Sharing is caring!

SLV mWOTT

My sme tá hlina

no najskôr svedectvo o
obnovenom manželstve

zobraté z

Bohu nie je nič nemožné!

Tragédia sa zmenila na triupf!!

Keď sme sa s mojou ženou stretli, žil som v rebelstve. Bol som veľmi mladý, obaja sme boli a keď som povedal svojim rodičom naše plány vziať sa, robili všetko preto aby zmenili môj názor. Namiesto toho sme utiekli a moji rodičia nás finančne odstrihli. Mesiac po svadbe moja žena otehotnela.

Nové dieťa spolu s našou finančnou tieňou a odcudzením sa od rodiny zapríčinilo veľa hádok.

Nekráčal som s Pánom napriek tomu, že som ho poznal a moja žena bola neveriaca. Hádky vyvrcholili k ubližovaniu. Fyzicky sme si ubližovali a bolo medzi nami taktiež veľa emočného a verbálneho ubližovania. Aj napriek tomu, že moja žena bola veľmi atraktívna, pre naše hádky už pre mňa atraktívna nebola. To ovplyvnilo našu intimitu a museli sme platiť veľkú daň na našom manželstve. Keď som spomenul rozvod, bol som prekvapený, že moja žena súhlasila. Keď sme začali plánovať jej sťahovanie, veci sa vlastne trochu zlepšili- možno preto, že úľava bola na dohľad alebo možno pre to, že sme sa konečne na niečom dohodli.

Hneď po tom, čo sa odsťahovala a rozviedli sme sa, vedel som, že som spravil chybu. Išiel som na stretnutie Promise Keepers a bol som hlboko usvedčený. Vedel som, že som mal byť duchovný vodca našej domácnosti a mizerne som zlyhal. Keď som sa so svojou ženou rozprával o mojej túžbe stať sa duchovným vodcom a dať sa opäť dohromady bola úplne proti. Bol som šokovaný. Nečakal som od nej takúto odpoveď. Mesiace odmietania, ktoré nasledovali, boli pre mňa veľmi bolestivé. Ale cez to všetko som vedel, že Boh volal do môjho života a ja som od neho utekal po celé roky.

Počas tejto doby som našiel pieseň, ktorá ku mne skutočne prehovorila. Hovorila o bytí duchuvným vodcom. Jedného dňa som poprosil svoju ženu, či si ju môže “len vypočuť”. Vypočula si ju a jej srdce sa smerom ku mne obmäkčilo. Rozhodli sme sa dať sa opäť dohromady. Moji rodičia boli veľmi proti, takže znova nás finančne odstrihli. Vedel som, že by sme sa mali vziať ale moja žena túto nutnosť nevidela.

V tej dobe otehotnela s našim druhým dieťaťom. To upevnilo môj záväzok k mojej žene a mojej rodine. Proste som si nevedel predstaviť iného muža vychovávať moje deti! Musel som to byť ja! Tragédia, ktorá sa stala ma naozaj zlomila a dostala ma do bodu úplného odovzdania sa Pánovi. Mladý muž, ktorého som poznal na strednej škole sa nedávno a radikálne stal kresťanom. Vďaka jeho športovému nadaniu, bol veľmi známy. Na ceste prehovoriť na FCA (kresťanská schôdza športovcov) schôdzy, havarovalo jeho lietadlo a on pri tom umrel. Táto tragédia priviedla všetko do správnej perspektívy. Len dva týždne na to sme sa s mojou ženou opäť vzali. Mali sme svadbu v kostole a tentokrát sme pozvali rodinu a priateľov.

Moja žena je teraz kresťankou, ktorá miluje Pána. Je nádherná zvnútra aj z vonku. Momentálne študujem aby som vstúpil do spoločenstva. Môj názor o rozvode a proti rozvodu je po prežití toho všetkého, radikálny. Som skalopevne proti všetkým rozvodom z akýchkoľvek dôvodov a verte, ľudia by mali ostať slobodní s nádejou na obnovu manželstva. Verím, že budem schopný efektívne slúžiť tým, ktorý čelia rozvodu, separácii a odmietaniu keď sa do spoločenstva dostanem. Úprimne verím, že to všetko bolo spôsobené duchovnými problémami, ktoré sa prejavujú v problémoch v manželstve. Akonáhle sa dáme duchovne do poriadku naše manželstovo bude tiež v poriadku.

