých, ani mrzkosť ani hlúpe reči a neprístojné žarty, lebo to sa nesluší; radšej vzdávajte vďaky. Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník ani nečistý ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve. Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo za to prichádza Boží hnev na neposlušných synov. Preto nemajte s nimi nič spoločné. Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť. Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo, a všetko, čo je zjavné, je svetlo.“ Ef 5:3-14.

Nerozprávaj ako dieťa. Väčšina žien neznáša doberanie. Niektoré to akotak zvládajú, ale väčšina nie. Keď sme boli chlapcami, možno sme si v škole doberali slabších, alebo našich bratov a sestry. „Keď som bol dieťa hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.“ 1 Kor 13:11. Ako muži musíme zanechať svoje detské spôsoby.

Ohováranie. Nikdy nehovor iným o slabostiach svojej ženy, ani to, s čím sa ti manželka zdôverila. „Nespratník seje spory, klebetník vrhá roztržky medzi priateľov.“ Prís 16:28 (JP).

Ostatní si síce môžu myslieť, že sme vtipní, ale Boh nám vidí do srdca. „Kto tajnostkársky ohovára blížneho, toho umlčím.“ Ž 101:5. „Je hrozné padnúť do rúk živého Boha.“ Heb 10:31.

Toto platí pre všetkých – navždy sa zbavme tohto druhu vyjadrovania. „Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás.“ Ef 4:31.          

Prameň tvojho hnevu ... pýcha!

„Teraz ja, Nabuchodonozor, chválim, vyvyšujem a oslavujem Kráľa nebies, ktorého všetky činy sú pravda a jeho cesty sú právo a ktorý môže pokoriť tých, čo kráčajú v pýche.“ Dan 5:37.

Božie Slovo je jasné a nekompromisné. 

Prečo je tak veľa rozhnevaných mužov? Je to snáď preto, že kresťanskí muži tak často napodobňujú svet a svetské myslenie? Vo veľmi mnohých prípadoch sa neriadia Božím Slovom ani knihy, čo čítame, ani poradcovia, ktorých rady vyhľadávame, ani školy, ktoré navštevujeme. Namiesto toho sa nám predkladá zlátanina vo forme kresťansko-svetského pohľadu.

Jed namočený v čokoláde je stále jedom! Chlapi, smrteľné svetské názory sú oveľa nebezpečnejšie, keď sú zabalené do kresťanstva, pretože ich okamžite zhltneme! Boli sme oklamaní, že sebaláska a sebavedomie sú zdravé názory; avšak práve tieto seba-postoje sú koreňom mnohých problémov. 

Každý takýto „vševed“ sa potom háda a chce mať všetko po svojom, pretože je presvedčený (aspoň si to myslí), že má vždy pravdu. A keď sa ukáže, že sa mýli, potrebuje si zachrániť svoju sebaúctu. Nikdy nepovie pokorné slovo alebo „prepáč“. Svárlivý muž si myslí, že ospravedlniť sa je pokorujúce, že je to znak jeho slabosti. Jeho sebaláska ho núti pokračovať v šplhaní na jeho vlastný piedestál pýchy, len aby znova a znova padal.

Čo je liekom? „Došli do Máry, ale vodu z Máry piť nemohli, lebo bola horká. Preto sa aj volá Márá (Horkosť).“ Ex 15:23. Mojžiš hodil do vody drevo, ktoré je predobrazom Kristovho kríža na Kalvárii. Ty tiež musíš hodiť kríž do svojho mora horkosti. Kristus zomrel, aby ťa oslobodil od všetkých tvojich hriechov, vrátane hnevu, pýchy a sebastredného správania.

Tu je Boží recept. Boh nám povedal, že ak sa ako národ pokoríme, budeme hľadať Jeho tvár a odvrátime sa od našich zlých ciest, On uzdraví našu zem. My namiesto toho „kráčame podľa rady bezbožných“ (Ž 1:1) a „dôverujeme v človeka“ (Jer 17:5). Preto sú naše uzdravenia iba povrchné. „Liečia ranu dcéry môjho ľudu ľahkovážne. Vravia: Pokoj! Pokoj!, ale pokoja niet.“ Jer 8:11.

