Sharing is caring!

Tento týždeň budem vďačne dokončovať, to, čo blokuje Božie požehnanie a budúci týždeň prejdem k skutočne vzrušujúcej téme (jednému z mojich obľúbených „tajomstiev“) - čo ZVAČŠÍ tvoje požehnanie! Ale predtým, ako to urobím, chcem odpovedať na otázku, ktorá prišla do našej kancelárie a ktorá bola:  

„Čo presne myslíš (sa myslí v Biblii) pod pojmom „muž s rozpoltenou/dvojtvárnou mysľou“? Je to „pochybovanie, že Boh obnoví tvoje manželstvo“? (nie že to nedokáže, ale že to z nejakého dôvodu neurobí). Taktiež, mala si niekedy obdobie, v ktorom si si myslela (Erin?), že sa tvoje manželstvo neobnoví? Vďaka!“

Je to dobrá otázka, pretože som počula toľko kresťanov zjednodušovať rozpoltené/dvojtvárne zmýšľanie, že to vlastne znamená pochybnosti alebo pochybovanie. Určite medzi nimi existuje vzájomný vzťah, ale myslím si, že pochybnosti sú výsledkom rozpolteného/dvojtvárneho zmýšľania, ale nemajú rovnaký význam.

Rozpoltené/dvojtvárne je definované v Noemovom Webster slovníku z roku 1928 ako „Mať rôzne myslenie v rôznych časoch; nestále; váhajúce; nestabilné; neodhodlané.“ Preto sa zdá, že rozpoltené/dvojtvárne zmýšľanie  je stav majúci rôzne myslenie v rôznom čase - zvyčajne, ale nie vždy, keď zasiahne nepriateľ. „Nestálym“ sa dá vlastne stať kedykoľvek, keď záležitosti (obnovy) úplne neveríme.

Pred niekoľkými týždňami (keď som ťa povzbudila hľadať Boha, aby si zistil, či je to Jeho vôľa obnoviť ťa), ak si to urobil (tak ako to urobili mnohí), potom si to môžeš „urovnať“, aby si nebol „nestály“ alebo „nestabilný“ vo všetkých smeroch. A určite, každá osoba, keď bude mať istotu Pána, že je v Jeho úmysle obnoviť jej manželstvo, bude „odhodlaná“ (skôr ako neodhodlaná) „dokončiť túto cestu“.

Ďalej, aby som odpovedala na druhú časť otázky, aby som bola k tebe úplne úprimná, kým ho On neobnovil, nebola som si istá, či bude obnovené, ale to preto, že nie príliš dlho potom, čo som začala svoju Cestu Obnovy, sa moje zameranie zmenilo a jednoducho som chcela viac Jeho. Natoľko, že takmer na konci som „vedela“, že sa ho chystá obnoviť, aj keď normálne „znaky“ hovorili inak. A vtedy som začala Pánovi pripomínať, aké nádherné to bolo len s nami dvoma a aby zvážil to obnovenie.

Uisťujem ťa, že príliš veľa mužov a  žien sa pýta Boha, či je to Jeho plán a potom zlyhajú v dotiahnutí toho písaním „na dvere ich srdca“. Takže, keď nepriateľ príde s dobrým úderom (vďaka ktorému obnova vyzerá tak veľmi beznádejne tým, čo hovorí ich manželka alebo niečo, čo niekto hovorí o ich manželke alebo o tom, čo vidia), potom sa znova pýtajú, či je to Božia vôľa. Títo sú rozpolení/dvojtvárni, o ktorých Boh hovorí, že nech od Neho „neočakávajú nič“.

Napriek tomu, to čo zabráni tomu, aby ťa niekto zničil, je jednoducho otočiť oči a srdce a sústredenie sa na obnovenie s tvojou PM (pozemskou manželkou) na Pána, ako som to urobila ja a vtedy som zakúsila Jeho lásku tak hojne! Nie je to len pre tvoj záujem, ale pre záujem mužov a žien v tvojom okolí, ktorí sa domnievajú, že potrebujú niekoho, aby ich urobil šťastnými, naplnenými a milovanými.

Len vtedy, keď získaš čistú lásku, lásku, ktorú môže naplniť iba On, ty a ďalší muži už nebudete zraniteľní žiaľom odmietnutia.

Nestáva sa to okamžite, ale často potom, ako sme odmietnutí, znova a znova a znova, ako sa delím v mojom vlastnom svedectve obnoveného manželstva. Nepriateľ bol schopný  zraziť ma na moje najnižšie dno, keď ma presvedčil, že som dostala obnovu na Vianoce, ale tá „obnova“ bola len na tých pár krátkych dní. Napriek tomu, ako tiež spomínam, boli to ženy, ktorým som slúžila, ktoré ma niesli - niesli ma na nosidle k Ježišovým nohám, kde ma On uzdravil a obnovil pre Seba, keď som sa stala celá a úplne Jeho!