.

Kapitola 7 "Bodnutia mečom"

Voľakto tára, 
ako keby mečom prekáľal, 
ale jazyk múdrych je sťa liek.
Prís 12:18
Slovak-mRYM-Cover

Boh vyslovil slovo a stvoril ním celý vesmír. Pán povedal, že budeme súdení za každé slovo, ktoré vyslovíme. Napriek tomu často počúvame, že máme „vyjadrovať svoj názor“. Poďme sa pozrieť do Písma, čo o jazyku hovorí Boh. Objavujme pravdu

Jazyk - malý, ale smrteľný

Peklom rozpálený. „Tak aj jazyk: je to síce malý úd, ale honosí sa veľkými vecami. Pozrite, aký malý oheň akú veľkú horu zapáli! Aj jazyk je oheň, svet neprávosti; jazyk je medzi našimi údmi ten, ktorý poškvrňuje celé telo, rozpaľuje kolobeh života a sám je peklom rozpálený.“ Jak 3:5-6.

Nik nemôže skrotiť jazyk. „No jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže. Je to nepokojné zlo, je plný smrtiaceho jedu. Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi, a ním aj zlorečíme ľuďom, stvoreným na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji. Vari prameň chrlí tým istým otvorom vodu sladkú aj horkú?“ Jak 3:8-11. Ale ďakujme Pánovi, pretože „Bohu nič nie je nemožné.“ Lk 1:37.

Pán vie. Toto je triezvy názor: „Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.“ Ž 139:4. 

Potrebujeme „náhubok“. „Povedal som: Budem dávať pozor na svoje správanie, aby som jazykom nezhrešil. Položím si zámku na ústa v prítomnosti bezbožníka.“ Ž 39:2 (JP). Môžeš mať veľkú fyzickú silu, ale čo tvoja vnútorná sila, ktorú potrebuješ na sebaovládanie?

Rany na duši. „Láskavá reč dodáva životu šťastie, falošný jazyk doráňa dušu.“ Prís 15:4 (JP). Rozprávaš sa so ženou, deťmi, či spolupracovníkmi láskavými slovami? Sám seba sa spýtaj, či nespôsobuješ rany na duši ľuďom, ktorých máš chrániť a viesť. 

Čo hovoríme

„Z úst spravodlivého vychádza múdrosť, jazyk nemravný bude vyťatý.“ Prís 10:31 (JP).

„Voľakto tára, ako keby mečom prekáľal, ale jazyk múdrych je sťa liek.“ Prís 12:18.

Kto si stráži ústa a jazyk, stráži sám seba pred mrzutosťami.“ Prís 21:23 (JP).

Toto je povedané úplne jasne. To, čo hovoríš, je dôležité. „Lebo podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený.“ Mt 12:37.

„Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka.“ Mt 15:11.

„Ale teraz odložte aj vy všetko: hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie i mrzké reči zo svojich úst.“ Kol 3:8.

„Nachádza šťastie, kto sa dáva dobrým slovom poučiť...“ Prís 16:20.

Ak si aj slovne napádal a urážal svoju ženu, Boh je verný a ponúka ti liek:

„Plást medom pretekajúci sú slová láskavé, sladkosť z nich prúdi do duše a osvieženie do kostí.“ Prís 16:24.

Vľúdna reč zvyšuje ešte vnímavosť.“ Prís 16:21.

„Kráľovou záľubou sú pery pravdivé a rád má toho, kto sa vyjadruje úprimne.“ Prís 16:13.

Dozrel si? Existuje detské porekadlo: „Kamene a kláty, polámu mi hnáty, ale slovo ma neskláti.“ Faktom ale je, že v mnohých z nás sa pravdepodobne stále nezahojili rany po drsných slovách, ktoré sme počuli ešte ako deti. Často svojimi slovami zraňuješ ženu a deti? „Keď som bol dieťa hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.“ 1 Kor 13:11.