Pozri sa na psychológiu v cirkvi. Čo má psychológia (slama) spoločné s Božím Slovom (zrnom)? „Prorok, ktorý má sen, nech rozpráva sen, a ktorý má moje slovo, nech pravdivo hovorí moje slovo! Čo má slama so zrnom? - hovorí Pán. Hľa, som proti prorokom - hovorí Pán, ktorí použijú svoj jazyk, a vravia: Hovorí Pán.“ Jer 23:28,31. Pre kresťanov je mimoriadne nebezpečné správať sa, akoby ľudské myšlienky alebo psychológia boli Božím Slovom, alebo používať Božie Slovo na podporu svetských názorov.

Sebavedomie

Vedieš a povzbudzuješ svoje deti k sebavedomiu? Aj rodičia často používajú a akceptujú slovo sebavedomie; je to však iba iný výraz pre pýchu. Uvedom si, že toto slovo je vlk v ovčom rúchu! Rýchlo uvidíš, ako sa tvoje dieťa začne správať arogantne a sebavedome. Čo potrebuje dieťa na to, aby si vybudovalo dobrý pocit zo seba samého? Dieťa chce ísť od narodenia svojou vlastnou cestou a prirodzene je zamerané samé na seba!

Budovanie sebavedomia. Sú knihy a ďalšie knihy a ešte viac kníh napísaných pre kresťanov, napísaných kresťanmi, ale mnohé z týchto učení nevyjadrujú to, čo nás Boh učí vo svojom Slove. Poďme sa pozrieť na to, čo Boh hovorí o „budovaní vlastného sebavedomia“ alebo „budovaní sebavedomia v deťoch“. Poďme sa pozrieť na to, prečo máme byť opatrní a nehovoriť „Som taký hrdý“ alebo „Som na teba pyšný“, ale namiesto toho hovoriť veci „so všetkou pokorou“ (Ef 4:2).

Pýcha je hriech. Pýcha bola hriechom, ktorý spáchal anjel Lucifer, ktorý sa neskôr stal Satanom. „Srdce ti spyšnelo pre nádheru; pre krásu si si pohubil múdrosť. Na zem som ťa hodil...“ Ez 28:17. Satan tiež povedal: „Rovný budem Najvyššiemu.“ Iz 14:14 (JP).

„Sebavedomie“ sa začalo klamstvom, prekrúcaním Písma. Keď Satan pokúšal Ježiša na púšti, použil Písmo a Písmo používa aj dnes. Prekrúti ho trocha svojom a ponúkne polopravdu. Ale my vieme, že všetko, čo je polopravdou, je lož, ako napríklad u Abraháma a Sáry (ona je mojou sestrou).

Pýcha je hriech. Pýcha bola hriechom, ktorý spáchal anjel Lucifer, ktorý sa neskôr stal Satanom. „Srdce ti spyšnelo pre nádheru; pre krásu si si pohubil múdrosť. Na zem som ťa hodil...“ Ez 28:17. Satan tiež povedal: „Rovný budem Najvyššiemu.“ Iz 14:14 (JP).„Sebavedomie“ sa začalo klamstvom, prekrúcaním Písma. Keď Satan pokúšal Ježiša na púšti, použil Písmo a Písmo používa aj dnes. Prekrúti ho trocha svojom a ponúkne polopravdu. Ale my vieme, že všetko, čo je polopravdou, je lož, ako napríklad u Abraháma a Sáry (ona je mojou sestrou).

Miluj svojho blížneho ako seba samého.“ Mt 22:39. Študovaní psychológovia vás budú často presviedčať, že ak nebudeš najskôr milovať seba samého, nedokážeš milovať nikoho iného. Inými slovami, najprv potrebujeme „sebalásku“, pretože niektorí (alebo väčšina) z nás, nenávidia seba samého. Je to pravda alebo lož? Je to klamstvo, pretože to protirečí Božiemu Slovu. „Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje.“ Ef 5:29. 

Ježiš nás učí, že ak sme pokorní, budeme požehnaní. „Blahoslavení tichí (skromní, pokorní), lebo oni budú dedičmi zeme.“ (por. Mt 5:5). Máme prijímať druhých ako dôležitejších, než sme my sami.

Svet často hovorí tým, čo zvažujú, alebo sa vyhrážajú samovraždou, že nenávidia samých seba, ale aj toto je v protiklade s Božím Slovom. Pamätaj, Boh povedal „nik nikdy nemal v nenávisti vlastné telo“! Satan sa snaží zaslepiť ľudí bolesťou, aby už nedokázali jasne rozmýšľať.