Ak si tak ešte neurobil, požiadaj Boha, aby si zistil, či chce obnoviť tvoje manželstvo, možno budeš chcieť položiť rúno (prečítaj si Knihu Sudcov 6, 36-40). A ak si prečítaš túto pasáž, ja vždy pokladám rúno dvakrát, pretože to je to, čo urobil Gideon. Jednoducho pros Boha, aby ti ukázal, že je to Jeho vôľa. Akonáhle to urobí, potom si „to urovnaj“ vo svojej mysli tým, že si zapíšeš a zaznamenáš túto víziu. Pamätaj tiež, že to znamená, že nebudeš obnovený teraz, ale v určenom čase:

Habakkuk 2,2-3—

„PÁN mi odpovedal: „Napíš videnie, a to jasne na tabuľu, aby sa dalo plynule čítať. Lebo videnie je ešte na určený čas, no náhli sa ku koncu a nesklame; ak sa oddiali, ČAKAJ naň, veď určite príde a nezmešká.”

Toto ti umožní, aby si už nikdy nezaváhal o tvojej obnove A aby si Ho tiež požiadal ukázať ti, prečo dovolil to, čo sa stalo. Rovnako ako pre mnohých, ktorí o to požiadali, Pán to odhalí, aby to pomohlo povzbudiť ostatných! Možno dokonca, aby si bol vyškolený na služobníka, čo je mimochodom slobodné a ľahké robiť z domu, keď požiadaš RMIOU.

Nepriateľ však takmer okamžite príde ako zlodej, aby ti „ukradol“ prísľuby a možno ťa dokonca presvedčí, že nie je čas pomáhať druhým. Ale ak je pôda tvojho srdca dobrá, ak bola rozbitá, potom Jeho Slovo pre teba a Prisľúbenia pre teba budú zapadnuté príliš hlboko, aby boli ukradnuté. Potom slzy, ktoré si pred Ním prelial (dúfajme, že slzy radosti, akonáhle zažiješ Jeho lásku), zalejú Slovo a prinesú tvoju úrodu - obnovenie v pravý čas - potom, čo bude vedieť, že ťa má ako Svojho.

Neexistuje spôsob, ako by som toto mohla hovoriť prehnane, ale akonáhle skutočne pochopíš, ako veľmi ťa Pán miluje, viem, že tvoj vzťah s tým, čím si pre NEHO, bude znamenať, že na ničom inom nebude skutočne záležať.

Keby som to musela opísať, je to skoro ako keby si mal „niekoho“ iného, tajne (rovnako ako tvoja manželka, ktorá je v cudzoložstve.) Ale namiesto toho, aby to bolo hriešne, je to nádherne sväté!! Keď ťa niekto urazí, nebude ti to ubližovať, pretože budeš myslieť ináč: „Nuž, môže to byť tak, ako si myslíš, ale ja mám Toho, Kto ma miluje, ktorý hovorí, že má vo mne potešenie a raduje sa zo mňa!“ (Pozri Izaiáš 62,4)

Dokonca aj teraz rada uniknem a rozprávam sa s Ním; a plánujeme, kedy sa znova sami stretneme! S týmto druhom lásky namiesto zranenia sa môžem usmievať na čokoľvek a na všetko! So všetkou touto láskou, ktorá preteká, som tiež schopná milovať a žehnať aj svojim nepriateľom!

Toto je to, kde chcem, aby bol každý z vás!! Aj keď mnohí z vás tu ešte nie sú, je naším poslaním a cieľom, dostať sa tak hlboko k Bohu, že už nikdy nebudeš chcieť prísť na vzduch! Iba na tomto mieste budeš môcť hýbať vrchmi a robiť skutky, ktoré chce PÁN urobiť skrze teba a mňa!

Namiesto toho, aby som pokračovala v tom, čo som plánovala povedať, si myslím, že je dôležité, aby sme sa zastavili a Selah. Nechcem ísť ďalej, pretože ja osobne tu chcem iba zostať a rozjímať. Budúci týždeň dokončíme to, čo môže blokovať tvoje požehnanie.

Dnes nezabúdajme jednoducho byť POŽEHNANÍ - tým, že sa dostaneme do takého stavu intimity, o ktorom sme nikdy ani nesnívali, že by sme mohli mať!

Izaiáš 48,6-„...Odteraz ti zvestujem veci nové a veci skryté, o ktorých nevieš.“

Dovoľ mi to dnes ukončiť s povedaním, ako jednoducho MILUJEM, ako On odhaľuje skryté veci z minulosti, zatiaľ čo upravujem túto sériu z roku 2004 - napríklad slovník! Zvykla som mať na stole ten obrovský slovník, aby som sa naň odkazovala, ale teraz mám ONLINE verziu, ktorú si jednoducho označím v texte a vložím do môjho priečinka On-line Biblie (čo by som vyzvala urobiť každého z vás). Teraz, namiesto toho, aby som vyhľadávala slová v sekulárnom slovníku, sa môžem vrátiť k tomu jednému, o ktorom verím, že zdrojom všetkej jeho múdrosti bola Biblia a často sa na naň odkazovať!

C3

Zápisník

Ak máš svedectvo alebo chválu o odkaze z tohto týždňa a rád by si sa o ňu podelil, prosíme, nájdi si čas KLIKNÚŤ SEM a ODOŠLI Chválu.

Stay Encouraged Blog!

Sign up to receive awesome content in your inbox, every week on Monday.

!!Please remember to check your inbox or spam to confirm your subscription!!

We don’t spam!!