Ako odpovedáš

Vľúdna odpoveď. Keď na nás útočí hnev a zlosť, Boh nám hovorí, ako má vyzerať kresťanská odpoveď, ktorá Ho oslávi. „Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.“ Prís 15:1.

Uvažuj, ako odpovedať. Rozmýšľaš predtým, než odpovieš? „O tom, čo odpovedať, húta srdce spravodlivého, lež ústa bezbožných chrlia zlomyseľnosti.“ Prís 15:28. Chrlíš na druhých pekelné slová?

Pochabosť a hanba. Počúvaš len tak na pol ucha a prerušuješ iných skôr, než ti stihnú niečo povedať, alebo sa niečo opýtať? „Ak odpovedá niekto skôr, než riadne počuje, za bláznovstvo sa mu to počíta a za hanbu.“ Prís 18:13. Daj svojej žene šancu, aby sa úplne vyrozprávala. Klaď jej otázky, aby si skutočne porozumel, čo sa ti snaží povedať a prečo. Potrebuje súcit? Počúvaj, počúvaj, ešte raz počúvaj a snaž sa jej porozumieť. Možno si len potrebuje utriediť myšlienky a pomôže jej, keď sa „vyrozpráva“.

Tvoja žena väčšinou nechce, aby si riešil jej problémy. Od teba chce a potrebuje porozumenie a povzbudenie. Toto si niekedy vyžaduje veľa trpezlivosti, ale trpezlivosť je dôkazom tvojej lásky. „Láska je trpezlivá ...“ 1Kor 13:4. Robíš maximum pre to, aby si bol k svojej žene trpezlivý? Dokáž jej lásku svojou trpezlivosťou a porozumením. „Rovnako aj vy, muži, žite s nimi vo vedomí, že sú slabšou ženskou nádobou a preukazujte im úctu ...“ 1 Pt 3, 7.

Obmytý Slovom. Žehnáš svojej žene Božím Slovom, slovami lásky a budovania? „Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená.“ Ef 5:25-27.

 Koľko hovoríš

Mnoho slov. Kde je veľa rečí a debát, tam sa prehrešíš (porušíš Boží zákon). „Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech...“ Prís 10:19. Ako správny vodca, nasmeruj dlhé diskusie k správnym záverom. To neznamená, že budeš prerušovať manželku pri vyjadrovaní jej myšlienok, ani že ju slovne zraníš a vyhlásiš koniec debaty. Musíš ju naozaj pochopiť. Odpovedz jej pozitívne a láskavo a dáš jej tak najavo, že ju naozaj chápeš. Veľa žien neprestane rozprávať, pretože majú pocit, že im nikto nerozumie.

Stráž svoje ústa. Si opatrný a dávaš pozor na to, čo hovoríš? Hlavne svojej žene? Ľudia nám povedia, aby sme sa správali – čo na srdci, to na jazyku, ale Boh hovorí: „Rozumný človek mlčí.“ Prís 11:12. „Kto si dáva pozor na ústa, dáva si pozor aj na život, kto priveľa rozpráva, stratí svoju hlavu.“ Prís 13:3 (JP).

Zvažuj múdro. Boh hovorí, že ak sme ticho, cvičíme tak múdrosť a javíme sa múdrymi. „Aj hlúpy zdá sa múdrym, ak mlčí; drž ústa zavreté, ukáž, že si múdry!“ Prís 17:28 (JP).

Nič viac. „Ale vaša reč nech je „áno - áno," „nie - nie". Čo je navyše, pochádza od Zlého.“ Mt 5:37. Prikyvuj hlavou, keď sa s tebou žena rozpráva. Keď sa žene pozeráš do očí a rozmýšľaš o tom, čo ti hovorí, nemysliac pritom na televíziu, noviny, alebo niečo iné, váš rozhovor oveľa skôr uspokojí jej potrebu byť vypočutou a pochopenou.