Čo je koreňom, alebo aký duch je za bolesťou, ktorá ich premáha? Je to duch depresie alebo útlaku? Ak máš v dome „ducha smrti“, zisti, či to nie je hriech niekoho z tvojej rodiny. Ten, kto sa vyhráža samovraždou, volá o pomoc. Pomôž mu tak, že mu dáš lásku a útechu; zdieľaj s ním pravdu. Keď je už z najhoršieho von, povzbuď ho, aby vzdával modlitbou vďaky a ďakoval Bohu za všetko, vrátane skúšok, „vediac, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré.“ Rim 8:28.

„Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných.“ Flp 2:3-4.

Svet nám hovorí, aby sme o sebe rozprávali dobre, ale Ježiš hovorí: „Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ Mt 23:12. 

Uč sa od Nabuchodonozora – jeho vnuk to neurobil! Čítame, že Nabuchodonozor, ktorý bol tak pyšný na svoju moc a bohatstvo, musel nakoniec jesť trávu ako dobytok. 

„A ty, jeho syn Baltazár, neponížil si si srdce, hoci si vedel toto všetko, ale vyvyšoval si sa nad Pána nebies.“ Dan 5:22-23.

Pýcha je diabolská: zapríčiní, že ťa Boh pokorí. Môžeš si myslieť, že niektoré veci, ktorými práve prechádzaš, sú pokorujúce, ale Boh ich zamýšľa pre tvoje dobro. Nechce ťa ponížiť, chce ťa pokoriť.

Pýcha nie je od Boha. „Lebo zvnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky... pýcha...“ Mk 7:21-22. „Veď nič z toho, čo je vo svete: ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí a pýcha bohatstva nie je z Otca, ale zo sveta.“ 1 Jn 2:16 (JP). Pýcha nie je od Boha!

Prečo sa chvasceš? „Veď kto ti dáva vyniknúť?! Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasceš?“ 1 Kor 4:7. „Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ Lk 14:11. Ak hovoríme druhým, aby o sebe rozprávali dobre, iba ich lákame do pasce! „...neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť... každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ Lk 18:13-14. Často sme počuli: „Stoj hrdo a hlavu hore!“ Namiesto toho sa musíme naučiť zomrieť sami sebe.

Zomri sám sebe. „Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu.“ Kol 3:3. „A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych.“ 2 Kor 5:15. 

Zapri sám seba. „On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan!

Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“

Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho." Mt 16:2325. 

Ak máš doma konflikty, správaš sa, akoby sa jednalo len o teba? Obťažuje ťa žena? Zatieňujú deti tvoju slávu a veľkosť, kazia ti potešenie?

Ak si kresťan, bol si draho kúpený. Tvoj život už nepatrí tebe. Si na tomto svete, aby si slúžil Bohu. Odkedy ťa Boh požehnal manželkou, je ti prikázané milovať ju. Ak ju naozaj miluješ, musíš uprednostniť jej potreby pred svojimi vlastnými. Bol si požehnaný deťmi? Ak áno, potom ti Boh hovorí, že ich máš aj vychovávať. Vychovávaš ich Božím spôsobom? Vedieš ich, aby boli Božími, aj keď vyrastú, alebo ich vedieš svetskými cestami? Dávaš im na sebe príklad, že mnoho iných vecí (šport, noviny, filmy, práca...) je dôležitejších, ako tvoj život s Bohom?

Pavol je dobrým príkladom toho, ako dať Ježiša na prvé miesto. „Veď pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.“ Flp 1:21. 

Ak pokoríme samých seba, potom nás Boh povýši. „Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás On povýšil v určenom čase.“ 1 Pt 5:5-6. „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.“ Jak 4:6, 11. „Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, v Kristovi.“ Flp 4:13 (RP). Povýš nad seba Ježiša aj ostatných. 

Ježiš by mal byť tvojím príkladom - vždy, vo všetkom, v spôsobe, akým On kráčal po tejto zemi. „Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.“ Flp 2:5-9. 

Takisto Daniel. „...Od prvého dňa, čo si si upriamil srdce, aby si pochopil a pokoroval sa pred svojím Bohom, sú vyslyšané tvoje slová.“ Dan 10:12.

Odstrániť pýchu

„Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.“ Mt 11:29. „Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi, lebo nie ten je osvedčený, kto sa sám odporúča, ale ten, koho odporúča Pán.“ 2 Kor 10:17-18. „Nech ťa chváli iný, a nie tvoje ústa cudzí človek, a nie tvoje pery!“ Prís 27:2. Namiesto slova „pyšný“ sa nauč používať slovo „teším sa“.

