Sharing is caring!

Minulý týždeň som sľúbila, že dokončíme to, čo blokuje Božie požehnanie, a potom tento týždeň prejdem k tomu, čo ZNÁSOBÍ tvoje požehnania! Ale, ako by to mal v rukách Pán, bola som zmocnená chcieť Pána viac, a tak sme tam zaparkovali!

Dúfam, že sa s tebou Pán stretol veľmi mocným spôsobom, keď si Ho hlbšie hľadal.

Čo bude blokovať Božie požehnanie: zlo.

Jakub 4,17 KAT—

„Kto teda vie dobre robiť, a nerobí, má hriech.“

Jakub 4,17 ROH—

„Kto tedy vie dobre činiť a nečiní, má hriech.“

Na základe tohto verša by sme tiež mohli definovať zlo ako hriech - prinajmenšom zlo v každom z nás je hriech, keď: „sa zaoberáme“ zlými myšlienkami v našich mysliach, dovolíme zlo v našich domovoch alebo sa stále poddávame robeniu toho, o čom vieme, že je v našich životoch zlé.

Niekedy je zlo v našich životoch niečo, o čom si nie sme vedomí – v konečnom dôsledku sme zničení pre nedostatok vedomostí.

Noemov Webový Slovník z roku 1928 to definuje takto: „Odchýlenie sa od pravidiel Božieho zákona; zlé sklony praktík; nemravnosť; zločin; hriech; hriešnosť; skorumpované správanie.“

Zlo všeobecne znamená, signály zlým veciam, ktoré praktizujeme, inými slovami, robíme opakovane.

Nezabudni, aké dôležité je nepraktizovať zlo alebo neprávosť, pretože Ježiš povedal v tomto verši: „Nie každý, kto Mi hovorí: »Pane, Pane,« vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu Môjho Otca, ktorý je na nebesiach Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; ODÍĎTE ODO MŇA VY, ČO PÁCHATE NEPRÁVOSŤ!“ Matúš 7,21;23

Avšak zlo je tiež to, čo vyjadruje alebo odhaľuje skazené sklony alebo charakter srdca.

Kedykoľvek sa „odchýlime“ alebo sme vedení od zásad, ktoré stanovil Boh v božských a nemenných zákonoch vesmíru, nakoniec trpíme dôsledkami. Aj keď nepoznáme ten zákon, BUDEME znášať dôsledky.

Tento týždeň som počula, že mnohí muži a ženy, začali hľadať Pána, aby zistili, čo stojí v ich ceste obnovy a hlbšom vzťahu s Pánom. Úžasne, Boh odhalil každému jednému z nich, že to bol hriech.

Jedna rozvedená žena sa priznala, že si konečne uvedomila, že je v hriechu, povedala, že nie z presvedčenia, ale z ničivých dôsledkov. Bolo to, keď sa v zúfalstve udrela na skalnaté dno a volala k Pánovi. On sa okamžite natiahol, aby jej pomohol, ale v rovnakom čase jej priniesol na myseľ hriechy, ktoré spôsobili zničenie vedúce k zúfalstvu.

Táto žena sa nasťahovala k svojmu manželovi, o čom si „myslela“, že bolo odpoveďou na jej modlitbu, ale pravdou bolo (a je), že muž alebo žena, ktorý už nie je legálne v manželstve, je v hriechu, ak je intímny/a s jej manželom/jeho manželkou.

Najväčším požehnaním, na ktoré nikdy nesmieme zabudnúť, je to, že máme milujúceho a odpúšťajúceho Spasiteľa, ktorý je priamo tu pripravený, aby nám odpustil a očistil nás! A s týmto sa už nemôžeme trápiť vinou alebo hanbou alebo akýmikoľvek inými negatívnymi emóciami, ktoré nás zaťažujú.

Táto žena pokorne ľutovala a „odvrátila sa od svojich zlých ciest“, rovnako ako v 2 Knihe Kroník 7,14, kde nám sľubuje, že „a Môj ľud, ktorý sa volá Mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať Moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, Ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.“ To znamená nielen uzdravenie tvojho srdca, ale aj tvojho domova.

Ďalšia žena sa priznala o niečom, čo jej Pán priniesol na myseľ, čo urobila predtým, ako prišla do RMI. Keď jej manžel prvýkrát odišiel, bola zapojená do okultizmu a hľadala čokoľvek, aby svojho manžela priviedla naspäť. Nebola si istá, či toto stále stojí v jej ceste, pretože to oľutovala Pánovi so slzami v očiach.