Prázdne reči. „Opatruj, čo ti bolo zverené, a vyhýbaj sa svetským prázdnym rečiam a protikladným tvrdeniam falošnej vedy; veď niektorí, čo sa k nej hlásili, zblúdili od viery.“ 1 Tim 6:20. Keď treba urobiť rozhodnutie, nehádaj sa o svojich názoroch. Iba konštatuj, ako si rozhodol na základe modlitby a Božieho vedenia. Keď manželka uvidí, že sa usiluješ srdcom nasledovať správnu cestu (Pánovu cestu), a že nevyužívaš svoju autoritu na to, aby si dosiahol svoje vlastné ciele, prestane ťa kontrolovať a manipulovať. 

Buď spokojný, prestaň hundrať

Rob všetko... „Všetko robte bez šomrania a pochybovania.“ Flp 2:14. Prichytíš sa niekedy pri tom, ako frfleš na niečo ešte predtým, ako to urobíš? Ak je to niečo, čo by si mal naozaj urobiť, tak to urob a nešomri a nenamietaj! Ak ťa však tlačia do niečoho, čo by si nemal robiť, tak to nerob. Spomeň si na problémy, do ktorých sa dostal Adam (a tým aj nás všetkých). „A Adamovi povedal: Preto, že si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal...“ Gn 3:17. „Kto teda vie dobre robiť a nerobí, má hriech.“ Jak 4:17.

Nezáleží na okolnostiach. Sťažuješ sa na všetko okolo seba? Musíš sa naučiť byť spokojný. „Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Naučil som sa vystačiť s tým, čo mám.“ Flp 4:11. Dávaš žene a deťom dobrý príklad? Ako hlava domácnosti, učíš svoju rodinu, aby bola spokojná, alebo im predvádzaš, ako sa sťažovať a šomrať?

Veľký zisk. Nábožnosť a spokojnosť musia kráčať ruka v ruke. „A nábožnosť je skutočne veľkým ziskom, ak je človek spokojný s tým, čo má.“ 1Tim 6:6 (JP).

Si spokojný? „... buďte spokojní s tým, čo máte. Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím." Heb 13:5. Si spokojný s tým, čo máš, alebo sa neustále snažíš zväčšovať svoj majetok a získavať nové „hračky“?

Zraňuje dušu. Príslovia nám tiež hovoria, čo môžu tvoje slová spôsobiť na duši tvojej ženy. „Láskavá reč dodáva životu šťastie, falošný jazyk doráňa dušu.“ Prís 15:4 (JP). Je tvoja žena menej láskavá, než zvykla byť? Možno si jej ranil dušu a ani o tom nevieš.

Sú hádky v manželstve dobré? 

Suchá kôrka. Niektorí „experti“ tvrdia, že hádky môžu byť pre manželstvo prínosom. Čo na to hovorí Boh? „Lepšia je kôrka suchého chleba pri troche pokoja, ako dom plný hodujúcich a hádok.“ Prís 17:1 (JP). Hádka je definovaná ako dlhotrvajúci boj o moc a nadvládu. K tomuto by v manželstve vôbec nemalo dôjsť, ak si je každý vedomý svojej úlohy a snaží sa ju napĺňať. Spory prichádzajú vtedy, keď sa tieto povinnosti zanedbávajú, alebo keď sa každý rýpe hlavne v tom, či všetci ostatní robia to, čo majú.

Keď hovoríme o pokoji, postaraj sa aj ty o to, aby boli vaše deti pokojné a aby vás poslúchali! Nie je to iba zodpovednosť tvojej ženy. Tvoja prítomnosť by mala zaručiť rešpekt a pokoj. (Viď Kapitola 15 „Otcove rady“ v Múdrom mužovi.) 

Zanechaj hádky. Dokážeš v hádke ustúpiť, alebo bojuješ do úplného víťazstva? „Púšťať sa do zvady je ako pretŕhať vodnú hať, a preto nechaj škriepku prv, než vybúši.“ Prís 17:14. Opäť, bojom a hádkami si nepotrebuješ dokazovať, že si hlavou domu. Boh ti už dal túto pozíciu. Nedal ti ju ale nato, aby si ňou prejavoval svoju pýchu a aroganciu. Preto si vodcom, aby si svoju rodinu chránil, viedol a múdro spravoval pod Božím vedením.