A ak sa nepokoríš? „Pokoril ťa a dal ti hladovať.“ Dt 8:3. „Beda tým, čo sú vo vlastných očiach múdri a sami pred sebou rozumní!“ Iz 5:21. „Ak vidíš muža, čo sa zdá byť múdrym sebe samému, nuž vedz, že pochábeľ má viacej nádeje než on.“ Prís 26:12. „Lebo ak si niekto myslí, že je niečím, hoci nie je ničím, sám seba klame.“ Gal 6:3. „Všetko to je márne, Boh ich nechce vypočuť, Všemohúci si to ani nevšimne.“ Jób 35:13. „My všetci sme poškvrnení, všetky naše dobré skutky sú ako špinavá bielizeň; všetci sme odpadli ako zvädnuté lístie a naša zloba nás odnáša ako vietor.“ Iz 64:6 (JP).

„Chamtivec nieti spor, ale kto dúfa v Pána, bude všetkým oplývať. Kto sa len na svoj rozum spolieha, je pochabý, kto však chodí múdro, ten sa zachráni.“ Prís 28:25-26. „Preto im povedal: Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.“ Lk 16:15.  

Nájdeš niekde v Biblii Slovo, kde nám Boh káže budovať si sebavedomie? Alebo kde by nám Boh kázal budovať sebavedomie v našich vlastných deťoch? Máme sa pýšiť tým, čo sme sami dokázali, sami urobili alebo dosiahli vlastnými silami? Čo asi urobí takéto pochlebovanie s inými, hlavne s našimi deťmi?

Ako sa začneme meniť?

Vyznaj svoje hriechy. „Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.“ Jak 5:16. Modli sa za príležitosť porozprávať sa so svojou ženou – požiadaj ju o odpustenie za svoj hnev. Prestaň sa vyhovárať a ospravedlňovať si svoj hnev a neobviňuj z neho svoju ženu. Úprimne jej povedz, že ťa Boh usvedčil z hnevu a svárlivosti. Povedz jej, že s Božou pomocou sa môžeš zmeniť. Keď budeš s deťmi, popros ich o odpustenie a vysvetli im, ako ti Boh pomôže zmeniť sa k lepšiemu. Vždy, keď vybuchneš, vyznaj hriech každému, komu tvoj hnev ublížil. Neprestávaj prosiť o odpustenie.

Poklesky. Tento verš ukazuje rozdiel medzi mužom a chlapcom, lepšie povedané medzi spravodlivým a bezbožníkom. Čo sa viac hodí na teba? „Lebo i keď sedem ráz padne spravodlivý, predsa povstane; ale bezbožníci klesajú vo zlom.“ Prís 24:16 (RP). Znovu padneš. Aj po tom, ako sa pokoríš a vyznáš svoje minulé zlyhania. „Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol.“ 1 Kor 10:12. Jediný spôsob, ako zvíťaziť, je pokračovať a znova a znova vstávať a vyznávať hriechy. Každé vyznanie znamená viac pokory a tak dostaneš aj väčšiu milosť. A to ťa privedie k víťazstvu nad touto hriešnou oblasťou tvojho života. „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase.“ 1 Pt 5:5-6.

Najskôr sa zmier. Ak necítiš „potrebu“ dať si do poriadku veci s manželkou a deťmi, ani nechoď do kostola. „Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar.“ Mt 5:23-24. Presvedč sa, že si skutočne pokorný. Si príliš hrdý na to, aby si si priznal, že si zlostným mužom? Pamätaj, „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase.“ 1 Pt 5:5-6.

Osobný záväzok: Odstránim hnev a svárlivé spôsoby. „Na základe toho, čo som sa naučil z Božieho Slova, sa zaväzujem, že prestanem ospravedlňovať svoj hnev a nebudem zaň obviňovať iných. Zaväzujem sa denne si obnovovať myseľ a byť uskutočňovateľom Slova tým, že sa vzdám svojich svárlivých spôsobov.“

Prosíme, začni denne DOKUMENTOVAŤ s PÁNOM v mysli, čo si sa naučil na tejto ceste počas nasledujúcich 30 dní "Obnov tvoje manželstvo."

Čím viac si vyleješ svoje srdce do týchto formulárov, tým viac ti vieme pomôcť. Tento formulár tiež pomôže tebe a aj tvojmu ePartnerovi v zodpovednosti. KLIKNI SEM