Avšak, keď jej to Pán pripomenul, bola ochotná oľutovať to svojmu manželovi, pretože veľa z toho sa týkalo jeho. Aj keď nevidela svojho manžela, vedela, že ak je to vôľa Pána, ich cesty sa stretnú.

Keď vyplnila svoj ďalší formulár, povedala, že vie, že „to bolo ukončené“. Pán jej na konci siedmeho dňa pôstu odhalil, že ON zlomil túto pevnosť v jej živote. Opäť požiadala Pána o príležitosť hovoriť so svojím manželom, ale Pán jej potvrdil, že to, čo urobila, bolo dosť.

Pamätaj, že Boh sa pozerá na naše srdce a našu ochotu poddať sa Jeho vedeniu a Jeho vôli bez ohľadu na to, ako desivé sa to môže zdať. Veľmi často, ako u Abraháma, nás dovedie na horu, aby nás videl položiť na oltár „čokoľvek to je“, a potom nás často milostivo zastaví skôr, ako nôž spadne!

Jeremiáš 17,9-10 hovorí: „Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná? Ja, pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov.“

Poslušnosť, bez ohľadu na to, čo to stojí, bez ohľadu na to, ako veľmi sa to obávaš urobiť- preukazuje naše srdcia.

Bohužiaľ, viem aj najmenej o dvoch ženách, ktoré stále bojujú s „urobením toho, čo je správne“. Obe majú mužov žijúcich vo svojich domoch, ale zdá sa, že sa ich nemôžu zbaviť. Takže, ak si v takejto situácii alebo v akejkoľvek situácii, v ktorej máš pocit, že ťa niekto chytil - jednoducho sa opýtaj Boha, čo máš robiť a potom to urob! Nerob chybu, pýtaním sa niekoho iného, ani nedávaj niekomu vedieť, čo máš v úmysle urobiť. Ak je tvoje srdce správne, On ti odhalí, ako vyjasniť aj tie najhoršie chyby, ktoré si urobil. Veľmi často ťa len žiada čakať a veriť Mu a On to objasní bez našej pomoci.

Jedna z našich služobníčok mala svojho bývalého manžela bývajúceho v suteréne, ďakujem Ti Pane, zbavila sa ho, len čo si uvedomila, že to nie je správne! Teraz je mocnou služobníčkou, ktorú Boh používa, aby pomohla ostatným, ktorí sú v podobných situáciách. Jedna žena v Južnej Afrike bola konečne ochotná urobiť to, čo bolo správne, nech to bolo čokoľvek a povedala manželovi, že už s ním nemôže byť viac intímna, pretože boli rozvedení a o 2 mesiace neskôr bolo jej manželstvo obnovené!

Zlo často vstúpi do našich sŕdc, keď vedome alebo nevedome, „postavíme náš stan smerom k Sodome“. Až príliš skoro zistíš, že ťa myšlienky hriechu nielen zabávajú, ale že v tom žiješ! Môže to byť dokonca také jednoduché, ako držať oči na manželke a/alebo na manželstve namiesto toho, aby si sa pozorne pozeral do tváre Pánovi.

Pozeráš sa smerom k Sodome?

Čo pozeráš v televízii?

Aké filmy pozeráš alebo sa chystáš pozerať?

Čomu dovoľuješ, aby boli tvoje oči a myseľ vystavené?

Toto nás privádza späť k prípadu rozpolteného/dvojtvárneho zmýšľania. Môžeš pozerať naše materiály, ktoré ti pomôžu obrátiť oči na Pána, ale potom necháš bývať „odpadky“ v tvojej mysli, tým, čo pozeráš v televízii alebo v telefóne.

Môžeš si verne čítať svoju Bibliu, čítať si RYM a Múdreho muža, ale potom sa pozeráš na veci, od ktorých by si sa mal odvrátiť. Ak sa trápiš s týmto pokušením, potom premýšľaj o tomto verši a postupuj podľa príkladu Jóba 31,1, o ktorom vieme, že ho Boh nad vieru požehnal.

Postupujme vpred a selah tu a budúci týždeň sa budem deliť o úžasný princíp, o ktorom som nikdy nepočula, že by sa mu venoval nejaký kazateľ alebo kresťanský spisovateľ. Princíp, ktorý nás chráni videním zla, ktoré sa nám stane tak, že bude navždy zničené!

C3

Zápisník

Ak máš svedectvo alebo chválu o odkaze z tohto týždňa a rád by si sa o ňu podelil, prosíme, nájdi si čas KLIKNÚŤ SEM a ODOŠLI Chválu.