Blázon sa háda. „Keď hlúpy začne rozprávať, povstávajú hádky, jeho slová vyvolávajú bitky.“ Prís 18:6 (JP). Ak sú tvoje slová veľmi zraňujúce, možno ti mala žena chuť aj jednu vylepiť. Samozrejme, ona ti nie je rovnocenným súperom, a preto nezneužívaj takéto situácie. Pamätaj, radšej v hádke ustúp ešte skôr, než vybúši! Ona možno spraví tú chybu, že začne hádku, alebo na teba (slovne či fyzicky) zaútočí, ale ty máš byť vodcom a spasiteľom tela. „Lebo muž jehlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela.“ Ef 5:23. Uvedom si, že „ ... hlúpy vybúši vždy.“ Prís 20:3 (JP).

Nebuďte neverní. „...Hospodin bol svedkom medzi tebou a ženou tvojej mladosti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona je tvojou družkou a zmluvnou manželkou! Nejeden to spravil, hoci mal ešte trochu ducha. A čo ten vyhľadáva? Potomstvo od Boha! Preto dajte pozor na seba a nespreneverujte sa manželke svojej mladosti!“ Mal 2:14-15 (EvP).

Ak si sa spreneveril svojej žene, tak ti Boh hovorí, že nemáš ani zvyšok Jeho Ducha! To už je na vážne zamyslenie! Pozrime sa každý poriadne sám do seba a dajme do poriadku svoj vzťah s Bohom, potom sa napraví aj vzťah so ženou. 

Pokrýva si rúcho ukrutnosťou. „Lebo nenávidím rozvodu, hovorí Hospodin, Boh Izraelov, ako i toho, kto pokrýva ukrutnosťou svoje rúcho, hovorí Hospodin Zástupov. Preto sa chráňte vo svojom duchu a nerobte neverne!“ Mal 2:16 (RP). Preklad z hebrejského originálu znamená nekonať podvodne, neverne, neubližovať, neporušovať zákon a neodlučovať sa.

Pokryť si rúcho ukrutnosťou je definované ako násilné konanie, privlastnenie si nespravodlivého zisku, krutosť, nespravodlivosť alebo utláčanie. Mnohí muži so svojimi ženami bojujú fyzicky, či psychicky. Videli sme a poznáme mnohé ženy, ktoré sa snažia byť rovnako tvrdé, ako muži, ale dá sa to vôbec? Môžu sa takými stať? Môžu muž a žena férovo zápasiť v športe, ktorý vyžaduje fyzickú silu? Bol si niekedy svedkom situácie, kde sa úspešná podnikateľka rozplakala? Jej vonkajší výzor ťa pritom mohol ľahko uviesť do omylu, že je emočne rovnako tvrdá ako chlap. 

U nás v spoločenstve veríme, že keď tvoja žena uvidí, ako sa meníš ty sám, aj ona si bude chcieť prečítať pracovnú knihu pre ženy. Toto ju podnieti, aby aj ona hľadala tichého a pokojného ducha; čo jej umožní stať sa tou slabšou nádobou. Ako na to zareaguješ? Zlomíš ju, alebo si ju začneš vážiť? 

Zhodni sa, hlavne s manželkou

Zhodni sa. Jeden z najdôležitejších princípov novozákonnej náuky sa zaoberá zmierením, hlavne ak sa tá druhá osoba hnevá. „Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste...“ Mt 5:25. Ak sa niekto hnevá alebo je frustrovaný, veľmi napomôže, ak pozorne počúvaš a prikyvuješ hlavou. Mnohokrát sa hráme na „diablovho advokáta“ tým, že sa chceme nad druhých vytiahnuť. (Už len ten názov by nás mal varovať pred jeho následkami!) Daj žene šancu, aby ti mohla vyrozprávať svoje myšlienky, pocity a frustrácie. Buď na jej strane – a neprilievaj zbytočne olej do ohňa. 

Rozdelení proti sebe. Satan urobí všetko, čo je v jeho moci, aby podnietil roztržky v oblastiach, v ktorých sa nezhodnete. Je to preto, aby rozdelil a dobyl vašu rodinu. „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a nijaké mesto ani dom vnútorne rozdelené neobstoja.“ Mt 12:25. A „Každé vnútorne rozdelené kráľovstvo spustne a rozdelený dom sa zrúti.“ Lk 11:17 (Ekum). „Človeka ctí vyhýbať sa sporom, no hlúpy vybúši vždy.“ Prís 20:3 (JP).

Nezhody. Tento verš nám ukazuje, prečo satan tak húževnato pracuje na tom, aby vniesol do kresťanského páru rozdelenie. „A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Mt 18:19. Keď sa ako pár nezhodneme, navzájom sa ničíme. Je to akoby sme šli voliť každý by hlasoval za protikandidáta – to môžeme rovno zostať doma.

Hlúpym a neviazaným otázkam sa vyhýbaj, veď vieš, že vyvolávajú len zvady. A Pánov služobník sa nemá vadiť, ale má byť ku každému prívetivý, schopný učiť a byť trpezlivý.“ 2 Tim 2:23-24. 

Skutky tela sú zjavné. Ak konáme podľa telesnej prirodzenosti, je to zjavné ostatným kresťanom a samozrejme aj Bohu. „A skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné.“ Gal 5:19–21. „Kto učí ináč a nepridŕža sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista a učenia, ktoré zodpovedá nábožnosti, je nadutý, nič nevie, ale chorobne sa škriepi a háda o slová. Z toho vzniká závisť, zvady, rúhania, zlé upodozrievania, trenice ľudí, ktorí majú skazenú myseľ a sú pozbavení pravdy a nábožnosť pokladajú za zdroj zisku.“ 1 Tim 6:3–5.

Ovocie Ducha. „Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.“ Gal 5:22-23. „Otroci nech sa vo všetkom podriaďujú svojim pánom, nech sú úslužní, nech neprotirečia.“ Tit 2:9. Ako kresťan si Pánov otrok. Bol si draho kúpený Jeho krvou. Nie si otrokom svojej ženy. A ako Kristov otrok musíš Jemu slúžiť.

Hnev muža. Určite si už počul, že ak sa nahneval aj Ježiš a poprevracal stoly v chráme, aj my máme právo sa nahnevať. „Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu, lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom.“ Jak 1:19-20.

Opäť, zhodnite sa! Namiesto nesúhlasu sa musíte snažiť nachádzať oblasti, v ktorých sa zhodnete. „A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ Mt 18:19. Preber zodpovednosť za nesúhlas. Prikývni, nájdi niečo, s čím súhlasíš a povedz jej to nahlas. Tak ako každý, aj ženy chcú byť vypočuté. Preto ľudia zvyšujú hlas a kričia – chcú byť vypočutí a pochopení. Porozmýšľaj nad vecami, v ktorých sa zhodnete a veď rozhovory tým smerom.

Klamársky jazyk

Pán nenávidí. Poďme si prečítať Príslovie, ktoré nám hodne napovie o klamaní. „Šestoro vecí nenávidí Pán a sedmoro je preň ohavnosťou: pyšné oči, jazyk falošný a ruky, ktoré prelievajú krv nevinnú.“ Prís 6:16– 17.

Podvodník. „Jahve, osloboď ma od lživých perí a od podvodníckeho jazyka!“ Ž 120:2 (JP). Keď ťa tvoja žena, alebo niekto iný pristihne pri klamstve (hoci ty to môžeš považovať iba za „nevinnú“ lož), poprieš to? Hovoríš vždy pravdu? Alebo sa snažíš prekrútiť to, čo si práve povedal tak, aby sa ti to hodilo? Pamätaj, že takéto prekrúcanie je podvod voči tvojej žene.

Otec lži. Nikdy neklam, lebo satan je otcom lži a klamanie sa protiví Bohu. „Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži.“ Jn 8:44. Pamätaj, pravda ťa oslobodí!

Pijan sa nedokáže ovládať 

Nemúdry. „Víno je posmeškár, pálené násilník! Kto im holduje, nebýva múdry.“ Prís 20:1 (JP). Človek pod vplyvom alkoholu nekoná múdro. To, čo narozprávaš ako opitý, ťa neskôr zosmiešni. „A pretože ste odbíjali každú moju radu a nepripúšťali ste moje karhanie, ja tiež sa budem zo záhuby vašej smiať, posmievať sa budem, keď vás úľak prikvačí.“ Prís 1:25–26. „A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte naplnení Duchom.“ Ef 5:18.

Myseľ i reč sa ti popletú. „Kto to preklína? Kto to reve? Kto sa háda? Ktože bedáka? Kto tŕži rany pre nič za nič? Kto má oči krvou podliate? Tí, čo zaháľajú pri víne, ktorí chodia vychutnávať miešané nápoje. Neobdivuj víno: Ako sa červenie! Ako sa v pohári iskrí! Ako ľúbezne tečie! Nakoniec uhryzne ako had, poštípe ako zmija. Oči ti uvidia čudesné veci, myseľ i reči sa ti popletú. Bude ti ako človeku, čo je hádzaný na šírom mori, čo sa kŕčovito drží stožiara. Vravíš si: Ak ma to zloží, čo sa ja starám? Ak ma to dorazí, čo ma po tom? Keď sa zobudím, vrátim sa k tomu späť." Prís 23:29–35 (JP).

Človek, ktorý veľa pije, nie je len alkoholik. Nadmerné pitie nie je len choroba; je to hriech. Ak si poviazaný putom alkoholu, vyznaj svoj hriech. Ak padneš, pokračuj vo vyznávaní a volaj k Bohu, aby ťa oslobodil. 

To, čo vychádza. „Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka.“ Mt 15, 11. Ak to, čo si vkladáš do úst spôsobuje, že hrešíš perami, musíš s tým prestať. Urob to pre svoju ženu, pre svoje deti a pre ľudí, na ktorých ti záleží. Vyznaj svoj hriech a vykroč k víťazstvu! „Pravda ťa oslobodí!“ Jn 8:32. Aleluja!

Tak si to zhrňme...

1.  Dávaj si pozor na to, koľko povieš: Pri mnohých slovách sa prehrešku nevyhneš. Namiesto toho tvoje áno nech je áno nie nech je nie –  všetko ostatné povedie k zlému.

2.  Dávaj si pozor na to, čo hovoríš: podľa svojich slov budeš ospravedlnený a podľa svojich slov budeš odsúdený. 

3.  Nehádaj sa: rýchlo sa zhodni so svojím protivníkom!

4.  Ako máme odpovedať? Odpovedaj vľúdne; rozmýšľaj predtým, ako odpovieš. Je bláznivé a hlúpe odpovedať skôr, ako vypočuješ druhú stranu!

5.  Nauč sa byť spokojný za každých okolností.

6.  Ak je potrebné uzdravenie: pamätaj, láskavé slová sú plástom medu, sladkosť z nich prúdi do duše a osvieženie do kostí, láskavá reč zvyšuje ešte vnímavosť.

7.  Musíš kráčať v Duchu a prestať robiť čokoľvek, čo sa ti zažiada. „Kráčajte v Duchu a nespĺňajte žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete.“

8.  Jednoduché pravidlo, ktoré ti pomôže rozlišovať: čokoľvek, čo je ľahké pre telo, pochádza z tela. Všetko, čo je náročné a vyžaduje si silu Ducha Svätého, je kráčanie v Duchu.

Usiluj sa vyzerať múdro tým, že budeš mlčať. 

Nech sú tvoje slová láskavé a vľúdne. 

Miluj svoju ženu tak, ako Kristus miluje svoju Cirkev. 

Osobný záväzok: Otvárať ústa s múdrosťou a uzdravením. „Na základe toho, čo som sa naučil z Božieho Slova, sa zaväzujem byť vždy trpezlivý. Popremýšľam predtým, než odpoviem a všetky moje slová budú láskavé a vľúdne - hlavne voči mojej manželke a deťom.“ 

Prosíme, začni denne DOKUMENTOVAŤ s PÁNOM v mysli, čo si sa naučil na tejto ceste počas nasledujúcich 30 dní "Obnov tvoje manželstvo."

Čím viac si vyleješ svoje srdce do týchto formulárov, tým viac ti vieme pomôcť. Tento formulár tiež pomôže tebe a aj tvojmu ePartnerovi v zodpovednosti. KLIKNI SEM